מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1442 - 28/11/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1442 28/11/2023
סוגיות בדיני עבודה
מילואים בתקופת חופשת ללא תשלום placeholder
עובד שכיר אשר נמצא בחופשה ללא תשלום ומקבל צו מילואים איך ישולם לו התגמול ?
להתייחסות מאת עו"ד מעיין קישלסלחצו כאן
מאמרים
placeholder איך נשמור על זכויות פנסיוניות גם בתקופת המלחמה?
הוציאו אתכם לחל"ת בגלל המלחמה? כדאי לדעת שהפסקת ההפרשות הפנסיוניות עלולה לפגוע ברצף הזכויות הפנסיוניות שלכם ובכיסויים הביטוחיים. אגף הפנסיה בהסתדרות פועל, ככל שניתן, מול מעסיקים, ליישום הסדרים שיבטיחו שהזכויות הפנסיוניות של העובדים לא ייפגעו. גם אם אתם עדיין לא מאוגדים בהסתדרות, יש כמה טיפים שכדאי לכם לדעת כדי לשמור על הפנסיה
למאמר במלואו מאת ההסתדרות הכלליתלחצו כאן
חוזרים
חרבות ברזל: הארכת תוקף היתרים מיוחדים לפי חוק שעות עבודה ומנוחה placeholder
ביום 20/11/2023 פרסם משרד העבודה הודעה לפיה על מנת להקל על ציבור בעלי אישורים רגולטוריים בתקופה לא שגרתית זו, בין היתר, אישרה הכנסת ביום 25.10.23 את חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה-חרבות ברזל) (אישורים רגולטוריים, עיצומים כספיים ובדיקות מתקני גז), התשפ"ד-2023 (להלן- חוק דחיית מועדים).
להודעת משרד העבודה במלואהלחצו כאן
placeholder תקופת התיישנות לקביעת חוב בדמי ביטוח בביקורת ניכויים
המוסד לביטוח לאומי פרסם חוזר בדבר יישום הוראת החוק לגבי המועד החוקי הקובע את תאריך התחלת תקופת ההתיישנות של שבע השנים בהן המוסד רשאי לשלוח דרישה לתשלום חוב דמי ביטוח בעקבות ביקורת ניכויים
לחוזר המוסד לביטוח לאומי במלואולחצו כאן
פסיקה
מעסיק שלא ביטח עובדת בפנסיית חובה, חויב לשלם ליורשיה את ההפסד בגין פנסיית נכות ופנסיית שאירים placeholder
מדובר במעסיקים שהעסיקו את העובדת המנוחה במשק בית. בסמוך לסיום העסקתה אובחנה העובדת המנוחה כחולה בסרטן ולאחר הגשת התביעה כנגד המעסיק היא נפטרה ובנעליה נכנסו ילדיה ויורשיה להליך התביעה. עיקר עילת התביעה הייתה על פיצוי בגין אי ביצוע הפקדות לקרן פנסיה ופיצוי בגין אובדן פנסיית נכות ופנסיית שאירים. בית הדין קיבל את תביעת יורשי העובדת המנוחה. המעסיק הגיש ערעור שכנגד קביעותיו של ביה"ד האזורי לעבודה...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ראובן בבדז'נובלחצו כאן
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן

כל עתיד 19.11

חיפוש מבזק

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!