סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1231 - 03/09/2019

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

כל עובד

 
מאמרים
 
 
השלכותיו של יום הבחירות לכנסת על דיני העבודה

בהתאם לסעיף 10 לחוק יסוד הכנסת, יום הבחירות לכנסת הוא יום שבתון, אולם שירותי התחבורה ושאר שירותים ציבוריים, כפי שתקבע ועדת הבחירות המרכזית לכנסת בסמוך ליום הבחירות, יפעלו כסדרם. כמו כן, אין איסור בחוק על העסקתם של עובדים ביום הבחירות מרצונם. לפיכך, ניתן להעסיק ביום הבחירות עובדים אשר הסכימו לכך. מאמר זה מרכז סוגיות שונות הקשורות לעובדים ביום הבחירות, לקראת יום הבחירות לכנסת.

למאמר מאת עו"ד אנדראה קאופמן - חייקין – לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
 
מחולל זכאות עובד לחופשה עקב ימי שמחה

מחולל זה מפרט את זכאותו של עובד לחופשה עקב ימי שמחה כגון: חתונה, ברית, בר מצווה וכד'.

למחולל במלואו – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
הקלות בהליך מימוש הטבות מס לילדים עם נכות קשה: לא יצטרכו לעבור ועדה רפואית לקבלת הטבות מס

רשות המסים ומוסד לביטוח לאומי פוטרים ילדים בעלי נכות קשה מבדיקה כפולה בועדה רפואית (אחת לצורך קצבת נכות ושניה לצורך פטור ממס, הקלה במס רכישה וזכות למשיכת קופת גמל ע"י הורים). מעתה ילדים נדרשים לעבור ועדה רפואית אחת לכל התחומים הנ"ל.

לחוזר רשות המיסים במלואו- לחץ כאן
 
הגשת תביעות לפיצויים במסלול שכר בגין היעדרות בשנת 2018 תתאפשר עד ל-26.9.2019

ביום 28.8.2019 פרסמה רשות המיסים הודעה לפיה ניתן להגיש תביעות לפיצויים במסלול שכר בגין ימי היעדרות בשנת 2018 עד לתאריך כ"ו אלול תשע"ט 26.9.2019.

לחוזר רשות המיסים במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
בית הדין לעבודה פסק כי מאחר וההסכם הקיבוצי בענף תחנות הדלק וצו ההרחבה שמכוחו לא בוטלו כדין על ידי פרסום הודעה ברשומות – הם תקפים

: מדובר בתביעה לתשלום דמי טיפול ארגוני- מקצועי אשר הוגשה על ידי ארגון סוכנים ובעלי תחנות הדלק בישראל כנגד תחנת דלק, סול זול אנרגיה, מכוח הוראות ההסכם הקיבוצי בענף תחנות הדלק שנחתם עם ההסתדרות הכללית בשנת 1978 וצו ההרחבה אשר תוקפם היה במקור לשנה אחת אך בהמשך הוארך למשך עשר שנים עד שנת 1990. מצדה של תחנת הדלק נטען כי ההסכם הקיבוצי עליו מבוסס צו ההרחבה מכוחו מבקש ארגון תחנות הדלק לגבות את דמי הארגון, בוטל זה מכבר, על כן, דין התביעה להידחות מאחר וארגון תחנות הדלק מבקש לגבות דמי ארגון מכוח צו הרחבה אשר אינו בתוקף ולראיה התבססה על מכתב ששלח ארגון תחנות הדלק להסתדרות בשנת 1991 ובו הודיע על ביטול ההסכם הקיבוצי הכללי בתחנות הדלק. ביה"ד לעבודה פסק כי על מנת שהביטול יהיה כדין נדרש כי גם דרישת הרישום תתקיים. ביטולו של הסכם קיבוצי טעון רישום, כמתחייב מחוק ההסכמים הקיבוציים ולתקנות שנקבעו מכוחו ולעקרון הפומביות החל ומחייב לגבי הסכמים קיבוציים. ולכן אם אין כל ראיה לדבר רישום הודעת הביטול כנדרש בחוק, יש לפחות ספק אם הביטול נעשה כדין. ביה"ד לעבודה פסק כי הסכם הקיבוצי בענף תחנות הדלק וצו ההרחבה מכוחו לא בוטלו כדין וחייב את תחנת הדלק בתשלום דמי טיפול ארגוני מקצועי (ד"ט 51246-01-18, ארגון סוכנים ובעלי תחנות הדלק בישראל נגד סול זול אנרגיה בע"מ, מיום 01.03.2019).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ראובן בבדז'נוב – לחץ כאן
 
החרגת עובד מתחולתו של הסכם קיבוצי אפשרית בהתאם לאמור בהסכם הקיבוצי ודורשת את הסכמת ארגון העובדים

עובדים הועסקו כמדריכים בהוסטלים ברשות לשיקום האסיר במסגרת חוזים אישיים מספר שנים. עבודת המדריך בהוסטל התבצעה במשמרות בשבתות וחגים ובשעות הערב והלילה. בין העובדים למעסיקה התגלע סכסוך בדבר תחולת ההסכם הקיבוצי של העובדים הסוציאליים על העובדים ובדבר זכאות העובדים לתשלום בגין שעות הלינה של המדריכים, בגין שעות נוספות וכיצד יש לחשב את היקף משרת העובדים לצורך חישוב חופשה והבראה. בית הדין הארצי פסק כי על מנת להחריג עובד מתחולת ההסכם הקיבוצי, יש לבדוק דווקנית את נוסח ההסכם, כמו כן יש לקבל את אישור ארגון העובדים להחרגת העובדים. בית הדין קבע כי עקב אופי עבודתם שכלל משמרות ארוכות במיוחד ובהן גם משמרות בימי המנוחה ועל אף שתוגמלו עבור השעות הנוספות בשכר העולה על שכרם הרגיל אולם שעות עבודתם בפועל אינן עולות על משרה מלאה העובדים זכאים לצבור זכויות סוציאליות עד למשרה מלאה (פנחס אפרימוב ואח' נ' הרשות לשיקום האסי, מיום 13.06.18)

