מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1414 - 09/05/2023

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

כל עובד 9.5

 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
חובת דיווח בטופס 161 בהיבט דיני מס הכנסה וחובת השלמה של המעסיק לעובדו בגין פיצויים

מבחינת דיני המס - המעסיק חייב למלא בטופס 161 את "סכום הפיצויים למס" המופיע באישור שמתקבל מהקופה הפנסיונית. סכום זה כולל כמובן גם את הרווחים שנצברו. יש לשים לב כי בחלק מהאישורים מחברות ביטוח מופיעים שני ערכי פדיון פיצויים: ערך פדיון למס וערך פדיון לעובד. בטופס 161 חובה לציין תמיד את ערך הפדיון למס.

לתשובה מאת יועץ פנסיוני, עו"ד שי עופרי - לחץ כאן
 
המועד לחישוב הלנת פיצויי פיטורים

סעיף 20(ב) לחוק קובע, כי יראו פיצויי פיטורים כמולנים אם לא שולמו תוך 15 ימים ממועד התשלום. במצב בו שולמו פיצויי הפיטורים בין היום ה-16 לבין היום ה-30 שלאחר מועד התשלום - ישולמו לעובד פיצויי הלנה בגובה הפרשי ההצמדה לתקופה ממועד התשלום עד ליום שבו שולמו.

להתייחסותה של עו"ד מיטל דולב בלט – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
עובדי סיעוד זרים - הבהרות חשובות

ביום 7.5.2023 פרסמה רשות האוכלוסין הודעה בעניין עובדי סיעוד. ההודעה הנה על מנת לחדד כי עדכון שכר המינימום במשק החל מיום 1.4.2023 - לסכום של 5,572 ₪ לחודש - רלוונטי ומתייחס אך רק לגבי עובדי סיעוד זרים ששכר הברוטו שלהם נמוך משכר המינימום המעודכן.

לחוזר רשות האוכלוסין במלואו – לחץ כאן
 
הנדון: שיפור שירות – דמוי תלושי משכורת מקוונים לעובדים הפלסטינים

החל ‏מהחודש, אגף‏ שירות ‏למעסיקים‏ במנהל עובדים ‏זרים ‏יחדל ‏מלשלוח ‏את ‏דמוי ‏תלושי ‏המשכורת‏ של‏ העובדים ‏הפלסטינים ‏המועסקים ‏כדין ‏בישראל ‏באמצעות ‏דואר ‏ישראל ‏או ‏במסירה ‏ידנית ‏בלשכות, והעברת ‏דמוי ‏התלושים ‏למעסיקים ‏תתבצע ‏מידי ‏חודש ‏במייל ‏באופן ‏אוטומטי ‏ומאובטח, ‏ועל ‏המעסיק‏ יהיה להדפיסם ולהעבירם לעובדיו הפלסטינים ללא דיחוי.

לחוזר רשות האוכלוסין במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
לא סביר לזמן עובד לשימוע חמישה ימים לפני במידה והם כוללים סופ"ש

עובד אשר הועסק בחברת חשמל בעבודת שטח. במהלך תקופת העסקתו, העובד נפצע בתאונת דרכים והפך לאדם עם מוגבלות באופן שלא אפשר את חזרתו לעבודת שטח. בשל אי כשירותו הרפואית לעבודת שטח, העובד זומן לשיחת שימוע לפני פיטורים. הליך השימוע סבל מפגמים חמורים, בין היתר העובד זומן לשימוע ימים ספורים לפני מועד השימוע. העובד עתר לבית הדין האזורי לצורך השבתו לעבודה ובשל רכיבים נוספים. בית הדין פסק כי נפלו פגמים בשימוע הן בזימון לשימוע והן בשימוע עצמו. בנוסף נפסק כי על המעסיקה להשיב את העובד חזרה לעבודה (סע"ש 16148-09-22, ויקטור קלקבני חברת החשמל לישראל בע"מ, מיום 20.12.2022)

