מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1433 - 19/09/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1433 19/09/2023
דברי הסבר לחקיקה והצעות חוק
צו הרחבה בדבר השתתפות המעסיק בהוצאות הבראה ונופש לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 placeholder
ביום 11.9.2023 נחתם צו הרחבה בדבר השתתפות המעסיק בהוצאות הבראה ונופש המרחיב את תחולת ההסכם הקיבוצי הכללי, מיום ג' בתמוז התשפ"ג (22 יוני 2023) אשר נחתם בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה. צו ההרחבה קובע כי גובה השתתפות המעסיק בהוצאות ההבראה והנופש של עובדיו לכל יום הבראה יעמוד החל מיום 1.7.2023 על 418 ₪.
לדברי הסבר מאת עו"ד מיטל דולב בלטלחצו כאן
טבלאות
placeholder מחולל זכאות לדמי הבראה
מחולל זה מפרט את נושא זכאות עובדים לתשלום דמי הבראה ואת הדרכים השונות לתשלום.
למחולללחצו כאן
חוזרים
הבחירות לרשויות המקומיות שיתקיימו בחודש אוקטובר 2023 placeholder
ביום 31.10.2023 יתקיימו הבחירות לרשויות המקומיות. בחוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, ובתקנות מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, שהוצאו מכוחו, נקבעו הוראות מיוחדות למיסוי תשלומים בתקופת הבחירות. יש להבהיר כי בכל מקרה הוראות הדין המיוחד אינן חלות על תשלומים שנעשו במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו של המקבל. הנחיה זו כוללת הוראות הן לגבי תשלומים שחלות עליהם הוראות הדין המיוחד והן לגבי תשלומים אחרים המשולמים...
לחוזר רשות המיסים במלואולחצו כאן
פסיקה
placeholder מעסיק יכול לשלם דמי הבראה מידי חודש כאשר הדבר סוכם בכתב מראש
עובד שהועסק כטכנאי מחשבים, חתם על הסכם שבו עמד שכרו על סך של 7500 ₪ ולאחר מכן עלה ל- 8000 ₪. המעסיקה כללה בשכר הכולל גם את רכיב תשלום דמי ההבראה. בהמשך יצא העובד לקורס על חשבון המעסיקה בתנאי שהעובד יעבוד במשך שנתיים, העובד עזב טרם הזמן, המעסיקה ניכתה מהעובד. העובד עבד בשעות נוספות ללא כל תמורה נוספת. העובד תבע בגין אי תשלום שעות נוספות, דמי הבראה, הפרשות פנסיוניות, פיצויי פיטורים, ניכויים שלא...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד עידו סמולרלחצו כאן
הוצאת עובד לחל"ת ללא הסכמתו מזכה בקבלת שכר בתקופה בה שהה בחל"ת placeholder
העובד עבד כעורך תוכן במחלקת דיגיטל במעסיקה. המעסיקה הוציאה אותו לחופשה ללא תשלום, בשל הקורונה. העובד סרב לחל"ת. העובד קיבל מכתב זימון לשימוע בעקבות חשד להדלפת חלק מתוכנית לעיתונאי מעיתון אחר כאשר שהה בחל"ת. העובד קיבל מכתב הפסקת העסקה. לאור זאת תביעת העובד הינה לתשלום שכר עבודה בגין תקופת הוצאתו לחל"ת ללא הסכמתו, לתשלום פיצויי פיטורים שלא כדין ולפיצוי ללא הוכחת נזק בגין פרסום לשון הרע. נפסק כי...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מורן טימן גוגוללחצו כאן
placeholder כל זמן שהעובדת מתייצבת לעבודה מדובר בשעות עבודה לתשלום, אף אם לא עבדה בפועל, מכיוון שבזמן זה עמדה לרשות העבודה
בית הדין לעבודה קבע, כי על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, על המעסיקה לשלם לעובדת על שעות עבודתה, מרגע כניסתה לבית המעסיקה, על מנת לנקות לסדר את הבית ולטפל ולהשגיח על הבנות ועד מועד עזיבתה מבית מעסיקתה. מדובר בשעות עבודה בהן הייתה זמינה ועמדה לרשות המעסיקה לכל קריאה ודרישה אף אם לא עבדה "בפועל".
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד פזית לוילחצו כאן
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
מבזק יום עיון טופס 161
חיפוש מבזק

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!