מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1462 - 16/04/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1462 16/04/2024
סוגיות בדיני עבודה
הוצאת עובדים לחופשה מרוכזת בחול המועד placeholder
בלוח השנה העברי, בין חגי ישראל מצויים להם גם ימי "חול המועד". מדובר למעשה בימי עבודה רגילים המצויים בין שני ימי החג שבסוכות ובפסח. במקומות עבודה רבים קיימים הסדרים שונים לפיהם מקום העבודה נסגר במהלך תקופה זו והעובדים מוצאים לחופשה. אצל מעסיקים מסוימים, בעיקר במגזר הציבורי, נזקפים רק חלק מימי העבודה על חשבון ימי החופשה של העובד והחלק האחר על חשבון המעביד. מעסיקים אשר אינם כפופים להסדר מיטיב כגון.
להתייחסותה של עו"ד מיטל דולב בלטלחצו כאן
placeholder חג במהלך חופשה שנתית
בהתאם להוראות חוק חופשה שנתית במניין ימי החופשה לא יבואו ימי חג.
להתייחסותה של עו"ד מיטל דולב בלטלחצו כאן
זכאות עובד שאינו יהודי להיעדרות בתשלום בחגי עדתו placeholder
בהתאם לסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון, עובד לא יהודי זכאי לבחור כימי מנוחה את חגי ישראל או את חגי עדתו. הפסיקה החילה את הזכות לדמי חגים באופן שווה גם ביחס לעובדים בשכר שאינם יהודים ונעדרו בחגי עדתם.
להתייחסותה של עו"ד מיטל דולב בלטלחצו כאן
placeholder ימי החג החלים בתקופה של חופשה ללא תשלום
על פי פסיקות בתי הדין לעבודה בתקופה של חופשה ללא תשלום מוקפא מכלול הזכויות והחובות של העובד ושל המעסיק.
להתייחסותה של עו"ד עינב כהןלחצו כאן
עמלות כרכיב לתשלום דמי חג placeholder
נושא חישוב תשלום דמי חג לעובד ששכרו מורכב מעמלות טרם הוכרע בפסיקה. עם זאת יודגש כי במקרים אחרים, נקבע בחוקים שונים או על ידי בתי הדין לעבודה, בנוגע לחישוב זכויות שונות המגיעות לעובדים, כי עמלות מכירה הן חלק מהשכר הקובע בעת חישוב זכויות העובד.
להתייחסותה של עו"ד מיטל דולב בלטלחצו כאן
placeholder שעות נוספות בחול המועד
עבודה בחול המועד בשעות העודפות על יום העבודה המקוצר, שנקבע בהסכם העסקה, או בהסכם קיבוצי החל במקום העבודה (אך לא מעבר למכסת השעות הרגילות, הקבוע ליום עבודה על פי החוק) אינה מזכה בגמול שעות נוספות.
להתייחסותו של עו"ד עמוס הלפריןלחצו כאן
חובת מתן שי לחג ומיסויו placeholder
בחוקי העבודה לא מוטלת חובה כללית על מעסיקים לתת לעובדיהם מתנה עבור החגים. עם זאת מעסיקים שונים במשק מחויבים במתן מתנה מכוחו של הסכם קיבוצי, או צו הרחבה החלים עליהם. בנוסף, החובה במתן שי לחג עשויה להיווצר מכוח נוהג, אם מעסיק נהג לאורך תקופה לתת לעובדיו מתנה לחג, שכן משפט העבודה מכיר בזכויות, הקמות לעובדים מכוח נוהג. מתנה לחג, הניתנת/משולמת לכלל העובדים נחשבת ל"טובת הנאה" החייבת במס ולכן על המעסיק.
להתייחסות מאת עו"ד ג'ולייט אליהולחצו כאן
placeholder תשלום עבור "יום גשר"
לעיתים בפרק הזמן שבין חג למנוחה שבועית נותר יום עבודה בודד. במקומות עבודה רבים נהוג שלא לעבוד ביום זה מכוח הסדרים שונים. ברם, בחוקי העבודה לא קיימת כל התייחסות לאופן התשלום בגין אותו "יום גשר" וענין התשלום תלוי בבסיס הנורמטיבי שמכוחו נקבע יום זה כ-"יום גשר" .
להתייחסותו של עו"ד עמוס הלפריןלחצו כאן
טבלאות
מחולל זכאות לתשלום דמי חג placeholder
מחולל זה מפרט את תנאי הזכאות לתשלום דמי חגים לעובדים.
למחולללחצו כאן
חוזרים
placeholder חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים, התשפ"ד–2024 – הנחיות ליישום
ביום 14.4.24 פרסמה רשות המיסים חוזר ובו הנחיות לביצוע הפחתת יום הבראה בשנת 2024. הסכום שיופחת על ידי המעסיק המוגדר בחוק כ-"סכום ההשתתפות", יועבר לאוצר המדינה, ומנגנון העברתהתשלום על ידי המעסיקים יהיה באמצעות העברתו לפקיד השומה כאילו היה מס שנוכה במקור.
לחוזר רשות המיסים במלואולחצו כאן
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
מבזק - סדרת הרצאות בדיני עבודה
חיפוש מבזק

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!