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד עידו סמולר – לחץ כאן
 
בהעסקה משולשת ויצירת חוזה הפסד, הוכחת יחסי עובד מעסיק דורשת מבחן לגיטימיות ואותנטיות

עובדת זרה הועסקה ע"י חברת שירותים והוצבה כעובדת ניקיון בקאנטרי ("המעסיקה בפועל"). העובדת פוטרה ע"י חברת השירותים בתקופה המוגנת מפיטורים לאחר לידה תוך התעלמותה מפניות העובדת על קיפוח זכויותיה. העובדת תבעה את חברת השירותים והמעסיקה בפועל. בית הדין האזורי קבע כי התקימו יחסי עובד מעסיק בין המעסיקה בפועל לעובדת וכי המעסיקה בפועל לא קיימה את הוראות החוק להגברת האכיפה. חומרת התנהלות המעסיקה בפועל קיבלה ביטוי בפיטורי העובדת שלא כדין לאחר לידה תוך התעלמות מהוראות חוק עבודת נשים. המעסיקה בפועל ערערה לבית הדין הארצי בטענה כי לא התקיימו יחסי עובד- מעסיק בינה לבין העובדת וכי לא נבחנו מבחני לגיטימיות ואותנטיות בהעסקה משולשת. בית הדין הארצי קיבל את הערעור בחלקו וקבע כי אכן לא נבחנו מבחני יחסי עובד מעסיק. יחד עם זאת, נמצא כי המעסיקה בפועל הייתה אחראית מכוח הפרת הוראות החוק להגברת האכיפה ויצירת חוזה הפסד מול חברת השירותים, עצמה עיניים ולא פיקחה (ע"ע 37690-03-22, מרכז לחינוך וספורט רמת השרון נ' TSAGU FREWYNI ואח', מיום 16.03.23)

