סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1231 - 03/09/2019

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

כל עובד

 
מאמרים
 
 
השלכותיו של יום הבחירות לכנסת על דיני העבודה

בהתאם לסעיף 10 לחוק יסוד הכנסת, יום הבחירות לכנסת הוא יום שבתון, אולם שירותי התחבורה ושאר שירותים ציבוריים, כפי שתקבע ועדת הבחירות המרכזית לכנסת בסמוך ליום הבחירות, יפעלו כסדרם. כמו כן, אין איסור בחוק על העסקתם של עובדים ביום הבחירות מרצונם. לפיכך, ניתן להעסיק ביום הבחירות עובדים אשר הסכימו לכך. מאמר זה מרכז סוגיות שונות הקשורות לעובדים ביום הבחירות, לקראת יום הבחירות לכנסת.

למאמר מאת עו"ד אנדראה קאופמן - חייקין – לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
 
מחולל זכאות עובד לחופשה עקב ימי שמחה

מחולל זה מפרט את זכאותו של עובד לחופשה עקב ימי שמחה כגון: חתונה, ברית, בר מצווה וכד'.

למחולל במלואו – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
הקלות בהליך מימוש הטבות מס לילדים עם נכות קשה: לא יצטרכו לעבור ועדה רפואית לקבלת הטבות מס

רשות המסים ומוסד לביטוח לאומי פוטרים ילדים בעלי נכות קשה מבדיקה כפולה בועדה רפואית (אחת לצורך קצבת נכות ושניה לצורך פטור ממס, הקלה במס רכישה וזכות למשיכת קופת גמל ע"י הורים). מעתה ילדים נדרשים לעבור ועדה רפואית אחת לכל התחומים הנ"ל.

לחוזר רשות המיסים במלואו- לחץ כאן
 
הגשת תביעות לפיצויים במסלול שכר בגין היעדרות בשנת 2018 תתאפשר עד ל-26.9.2019

ביום 28.8.2019 פרסמה רשות המיסים הודעה לפיה ניתן להגיש תביעות לפיצויים במסלול שכר בגין ימי היעדרות בשנת 2018 עד לתאריך כ"ו אלול תשע"ט 26.9.2019.

לחוזר רשות המיסים במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
בית הדין לעבודה פסק כי מאחר וההסכם הקיבוצי בענף תחנות הדלק וצו ההרחבה שמכוחו לא בוטלו כדין על ידי פרסום הודעה ברשומות – הם תקפים

: מדובר בתביעה לתשלום דמי טיפול ארגוני- מקצועי אשר הוגשה על ידי ארגון סוכנים ובעלי תחנות הדלק בישראל כנגד תחנת דלק, סול זול אנרגיה, מכוח הוראות ההסכם הקיבוצי בענף תחנות הדלק שנחתם עם ההסתדרות הכללית בשנת 1978 וצו ההרחבה אשר תוקפם היה במקור לשנה אחת אך בהמשך הוארך למשך עשר שנים עד שנת 1990. מצדה של תחנת הדלק נטען כי ההסכם הקיבוצי עליו מבוסס צו ההרחבה מכוחו מבקש ארגון תחנות הדלק לגבות את דמי הארגון, בוטל זה מכבר, על כן, דין התביעה להידחות מאחר וארגון תחנות הדלק מבקש לגבות דמי ארגון מכוח צו הרחבה אשר אינו בתוקף ולראיה התבססה על מכתב ששלח ארגון תחנות הדלק להסתדרות בשנת 1991 ובו הודיע על ביטול ההסכם הקיבוצי הכללי בתחנות הדלק. ביה"ד לעבודה פסק כי על מנת שהביטול יהיה כדין נדרש כי גם דרישת הרישום תתקיים. ביטולו של הסכם קיבוצי טעון רישום, כמתחייב מחוק ההסכמים הקיבוציים ולתקנות שנקבעו מכוחו ולעקרון הפומביות החל ומחייב לגבי הסכמים קיבוציים. ולכן אם אין כל ראיה לדבר רישום הודעת הביטול כנדרש בחוק, יש לפחות ספק אם הביטול נעשה כדין. ביה"ד לעבודה פסק כי הסכם הקיבוצי בענף תחנות הדלק וצו ההרחבה מכוחו לא בוטלו כדין וחייב את תחנת הדלק בתשלום דמי טיפול ארגוני מקצועי (ד"ט 51246-01-18, ארגון סוכנים ובעלי תחנות הדלק בישראל נגד סול זול אנרגיה בע"מ, מיום 01.03.2019).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ראובן בבדז'נוב – לחץ כאן
 
החרגת עובד מתחולתו של הסכם קיבוצי אפשרית בהתאם לאמור בהסכם הקיבוצי ודורשת את הסכמת ארגון העובדים

עובדים הועסקו כמדריכים בהוסטלים ברשות לשיקום האסיר במסגרת חוזים אישיים מספר שנים. עבודת המדריך בהוסטל התבצעה במשמרות בשבתות וחגים ובשעות הערב והלילה. בין העובדים למעסיקה התגלע סכסוך בדבר תחולת ההסכם הקיבוצי של העובדים הסוציאליים על העובדים ובדבר זכאות העובדים לתשלום בגין שעות הלינה של המדריכים, בגין שעות נוספות וכיצד יש לחשב את היקף משרת העובדים לצורך חישוב חופשה והבראה. בית הדין הארצי פסק כי על מנת להחריג עובד מתחולת ההסכם הקיבוצי, יש לבדוק דווקנית את נוסח ההסכם, כמו כן יש לקבל את אישור ארגון העובדים להחרגת העובדים. בית הדין קבע כי עקב אופי עבודתם שכלל משמרות ארוכות במיוחד ובהן גם משמרות בימי המנוחה ועל אף שתוגמלו עבור השעות הנוספות בשכר העולה על שכרם הרגיל אולם שעות עבודתם בפועל אינן עולות על משרה מלאה העובדים זכאים לצבור זכויות סוציאליות עד למשרה מלאה (פנחס אפרימוב ואח' נ' הרשות לשיקום האסי, מיום 13.06.18)

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד רן בינות – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
סדנה בנושא הוראות ניהול ספרים
סדנה אשר מוקדשת כולה להתנהלות נכונה בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים, עמידה בביקורות ספרי העסק, הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור, לרבות טיפול בקנסות, פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
יום עיון טופס 161 והמגבלות על פיטורי עובדים
בשנים האחרונות אנו עדים לאינסוף שינויי חקיקה בתחום מיסוי הפרישה. מיסוי הפרישה מתחיל אצל חשב השכר שמוציא את טופס 161 בעת פרישת העובד. מילוי לא נכון של הטופס יכול לגרום לנזקים כספיים לעובד וגם למעביד. ביום עיון זה נלמד את הכללים למילוי נכון של ניירת הפרישה ונדבר על דרכי העבודה הנכונים בהתאם להנחיות מס הכנסה. כמו כן, נלמד מתי המעסיק לא יכול לפטר את עובדיו.
איך לקרוא את תלוש השכר?
על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
השתלמות מקצועית מס ערך מוסף
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיוח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
מיסוי בינלאומי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי LLC כגון: דיווח על הכנסות מחו"ל, מיסוי חברות מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת דוח מס NR1040 ודוחות מס אחרים מחו"ל ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
סגור חלון

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה
יום עיון טופס 161 יוני 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית