מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1460 - 02/04/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1460 02/04/2024
טבלאות
מחולל סיום עבודה placeholder
מחולל רב שלבי המהווה כלי עזר בתהליכי סיום עבודה בהתאם ליוזם התהליך - המעסיק או העובד. כאשר המעסיק יוזם את סיום העסקתו של העובד, המחולל כולל את השלבים שהמעסיק צריך לעשות מהזימון לשימוע, דרך ההחלטה באם לסיים את העסקת העובד, מתן הודעה מוקדמת ואישור על תקופת העסקה. כאשר העובד מתפטר המחולל כולל מכתב התפטרות, אישור על תקופת העסקה.
למחולל סיום עבודהלחצו כאן
חוזרים
placeholder עסקים ביישובי קו-עימות בצפון יזכו לפיצויים מוגדלים גם בינואר-פברואר 2024
שר האוצר פרסם להערות הציבור תקנות המאריכות את זכאותם של עסקים ביישובים באזור קו העימות בצפון הארץ לפיצויים מוגדלים בגין הנזק העקיף שנגרם להם בשל הלחימה גם לחודשים ינואר-פברואר 2024.
לחוזר רשות המיסים במלואולחצו כאן
קיצור שבוע העבודה בשירות המדינה – הוראות ביצוע placeholder
ביום 14.3.2024 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה הוראת ביצוע בעניין קיצור שבוע העבודה בשירות המדינה. בהתאם לחוזר, אורך שבוע העבודה יקוצר כך ששבוע העבודה לעובדים המועסקים במשרה מלאה יעמוד על 40 שעות עבודה בשבוע ו173.333- שעות עבודה בחודש החל מיום 1 באפריל 2024 ללא הפחתה בשכר בשל קיצור שבוע העבודה.
לחוזר משרד האוצר במלואולחצו כאן
placeholder חוק סיוע להורים לילדים עד גיל שלוש (תיקוני חקיקה), התשפ"ד-2024
בהתאם לחוק תוקנו, בין היתר, סעיפים 40 ו-66 לפקודת מס הכנסה ונקבע כי החל משנת המס 2024 יובאו בחישוב המס נקודות זיכוי נוספות להורה בעבור כל ילד החל משנת לידתו ועד לשנה שבה מלאו לו שלוש שנים כדלקמן: עבור כל ילד שנולד בשנת המס נוספה נקודת זיכוי אחת לכל הורה. עבור כל ילד שמלאו לו שנה או שנתיים בשנת המס נוספו שתי נקודות זיכוי לכל הורה. עבור כל ילד שמלאו לו שלוש שנים בשנת המס נוספה נקודת זיכוי אחת לכל...
לחוזר רשות המיסים במלואולחצו כאן
הסכם קיבוצי מיום 23.01.2024 בדבר הפחתת יום הבראה ואי עדכון מחיר יום הבראה בשנת 2024 לטובת הטבות לחיילי מילואים placeholder
ביום 23.01.2024 נחתם בין מדינת ישראל ומעסיקים נוספים במגזר הציבורי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסכם קיבוצי שעניינו הפחתת יום הבראה ואי עדכון מחיר יום הבראה בשנת 2024 לטובת הטבות לחיילי מילואים. בחוזר זה יפורטו הוראות הביצוע בנוגע להפחתת דמי הבראה, לעובדים עליהם חל ההסכם הקיבוצי כפי שיפורט להלן, בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי.
לחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר במלואולחצו כאן
placeholder שכר המינימום המעודכן נכנס לתוקף
היום, 1 באפריל 2024, עדכון שכר המינימום נכנס לתוקפו (לאחר חתימתו של שר העבודה, יואב בן צור) והוא יעמוד על סך 5,880.02 שקלים בחודש, כאשר השכר השעתי יעלה ל-32.30 שקלים.
להודעת משרד העבודה במלואהלחצו כאן
פסיקה
אלמנתו של עובד שנפטר זכתה בתביעה לפיצוי בגין הפסד בפנסיית שארים ונכות placeholder
אלמנה של עובד שנפטר תבעה את מעסיקתו בגין אי הפרשות מלאות ביחס לרכיבי שכר מסוימים לקופת הפנסיה. לטענתה אי תשלום לפנסיה עבור רכיבים כגון: פרמיית מנהלים הווה חלק מהשכר ואי ביצוע הפקדות על רכיבים אלו גרם לה להפסד תשלומים בקצבת השארים ובכספים שהיו בקופה הפנסיונית. בית הדין קיבל את תביעתה לאחר שמצא כי רכיבי שכר להן טוענת האלמנה אכן היו חלק משכר קבוע המחייב הפרשות לקופה הפנסיונית מדי חודש בחודשו אך לא...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהולחצו כאן
placeholder בית הדין פסק פיצוי לא ממוני מופחת לעובדת אשר לא יידעה את מעסיקתה כי פיטוריה בזמן טיפולי פוריות אסורים
עובדת אשר הועסקה כפקידה בחברה לייבוא ושיווק כלי עבודה וחומרים לתעשייה הגישה תביעה לפיצוי בגין פיטוריה בתקופה המוגנת בהיותה בטיפולי פוריות. בית הדין קיבל את התביעה בחלקה ופסק כי העובדת אכן יידעה את המעסיקה שעברה טיפולי פוריות ואין מחלוקת כי לא התבקש היתר לפיטורים בהתאם לחוק עבודת נשים ומכאן המעסיקה הפרה את החוק שכן במועד הפיטורים טרם חלפו 150 ימים מהמועד בו נעדרה העובדת בשל טיפול הפוריות. בית הדין...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מעיין קישלסלחצו כאן
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן

כל עובד 2.4

חיפוש מבזק

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360