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהו – לחץ כאן
 
נפסק פיצוי בסך 10,000 ש"ח לעובד שהוסתרה ממנו הסיבה האמיתית לפיטוריו

העובד הועסק בחברת אבטחה בפריסה ארצית כמנהל סניף אילת עד ליום פיטוריו. נקבע כי העובד פוטר נוכח אי שביעות רצון מתפקודו ועילת פיטוריו אינה נגועה בשיקולים זרים. עם זאת נקבע כי נפל פגם בהליך פיטורי העובד בגלל הסתרת הסיבה האמיתית להפסקת עבודתו. כעולה מהראיות, העובד לא הצליח בתפקידו ולא הביא את הסניף למקום הרצוי על ידי המעסיקה. קיומם של יחסי עובד מעסיק מחייב את הצדדים במערכת גלויה ושקופה של הצגת הסיבה העומדת ביסוד ההחלטה לפטר את העובד, והצגת העניין כאילו סיבת הפסקת העבודה היא רצון הבעלים להשיב את המנהלת הקודמת לעבודתה בלבד ולא אי שביעות הרצון מעבודת העובד, חותרת תחת מגמת השקיפות והגילוי. לאור זאת נקבע כי המעסיקה תשלם לעובד פיצוי בגין 10,000 ₪ (סע"ש 48965-08-17, חסן ניר נ' מודיעין אזרחי בע"מ, מיום 19.01.23).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מורן טימן גוגול – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
קורס של 3 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס במאי
הליך סיום עבודה וטופס 161 החדש
מילוי נכון של טופס 161 החדש על פי ההנחיות החדשות יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס. הנושאים: הכרת טופס 161 החדש * הסבר מפורט לכל אחד מסעיפי הטופס * השינויים ומטרות הטופס החדש - תחולה * הרחבת סמכויות המעסיק באירוע פרישה של עובד * רצף קצבה וחישוב השלמת כספי פיצויים לרצף קצבה * רצף פיצויים וחישוב הסכום המרבי שניתן ליעד לרצף פיצויים ובנוסף יוקדש זמן למענה לשאלות המרצה: יועץ מס צורי כנזי מומחה במיסוי קופות גמל, מיסוי פרישה, קצבאות וחלוקת חיסכון פנסיוני, לשעבר מנהל תחום שרות לקוחות במשרד מס הכנסה
יום העיון השנתי למנהלי/ות משאבי אנוש
המשאב האנושי מהווה מרכיב מרכזי בכל תהליך ארגוני. כיום, באמצע שנת 2023 ,מנהלות משאבי אנוש הן נציגות בכירות בהנהלת החברה ומובילות תהליכים מורכבים. מאחר שכמעט כל החלטת הנהלה משפיעה על כוח האדם בחברה, על המוטיבציה של העובדים, על התפוקות ולכן גם על התוצאות העסקיות – מנהלות משאבי אנוש חייבות להיות מקצועניות בתחומן, מיומנות ובעלות יכולת לעמוד בדרישות של הנהלת החברה.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים בZOOM, להלן 3 מחזורי הקורס: במרץ / ביוני / בנובמבר
יום עיון מע"מ
יום העיון מוקדש לסוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה, בעמדות חייבות בדיווח ובהחלטות המיסוי שפרסמה רשות המסים והשלכותיהן על ציבור החייבים במס והמייצגים.
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס: יוני / אוקטובר
תיקון 190 ופנסיה אופטימאלית חלופית
תיקון 190 לפקודה הרחיב את מסגרת הטבות המס לסוגי חוסכים שונים בהפקדות לקופות הגמל, מאיפה נכון לקבל קצבה? מסלולי קצבה? מתי להחזיר? יום העיון יעסוק בכל הקשור לתיקון 190 - נוסחת הקיזוז קצבה מזכה - קצבה מוכרת ועוד. וכן נעסוק במקדמי המרה לקצבה ובחירת חלופת הפנסיה האופטימאלית.
זכויות עובדים במחלה וזכויות העובדים מול ביטוח לאומי
זכויות עובדים במחלה וגמלאות מחליפות שכר ביטוח לאומי
PQ + Pivot Table
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
זכויות נשים בהיריון ולאחר לידה
זכויות במהלך ההיריון, זכויות לאחר לידה, צבירת זכויות בחופשת הלידה ועוד נושאים רבים
השתלמות מע"מ
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיווח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
השתלמות הליכי שומה
השתלמות ייחודית בת 2 מפגשים בהשתתפות סמנכ"ל שומה ופקידי שומה לשעבר ברשות המיסים שתעניק ידע מקצועי בהתנהלות מול רשויות המס בכלל ודיוני שומות מע"מ וניכויים.
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
שוויון הזדמנויות בעבודה בגיוס עובדים ובסיום העסקה
איסור אפליה בין דורשי עבודה (פרסום מודעות דרושים והליכי מיון) ועובדים (תנאי עבודה, קידום פיטורים וכו') סוגים של אפליה (פרופיל צבאי, דת, מין, לאום וכו') ענישה
גמלאות מחליפות שכר מילואים ותאונת עבודה
