מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1454 - 20/02/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1454 20/02/2024
טבלאות
מחולל החובה לתת הפסקה במקום העבודה placeholder
מחולל זה מפרט את התנאים למתן הפסקות לעובדים במהלך עבודתם.
למחולללחצו כאן
חוזרים
placeholder שר העבודה חתם על כוונתו להרחבת ההסכם הקיבוצי "חרבות ברזל"
השר חתם על כוונתו להרחיב את תחולת ההסכם הקיבוצי הכללי, שנחתם בין ההסתדרות הכללית לבין נשיאות המגזר העסקי. ההסכם עוסק בפיצוי מעסיקים באזור המיוחד, אשר נעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני, בתקופת הזכאות: 7.10.23 עד 30.10.23 ושנגרם להם נזק כלכלי בשל היעדרות עובדיהם, עקב מלחמת ׳חרבות ברזל׳.
להודעת משרד העבודה במלואהלחצו כאן
עסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון יוכלו להגיש בקשה למקדמות לפיצויים בשל מלחמת "חרבות ברזל" גם עבור ינואר-פברואר 2024 placeholder
רשות המיסים פתחה לטובת בעלי עסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון את האפשרות להגיש בקשה למקדמה לפיצויים עבור הנזק העקיף שנגרם להם בשל מלחמת חרבות ברזל גם עבור החודשים ינואר-פברואר 2024.
לחוזר רשות המיסים במלואולחצו כאן
placeholder מסמך משלים להוראת ביצוע 3/2023 - לגבי תקופת נובמבר דצמבר 2023
בנוסף למתווה הפיצוי שנקבע לעסקים בכל הארץ לפי חוק התכנית לסיוע כלכלי, מכוח סמכותו של שר האוצר לפי סעיף 36 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א,1961- הותקנו תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף)חרבות ברזל, הוראת שעה, התשפ"ד2023- להלן - תקנות הוראת השעה, בהן נקבע פיצוי מוגדל לאזורים שנפגעו מהלחימה באופן מיוחד וממושך. להלן - האזור המיוחד, בתקופה שמיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7...
לחוזר רשות המיסים במלואולחצו כאן
שינויים ותוספות שבוצעו בהוראת הביצוע 3/2023 – קרן פיצויים placeholder
הועלה לאתר רשות המסים נוסח מעודכן של הוראת הביצוע 3/2023 העוסקת בפיצויים (תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (חרבות ברזל) (הוראת שעה), התשפ"ד-2023 הנוסח המעודכן כולל שינויים ותוספות שיפורטו להלן.
לחוזר רשות המיסים במלואולחצו כאן
פסיקה
placeholder הצבת מצלמות המתמקדות בעובד ובסביבת עבודתו פוגעת בפרטיותו ומהווה עילה להתפטרות בדין מפוטר
עובדת הודיעה על התפטרותה מהמעסיקה מחמת הרעה מוחשית בתנאי העסקתה לאחר שהמעסיק התקין מצלמות המכוונות/ממוקדות עליה. בטרם התפטרותה העובדת הבהירה למעסיקה שהיא רואה בהצבת המצלמות משום הרעת תנאים וביקשה להסיר אותן או להושיבה במקום אחר ונענתה בשלילה. בית הדין קבע כי המצלמות מתעדות את גבה של העובדת, את סביבת עבודתה, את המסמכים שלפניה, את חפציה, את צג המחשב עליו היא עובדת, את פניה וחלק מפלג גופה העליון וכי...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד אורן פרידלחצו כאן
פיצוי לעובדת אשר זומנה לשיחת שימוע לאחר שנמסר לידיה מכתב פיטורים placeholder
עובדת שהועסקה כמאבטחת בחברה העוסקת בשמירה ואבטחה, הגישה תביעה לתשלום פיצויים בגין פיטורים שלא כדין בהיעדר שימוע ותשלום בעבור חלף הודעה מוקדמת. לטענת העובדת, המעסיקה הפרה את חובת השימוע בכך שזימנה אותה לשיחה לאחר שנמסר לידיה מכתב פיטורים. המעסיקה טענה, כי בהתאם להסכם העסקה רשאית הייתה לנייד את העובדת לפרויקט אחר לפי צרכיה וכאשר סירבה העובדת להשתבץ מחדש הדבר עלה כדי התפטרות. בית הדין קבע, כי...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מעיין קישלסלחצו כאן
placeholder קיומם של יחסי עובד מעסיק למרות שמדובר בהעסקה באמצעות חשבונית
העובד הינו מעסה רפואי שהועסק על ידי המעסיקה במשך שנתיים. העובד הגיש תביעתו זו בטענה כי בינו לבין המעסיקה התקיימו יחסי עובד מעביד, הגם שהעובד הועסק אצל המעסיקה כנגד חשבונית, זאת בהתאם למבחנים הקבועים בפסיקה. בנסיבות אלו טען העובד כי בהיותו עובד, הוא זכאי לזכויות שונות. כן הוא טען כי הוא פוטר מעבודתו אצל המעסיקה לאלתר, בניגוד להוראות הדין וההלכה הפסוקה, היעדר שימוע ומבלי שנתנה לו הודעה מוקדמת...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מורן טימן גוגוללחצו כאן
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן

כל עובד 20.2

חיפוש מבזק

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!