מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1427 - 08/08/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1427 08/08/2023
דברי הסבר לחקיקה והצעות חוק
חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות (תיקון מס' - 9 הוראת שעה), התשפ"ג-2023 placeholder
במסגרת הוראת שעה לתיקון חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו - 1996 נעשו שני שינויים: תיקון הגדרת "תקופת בחירות": לגבי בחירות מקדימות במפלגה - תקופת 30 יום המסתיימת ביום שלאחר יום הבחירות לגבי יתר סוגי בחירות (כנסת / רשויות מקומיות / מועצות מקומיות) - תקופת 60 יום המסתיימת ביום ה 14 שלאחר יום הבחירות. כמו כן, שיעור המס ירד מ 25% ל 18%.
לדברי הסבר מאת רו"ח אליק גנדלמןלחצו כאן
placeholder חוק למניעת העסקה במוסדות מסוימים של מי שהורשע באלימות כלפי ילדים וחסרי ישע, התשפ"ג - 2023
ביום 5.8.2023 פורסם ברשומות חוק למניעת העסקה במוסדות מסוימים של מי שהורשע באלימות כלפי ילדים וחסרי ישע, התשפ"ג - 2023, אשר עניינו איסור עיסוק והעסקה של בגיר (מי שמלאו לו 18 שנים) במוסדות מסוימים שהורשע בעבירות אלימות והתעללות כלפי ילדים עד גיל 6 וחסרי ישע.
לדברי הסבר מאת עו"ד מיטל דולב בלטלחצו כאן
תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת עבודה וערך שעת עבודה לעובד קבלן), התשפ"ג – 2023 placeholder
ביום 30.7.2023 פורסמו ברשומות תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת עבודה וערך שעת עבודה לעובד קבלן), התשפ"ג - 20231 אשר עניינן קביעת ערך שכר עבודה בסיסי לעובדים בתחום הניקיון, השמירה והסעדה.
לדברי הסבר מאת עו"ד ג'ולייט אליהולחצו כאן
טבלאות
placeholder מחולל החובה לתת הפסקה במקום העבודה 
מחולל זה מפרט את התנאים למתן הפסקות לעובדים במהלך עבודתם.
למחולללחצו כאן
חוזרים
סוף לרישום הכפול: הביטוח הלאומי, שירות התעסוקה ומערך הדיגיטל הלאומי משיקים "טופס אחוד מקוון" שיאפשר הגשת בקשה לדמי אבטלה בביטוח הלאומי ורישום לשירות... placeholder
ביום 3.8.2023 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה לפיה במאמץ מרוכז של הביטוח הלאומי ושירות התעסוקה, ובפיתוח של מערך הדיגיטל הלאומי - מהיום ניתן להגיש בקשה מקוונת אחת שתעביר באופן אוטומטי את המסמכים והנתונים במקביל לכל אחד מהגופים. הטופס האחוד מצמצם מהותית עבור האזרחים את הבירוקרטיה, אשר בעבר נדרשו להגיש בקשות נפרדות עם כפילות בהגשת המסמכים. את הבקשה האחודה ניתן להגיש באזור האישי הממשלתי (MyGov) ובאתר...
להודעת המוסד לביטוח לאומי במלואהלחצו כאן
פסיקה
placeholder עובדת זרה שפוטרה בהריון ללא היתר זכאית לפיצוי על סך כ-50,000 ₪
העובדת, אזרחית אריתריאה השוהה בישראל, הועסקה על ידי מעסיקה 2, קבלן כח אדם, והוצבה בחצרי מעסיקה 1. העובדת פוטרה מעבודתה בהיותה בהריון ללא קבלת היתר. מעסיקה 1 הייתה מודעת להריונה של העובדת בסמוך לסיום הצבתה בחצריה. בית הדין חייב את המעסיקות לשלם לעובדת פיצוי בגין אבדן השתכרות לאור הפרת חוק עבודת נשים, פיצוי בגין הפסד ימי הבראה ובגין הפסד הפקדות לפיקדון עובדים זרים. מעסיקה 2 תשלם לעובדת פיצוי לא...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מורן טימן גוגוללחצו כאן
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
מבזק - סדרת הרצאות בדיני עבודה
חיפוש מבזק

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!