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד רן בינות – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
מלכ"רים, עמותות ומוסדות ציבור
"המגזר השלישי" - המלכ"רים, העמותות ומוסדות הציבור תופס חלק חשוב מעבודתם של אנשי המסים מנהלי כספים ומנהלים בעמותות ומלכ"רים. מגזר זה משלם מסים שונים ובהיקף מהותי. מס הכנסה על פעילות עסקית, מס שכר, מע"מ בסוגי עסקאות שונים, וכן חלה עליו חובת דיווח מקוון ואישורים. יום העיון מוקדש להקלה בהתמודדות עם ההוראות החלות על "המגזר השלישי" בהיבט המיסויי, חובות הדיווח המקוון ומתן אישור לניהול תקין.
יום עיון - מנהלי משאבי אנוש
מנהלי מש"א חייבים תמיד להיות בחזית הידע והטכנולוגיה כדי להוביל את הארגון להצלחה. ביום עיון מעשיר זה נציג את השיטות והכלים המתקדמים ביותר לניהול יעיל.
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
היערכות לשינויים בענפי הפנסיה והביטוח
ביום עיון זה נעסוק בהיבטים מעשיים למעסיקים ולעובדים. נדון וננתח את התקנון החדש של קרנות הפנסיה, הכיסוי החדש לאובדן כושר עבודה, נסקר ונעמיק בדוחות השנתיים של ביטוחי המנהלים וקרנות הפנסיה.
סדנת מסדי נתונים באקסל
בסדנה ניגע בנושאים כמו: מושגי יסוד ועקרונות טבלה "חוקית", יבוא נתונים ממערכות חיצוניות (בעיות תאריך, בעיות זיהוי מספרים, בעיות טקסט בעברית), סיכומי ביניים (כללי עבודה, מעברי עמוד, העתקת נתונים, רמות תצוגה ואיחוד דוחות, סיכום של מספר אופרטורים מתמטיים), וטבלאות ציר - pivot tables (שימוש באשף טבלאות ציר, חיתוך וניתוח נתנים על פי מספר מפתחות בו זמנית, קיבוץ נתונים לפי תאריכים, מספרים או הגדרות פרטניות, תרשימי גרף, שימוש בנוסחאות)
סדנה בנושא הוראות ניהול ספרים
הסדנה מוקדשת כולה להתנהלות נכונה בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים; עמידה בביקורות ספרי העסק; הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול.
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
כנס המסים השנתי של חברת "חשבים מידע עסקי בע"מ"
הכנס יוקדש לכלל הנושאים הרלוונטיים להיערכות נכונה לסוף שנת המס תוך מתן דגש להשלכות הרפורמה במס שיושמה והונהגה בשנת 2019, והשלכותיה על הדוחות השנתיים על פי שינויי החקיקה שנקבעו במסגרת חוק ההסדרים. כגון: חברות ארנק; יתרות חובה בעלי שליטה; עידוד בנייה להשכרה והטבות מס בהתחדשות עירונית; מיסוי פרישה; מיסוי קרנות הפנסיה; סוגי חייבים בהגשת דוחות; שינויים בחוק הביטוח הלאומי ועוד. ♦ מושב מיסוי ליחידים ותאגידים ♦ מושב מיסוי פנסיוני. יפתח את הכנס אורח הכבוד ד"ר אייל דורון. המשתתפים יוכלו לבחור את מושב המיסים המתאים לו וכן להתנייד בין המושבים לפי בחירתו, ברישום מתואם מול "מכללת חשבים"
קורס דיני עבודה
זו השנה הרביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום.
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום ( יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
איך לקרוא את תלוש השכר?
על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור, לרבות טיפול בקנסות, פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
תיקון 190 ומיסוי פנסיוני
תיקון 190 לפקודה הרחיב את מסגרת הטבות המס לסוגי חוסכים שונים בהפקדות לקופות הגמל – ועדיין רב הנסתר על הגלוי. יום העיון מוקדש להכרה ולמידת מכלול הטבות המס באפיקי החיסכון הפנסיוני השונים, משיכות כספים והפקדות כספים פנויים לקופות הגמל לקצבה.
Excel Basic - פונקציות מובילות
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה הנ"ל מלמדת שאקסל היא תוכנה ידידותית למשתמש. התוכנה מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
מיסוי תא משפחתי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות נבחרות בתחום מיסוי התא המשפחתי לניצול מרבי של ניכויים וזיכויים, הסכמי ממון והשלכתם על הצהרות הון ופטורים במס שבח ומס רכישה, חלוקת הכנסות בין בני זוג בעסק משפחתי בהיבט הביטוח הלאומי ועוד.
יום עיון - משולש הזהב
יום עיון המוקדש לחשבי שכר, מנהלי חשבונות, אנשי משאבי אנוש, מעסיקי עובדים, עוסקים בכספים ושכר. יעמדו מיטב המומחים אשר יסייעו לכם להתמודד ולהתנהל ביעילות בסבך החוקים וההוראות. יום העיון יעסוק בשלושה תחומים חשובים: מיסוי | פנסיה | עבודה
יום עיון מע"מ
יום עיון מקיף ומקצועי שבו נתמקד במגוון סוגיות בנושא מע"מ, ננתח באופן מעמיק ומעשי את עיקרי ההוראות ונרענן את הידע הקיים.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
סגור חלון

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה
יום עיון מלכ"רים - ספטמבר 19
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית