מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1440 - 14/11/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1440 14/11/2023
דברי הסבר לחקיקה והצעות חוק
חוק התכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה- חרבות ברזל), התשפ"ד-2023 placeholder
ביום 9.11.2023 פורסם ברשומות חוק התכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה - חרבות ברזל), התשפ"ד -2023, אשר מקנה הקלות בקבלת דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי, מתקן את חוק עבודת נשים וכן מקנה מענק מיוחד לעובדים מעל גיל 67 אשר הוצאו לחופשה ללא תשלום או פוטרו.
לדברי הסבר מאת עו"ד מיטל דולב בלטלחצו כאן
placeholder חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 238 - הוראת שעה - חרבות ברזל )(תגמולים למשרתים במילואים), התשפ"ד- 2023
9.11.23 פורסם ברשומות חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 238 - הוראת שעה - חרבות ברזל )(תגמולים למשרתים במילואים), התשפ"ד- 2023. החוק עוסק בעליית תשלום "התגמול המזערי" המשולם לחיילי המילואים.
לדברי הסבר מאת עו"ד ג'ולייט אליהולחצו כאן
סוגיות בדיני עבודה
היעדרות עובד בחג הסיגד placeholder
בחוק חג הסיגד, התשס"ח-2008, הוכרז יום כט' בחשוון כחג מדינה, אשר ייקרא בשם "חג הסיגד". חג הסיגד (מלשון סגידה) נחגג בקרב הקהילה האתיופית חמישים ימים לאחר יום הכיפורים. חג הסיגד נקבע בחוק כיום בחירה - יום שהבחירה בידי העובד לצאת לחופשה או לעבוד. באם בחר העובד לצאת לחופשה ביום זה, ינוכה היום מיתרת ימי החופשה שלו.
להתייחסות מאת עו"ד מיטל דולב בלטלחצו כאן
טבלאות
placeholder מחולל סיום העסקה
מחולל רב שלבי המהווה כלי עזר בתהליכי סיום עבודה בהתאם ליוזם התהליך - המעסיק או העובד. כאשר המעסיק יוזם את סיום העסקתו של העובד, המחולל כולל את השלבים שהמעסיק צריך לעשות מהזימון לשימוע, דרך ההחלטה באם לסיים את העסקת העובד, מתן הודעה מוקדמת ואישור על תקופת העסקה, ועד למילוי טופס 161. כאשר העובד מתפטר המחולל כולל מכתב התפטרות, אישור על תקופת העסקה וטופס 161.
למחולללחצו כאן
חוזרים
רשות המיסים מכריזה על הקלות נוספות בשל מלחמת חרבות ברזל placeholder
רשות המיסים מכריזה על הקלות נוספות בשל מלחמת חרבות ברזל: אורכות לדיווח ותשלום עד ל-27 בנובמבר 2023 לכלל הציבור ועד ל-31 בדצמבר 2023 לאוכלוסיות זכאיות
לחוזר רשות המיסים במלואולחצו כאן
פסיקה
placeholder עובדת בהריון שפוטרה בשל שיקול מקצועי זכאית לפיצוי מופחת עקב העדר שימוע כדין
העובדת טענה כי פוטרה שלא כדין, ללא עריכת שימוע, במהלך תקופת ההתלמדות אך ורק מהטעם שהייתה בהריון וכי המעסיקה הפרה את חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, האוסרת על הפלית עובדת בשל הריונה. בית הדין פסק כי העובדת לא פוטרה מחמת הריונה ולפיכך היא אינה זכאית לפיצוי מכוח חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה. עם זאת, העובדת פוטרה ללא עריכת שימוע כדין, אך בנסיבות בהן לעובדת לא נגרם נזק של אובדן הכנסה כתוצאה מפיטוריה שלא...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מורן טימן גוגוללחצו כאן
בית הדין פסק 35,000 ש"ח פיצוי על אי מניעת עישון במקום העבודה placeholder
עובדת תבעה פיצוי בגין עישון במקום העבודה כי המעסיקה לא פעלה למנוע עישון במקום העבודה, התעלמה מתלונותיה בעניין ובכך הפרה את הוראות החוק למניעת עישון. המעסיקה טענה כי קבעה מתחם עישון נפרד שם העובדים מעשנים ונדרשים לעשן, והמקום היחידי בו ניתן היה לעשן בתוך המתחם היה משרד מנהל המעסיקה. עוד טענה המעסיקה כי הציבה שילוט מתאים, ובאמצעות מנהליה העירה לכל עובד אשר נתפס מעשן מחוץ לאזורי העישון המותרים. בית...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד רן בינותלחצו כאן
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
מבזק - השתלמות טופס 161 החדש
חיפוש מבזק

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!