סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1232 - 10/09/2019

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

koloved

 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
זכויות עובדים זרים ביום הבחירות

הבחירות הקרבות מעלות סוגיות שונות הנוגעות להעסקת עובדים זרים - האם עובדים זרים, שאינם עובדים ביום הבחירות, זכאים לתשלום ומה יהיה גובה התשלום לעובדים זרים שיועסקו ביום זה ?

להתייחסותה של עו"ד הלית כהן רזניצקי – לחץ כאן
 
 
מאמרים
 
 
שינויים לעניין 'אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל' - עדכון

החל מחודש ספטמבר 2019 נכנס לתוקף חוזר 'אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל'. בהתאם לתיקון לחוזר שפורסם לפני כשנתיים, החל מה-1/9/2019, יחולו מספר שינויים מהותיים לעניין הפקדת כספים לקופות גמל באמצעות מעסיקים. להלן מובאים עקרי השינויים.

למאמר מאת יועצת פנסיונית לורי ארבל - לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
 
מחולל חופשה ביוזמת המעסיק [חופשה מאולצת]

מחולל זה מפרט מתי מעסיק יכול להוציא עובדים לחופשה שנתית בכפוף למגבלות מסוימות.

למחולל חופשה מאולצת – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
הנדון: צמצום הוועדות הרפואיות במס הכנסה לילדים עם מוגבלות

עד לביצוע שינוי זה, הורים לילדים עם מוגבלות שביקשו הקלות אלו, נאלצו לעבור שתי ועדות רפואיות שונות, האחת לצורך קביעת זכאות לגמלה מהביטוח הלאומי והשנייה לצורך קביעת שיעור הנכות הרפואית בוועדה רפואית לצורכי מס הכנסה. בעקבות השינוי, הורים לילדים עם מוגבלות שעומדים בקריטריונים שנקבעו על ידי המוסד לביטוח לאומי, יהיו זכאים להטבות המס השונות, כפוף לעמידה ביתר הוראות החוק לקבלת ההטבה, ללא צורך בוועדה רפואית נוספת לצורכי מס הכנסה.

לחוזר רשות המיסים במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
פיצוי למארחת במסעדה בשל הפרת חוק הזכות לישיבה

נקבע כי גם אם בית הדין יקבל את טענת המעסיקות כי יש לקבל את פני האורחים בעמידה, מתוך כבוד ונימוס, יש להניח כי גם בשעות הסרוויס קיימים פרקי זמן, גם אם קצרים ומעת לעת, בהם לא מגיעים אורחים אל המסעדה ו/או אורחים לא יוצאים את המסעדה ובפרקי זמן אלו יש לאפשר לעובדת לשבת בעמדת המארחת לצורך מנוחה והתרעננות. אין חולק כי עבודת המארחת בשעת הסרוויס הינה עבודה דינאמית המחייבת בחלקה תנועה מתמדת מעמדת המארחת בכניסה למסעדה, אל המסעדה וחזרה וכי לא ניתן לבצע חלק זה של העבודה בישיבה. כך גם אין מחלוקת, כי מחוץ לשעות הסרוויס יכולה המארחת לבצע את עבודתה בישיבה. בהתאם לסעיף 2 לחוק הזכות לישיבה בעבודה, על המעסיק להעמיד לרשות עובד במקום העבודה מושב לעבודה ולא ימנע מעובד ישיבה במהלך העבודה, אלא אם כן הוכיח המעסיק שביצועה הרגיל של העבודה אינו מאפשר ישיבה. נמצא כי תפקיד המארחת לא חייב עמידה לאורך כל הסרוויס ובחלק מהזמן המארחת יכולה הייתה לשבת. לנוכח האמור ובהתאם להוראות החוק והפסיקה, על המעסיקה היה להציב כיסא בעמדת המארחת או בסמוך לה ובענייננו עלה כי בעמדת המארחת לא הוצב כיסא ואף לא בסמוך אליה. לאור האמור לעיל נקבע, כי יש לחייב את המעסיקות לשלם לעובדת פיצוי בסך 15,000 ₪ (סע"ש 22944-11-16, טלי פולונסקי נגד תדהר השקעות ג.ב בע"מ ואח', מיום 25.6.2019).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מורן טימן גוגול – לחץ כאן
 
שיעור היטל מס למסתננים בתחום התעשייה יהיה 15% ולא- 20%

מעסיקה אשר עסקה בתחום הטקסטיל והעסיקה כ- 20 מבקשי מקלט מאריתריאה שילמה בגינם היטל מס בשיעור של 15% מכוח סעיף 45 לחוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו- 2004), התשס"ג- 2003, כאשר פקיד שומה רחובות קבע כי המעסיקה אינה זכאית ליהנות משיעור היטל מופחת, שכן אין מדובר בעובדים זרים המועסקים לפי היתר בענף התעשייה ולפיכך נדרשת לשלם היטל בשיעור "הרגיל" של 20%. על קביעה זו הוגש ערעור לבית המשפט. נקבע כי ככל שמסתננים נחשבים "עובדים זרים" לצורך הטלת היטל, על אף האיסור להעסיק עובדים זרים ללא היתר כקבוע בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב- 1952, משמע כי לשאלת קיומו או העדרו של היתר העסקה לפי חוק עובדים זרים אין רלוונטיות ויש לראות בהם כ"עובדים זרים" גם לצורך קביעת שיעור ההיטל, על אף שאין בידם היתר לעסוק בענף התעשייה לפי החוק האמור. בנוסף, נקבע כי אין בסיס לוגי לטענת המשיב לפיו שיעור היטל של 15% בענף התעשייה יפר נקודת איזון המיועדת להביא לכך כי מעסיקים יעדיפו להעסיק עובדים זרים במקום מסתננים, ואילו היטל בשיעור של 20% הוא שיביא לכך כי מעבידים ימנעו מהעסקת מסתננים. עוד נקבע כי המאבק בתופעת ההסתננות באופן זה שיוטל שיעור גבוה של היטל על העסקת מסתננים, צריך שיהיה בדרך של חקיקה מפורשת, כחלק ממדיניות ממשלתית, חברתית וכלכלית כוללת ולא בדרך של פרשנות משפטית להוראת חוק (ע"מ 29283-08-16, טומי ווש בע"מ נ' פקיד שומה רחובות, מיום 17.07.2019).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהו – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
סדנה בנושא הוראות ניהול ספרים
סדנה אשר מוקדשת כולה להתנהלות נכונה בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים, עמידה בביקורות ספרי העסק, הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור, לרבות טיפול בקנסות, פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
יום עיון טופס 161 והמגבלות על פיטורי עובדים
בשנים האחרונות אנו עדים לאינסוף שינויי חקיקה בתחום מיסוי הפרישה. מיסוי הפרישה מתחיל אצל חשב השכר שמוציא את טופס 161 בעת פרישת העובד. מילוי לא נכון של הטופס יכול לגרום לנזקים כספיים לעובד וגם למעביד. ביום עיון זה נלמד את הכללים למילוי נכון של ניירת הפרישה ונדבר על דרכי העבודה הנכונים בהתאם להנחיות מס הכנסה. כמו כן, נלמד מתי המעסיק לא יכול לפטר את עובדיו.
איך לקרוא את תלוש השכר?
על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
השתלמות מקצועית מס ערך מוסף
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיוח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
מיסוי בינלאומי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי LLC כגון: דיווח על הכנסות מחו"ל, מיסוי חברות מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת דוח מס NR1040 ודוחות מס אחרים מחו"ל ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
סגור חלון

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה
יום עיון טופס 161 יוני 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית