מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1461 - 09/04/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1461 09/04/2024
סוגיות בדיני עבודה
שעות העבודה בערב חג placeholder
חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951 קובע, כי ביום שלפני חג שהעובד אינו עובד בו, לא יעלה יום עבודה על שבע שעות. לפיכך, כל שעת עבודה מעבר לשבע שעות תיחשב שעה נוספת. עם זאת יש לבחון האם חל על המעסיק הסדר אחר (הסכם קיבוצי, צו הרחבה, הסכם אישי או נוהג) המגדיר את אורכו של יום העבודה בערב החג.
להתייחסותו של עו"ד עמוס הלפרין לחצו כאןלחצו כאן
placeholder זכאות עובד חודשי, יומי ושעתי, לתשלום עבור ימי החג
נושא הזכאות לתשלום עבור ימי חג, לכלל העובדים במשק, הוסדר בצו ההרחבה לקיצור שבוע העבודה ל- 43 שעות שבועיות, אשר פורסם בחודש 7/2000. הצו מהווה "ברירת מחדל" ביחס לכל העובדים והמעבידים אשר לא חל עליהם הסדר מיטיב אחר.
להתייחסותה של עו"ד מיטל דולב בלט לחצו כאןלחצו כאן
ניכוי יום חופשה בהיעדרות בערב חג placeholder
חוק חופשה שנתית מתייחס לימי חופשה מלאים. לפיכך כאשר עובד נעדר יום שלם מן העבודה, אין משמעות לשאלה כמה שעות עבודה היה אמור לעבוד באותו יום, ורואים יום היעדרות זה כיום חופשה מלא. עם זאת במקום עבודה שבו חל הסדר המאפשר קיזוז של פחות מיום מלא מימי החופשה הצבורים לעובד, יגבר ההסדר המיטיב ויחייב את המעסיק לפעול על פיו.
להתייחסותה של עו"ד דנה להב לחצו כאןלחצו כאן
placeholder הגמול המשולם לעובד המועסק בחג
משילוב הוראות פקודת סדרי השלטון והמשפט וחוק שעות עבודה ומנוחה עולה כי יש לשלם לעובדים בעבור עבודתם בחג, לפחות 150% משכרם. במידה וחל במקום העבודה הסכם קיבוצי, צו הרחבה או חוזה אישי, המעניקים גמול גבוה יותר מהמחויב על פי חוק, יחויב המעביד בשיעור הגמול האמור. יצוין כי על פי הפסיקה העסקת עובד בחג מתוך כורח תזכה אותו בגמול של 250%.
להתייחסותה של עו"ד מיטל דולב בלט לחצו כאןלחצו כאן
שעות העבודה בימי חול המועד placeholder
בחוקי העבודה אין כל התייחסות לשעות העבודה בימי חול המועד. לפיכך, רואים בימי חול המועד ימי עבודה רגילים לעניין שעות העבודה המותרות בהן, למעט אותם מקומות בהם חל הסכם ליום עבודה מקוצר.
להתייחסותה של עו"ד מיטל דולב בלט לחצו כאןלחצו כאן
placeholder ניצול ימי חופשה שנתית בחול המועד
בחוקי העבודה אין הגדרה של יום עבודה מקוצר בחול המועד, אולם במקומות עבודה מסוימים בהם חל הסכם קיבוצי/צו הרחבה, חוזה אישי או נוהג, מונהג יום עבודה מקוצר בחול המועד. עם זאת יצוין, כי אף שהחוק מאפשר למעסיקים לקזז יום שלם מצבירת החופשה לעובד, הרי שבמקום עבודה שבו חל הסכם קיבוצי/צו הרחבה/הסכם אישי או נוהג, המאפשר קיזוז של פחות מיום מלא מימי החופשה הצבורים לעובד, יגבר ההסדר המיטיב.
להתייחסותו של עו"ד עמוס הלפרין לחצו כאןלחצו כאן
חובת המעסיק לדיווח הפנסיוני האחיד placeholder
ממתי תחול חובת הדיווח האחיד על הפקדות לחיסכון פנסיוני לגבי מעסיקים שלהם פחות מ-3 עובדים?
לתשובה של יועצת פנסיונית לורי ארבללחצו כאן
טבלאות
placeholder מחולל זכאות לדמי הבראה
מחולל זה מפרט את נושא זכאות עובדים לתשלום דמי הבראה ואת הדרכים השונות לתשלום.
למחולללחצו כאן
חוזרים
תשלום זכויות פנסיה לחטופים שכירים על ידי המעסיקים placeholder
המוסד לביטוח לאומי פרסם הודעה בעניין זכויות חטופים לפנסיה לפיה, הביטוח הלאומי ישלם למעסיק החזר על תשלומים אלה, עבור התקופה מ-7.10.23 ועד לחזרת החטוף או חלילה הגדרתו כחלל.
להודעת המוסד לביטוח לאומי במלואהלחצו כאן
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן

כל עובד 2.4

חיפוש מבזק

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360