תביעת תגמולי מילואים, מקדמה על חשבון התגמול, מהי תאונת עבודה, מי מבוטח, תאונת עבודה - צבירת זכויות, תשלום דמי פגיעה, תקנה 22 ועוד
סדנת גבייה וחייבים - סודות וטכניקות לגבייה יעילה
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, תוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית. מטרת ההדרכה: הכשרה מקצועית והתנהגותית של אנשי הגבייה למקצוע חשוב זה, תוך הקניית מיומנות וכלים לגבייה. ההדרכה: הסדנה מועברת כהרצאה פרונטאלית בשילוב למידה התנסותית ובאמצעות ניתוח אירועים שיוצפו על ידי המשתתפים והמדריך.
יום העיון השנתי למנהלי/ות משאבי אנוש
המשאב האנושי מהווה מרכיב מרכזי בכל תהליך ארגוני. כיום, באמצע שנת 2023 ,מנהלות משאבי אנוש הן נציגות בכירות בהנהלת החברה ומובילות תהליכים מורכבים. מאחר שכמעט כל החלטת הנהלה משפיעה על כוח האדם בחברה, על המוטיבציה של העובדים, על התפוקות ולכן גם על התוצאות העסקיות – מנהלות משאבי אנוש חייבות להיות מקצועניות בתחומן, מיומנות ובעלות יכולת לעמוד בדרישות של הנהלת החברה.
השתלמות במיסוי בינלאומי
שני מפגשים במיסוי בינלאומי המיועדים ליחיד ולחברה בהם נקנה ידע רחב, מילוי טופס 150 , הגשת דוחות, טיפול בסוגיות נבחרות במיסוי בינלאומי תוך שימת דגש על היבטי המס הישראלי והיבטי הרישום והדיווח בישראל.
העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל - הלכה למעשה
נושא העסקתם של עובדים זרים ומסתננים בישראל, הינו נושא חשוב שהולך ותופס תאוצה בשנים האחרונות. יום העיון יעסוק בפן המשפטי ובפן המיסויי של העסקתם בדיני עבודה, וכן יעניק נקודת מבט פרקטית על התנהלות המעסיקים מול גורמי הממשלה הרלבנטיים.
תלוש השכר
על כל מנהל בארגון שיש תחתי ועובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
השתלמות הצהרות הון
כל בעל עסק מקבל דרישה להגשת הצהרת הון. הצהרת הון מהווה מעין בדיקת אמינות לדיווחים השנתיים ומהווה "כאב ראש" לא קטן לבעלי העסקים ומייצגיהם. חוסר עקביות או טעויות עלולה להתפרש כעבירה ולגרור את המגישים לבתי משפט. מטרת ההשתלמות הינה הכנה לעמידה בדרישות רשות המסים על מנת להימנע מטעויות. בין הנושאים שילמדו נתייחס לטבלאות הוצאות מחייה; מי חייב בהצהרת הון , מטרתה, השוואות הון ומשמעות גידול הון או קיטון בהון, טיפול בגידול הון בלתי מוסבר, הדגשים בהצהרת הון ראשונה, מילוי טופס הצהרת הון ועוד....
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס: אוקטובר
יום עיון מע"מ
יום העיון מוקדש לסוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה, בעמדות חייבות בדיווח ובהחלטות המיסוי שפרסמה רשות המסים והשלכותיהן על ציבור החייבים במס והמייצגים.
EXCEL מתקדם - בZOOM
קורס של 3 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס באוקטובר
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים ב ZOOM
יום עיון מנהלות לשכה
תפקידה של מנהלת הלשכה בישראל ובכל העולם - הוא קריטי להצלחת החברה. צומת קבלת החלטות, צומת סבוכה של ניסיונות להשפיע על יומן המנכ"ל ומנהלי החברה, רצונות הפוכים של מחלקות שונות ובקשות של ספקים ושל לקוחות. כל אלו הופכים את עבודתה של מנהלת הלשכה ומנהלת המשרד- למורכבת יותר ומסובכת יותר. בנוסף, ערוצי התקשורת הרבים שבהם היא פועלת, דורשים ממנה להיות אקרובטית, נערת גומי, איש ברזל ומאלף אריות - בכל רגע נתון במשרד. לרגל סיום שנת 2022 החלטנו לשפר את יכולות של פקידות בכירות, מזכירות ותיקות, מנהלות לשכה. רצינו לדבר איתן על מה שהיה בשנת 2022 ועל הצפוי בשנת 2023 - לחדש, לרענן, לגוון את הידע המקצועי ולשפר את היכולות הנדרשות לעבודתן. ואת זה נעשה ביום עיון מרוכז שמיועד כולו למטרה זאת.
השתלמות חשבי שכר בכירים מוסמכים - 2023
ההשתלמות השנתית של מכללת חשבים והיחידה ללימודי תעודה והמשך של הקריה האקדמית אונו, השילוב המוביל בישראל חשבי שכר, מזמינים אתכם להשתלמויות מקצועיות עם מיטב המרצים בתחום! לבחירתכם, בזום/פרונטלי בפריסה ארצית
PQ + Pivot Table
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
השתלמות מע"מ
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיווח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
פופאפ מוצרים פיננסים שני
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית