מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1414 - 09/05/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1414 09/05/2023
סוגיות בדיני עבודה
חובת דיווח בטופס 161 בהיבט דיני מס הכנסה וחובת השלמה של המעסיק לעובדו בגין פיצויים placeholder
מבחינת דיני המס - המעסיק חייב למלא בטופס 161 את "סכום הפיצויים למס" המופיע באישור שמתקבל מהקופה הפנסיונית. סכום זה כולל כמובן גם את הרווחים שנצברו. יש לשים לב כי בחלק מהאישורים מחברות ביטוח מופיעים שני ערכי פדיון פיצויים: ערך פדיון למס וערך פדיון לעובד. בטופס 161 חובה לציין תמיד את ערך הפדיון למס.
לתשובה מאת יועץ פנסיוני, עו"ד שי עופרילחצו כאן
placeholder המועד לחישוב הלנת פיצויי פיטורים
סעיף 20(ב) לחוק קובע, כי יראו פיצויי פיטורים כמולנים אם לא שולמו תוך 15 ימים ממועד התשלום. במצב בו שולמו פיצויי הפיטורים בין היום ה-16 לבין היום ה-30 שלאחר מועד התשלום - ישולמו לעובד פיצויי הלנה בגובה הפרשי ההצמדה לתקופה ממועד התשלום עד ליום שבו שולמו.
להתייחסותה של עו"ד מיטל דולב בלטלחצו כאן
חוזרים
עובדי סיעוד זרים - הבהרות חשובות placeholder
ביום 7.5.2023 פרסמה רשות האוכלוסין הודעה בעניין עובדי סיעוד. ההודעה הנה על מנת לחדד כי עדכון שכר המינימום במשק החל מיום 1.4.2023 - לסכום של 5,572 ₪ לחודש - רלוונטי ומתייחס אך רק לגבי עובדי סיעוד זרים ששכר הברוטו שלהם נמוך משכר המינימום המעודכן.
לחוזר רשות האוכלוסין במלואולחצו כאן
placeholder הנדון: שיפור שירות – דמוי תלושי משכורת מקוונים לעובדים הפלסטינים
החל ‏מהחודש, אגף‏ שירות ‏למעסיקים‏ במנהל עובדים ‏זרים ‏יחדל ‏מלשלוח ‏את ‏דמוי ‏תלושי ‏המשכורת‏ של‏ העובדים ‏הפלסטינים ‏המועסקים ‏כדין ‏בישראל ‏באמצעות ‏דואר ‏ישראל ‏או ‏במסירה ‏ידנית ‏בלשכות, והעברת ‏דמוי ‏התלושים ‏למעסיקים ‏תתבצע ‏מידי ‏חודש ‏במייל ‏באופן ‏אוטומטי ‏ומאובטח, ‏ועל ‏המעסיק‏ יהיה להדפיסם ולהעבירם לעובדיו הפלסטינים ללא דיחוי.
לחוזר רשות האוכלוסין במלואולחצו כאן
פסיקה
לא סביר לזמן עובד לשימוע חמישה ימים לפני במידה והם כוללים סופ"ש placeholder
עובד אשר הועסק בחברת חשמל בעבודת שטח. במהלך תקופת העסקתו, העובד נפצע בתאונת דרכים והפך לאדם עם מוגבלות באופן שלא אפשר את חזרתו לעבודת שטח. בשל אי כשירותו הרפואית לעבודת שטח, העובד זומן לשיחת שימוע לפני פיטורים. הליך השימוע סבל מפגמים חמורים, בין היתר העובד זומן לשימוע ימים ספורים לפני מועד השימוע. העובד עתר לבית הדין האזורי לצורך השבתו לעבודה ובשל רכיבים נוספים. בית הדין פסק כי נפלו פגמים בשימוע...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד עידו סמולרלחצו כאן
placeholder בהעסקה משולשת ויצירת חוזה הפסד, הוכחת יחסי עובד מעסיק דורשת מבחן לגיטימיות ואותנטיות
עובדת זרה הועסקה ע"י חברת שירותים והוצבה כעובדת ניקיון בקאנטרי ("המעסיקה בפועל"). העובדת פוטרה ע"י חברת השירותים בתקופה המוגנת מפיטורים לאחר לידה תוך התעלמותה מפניות העובדת על קיפוח זכויותיה. העובדת תבעה את חברת השירותים והמעסיקה בפועל. בית הדין האזורי קבע כי התקימו יחסי עובד מעסיק בין המעסיקה בפועל לעובדת וכי המעסיקה בפועל לא קיימה את הוראות החוק להגברת האכיפה. חומרת התנהלות המעסיקה בפועל קיבלה...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהולחצו כאן
נפסק פיצוי בסך 10,000 ש"ח לעובד שהוסתרה ממנו הסיבה האמיתית לפיטוריו placeholder
העובד הועסק בחברת אבטחה בפריסה ארצית כמנהל סניף אילת עד ליום פיטוריו. נקבע כי העובד פוטר נוכח אי שביעות רצון מתפקודו ועילת פיטוריו אינה נגועה בשיקולים זרים. עם זאת נקבע כי נפל פגם בהליך פיטורי העובד בגלל הסתרת הסיבה האמיתית להפסקת עבודתו. כעולה מהראיות, העובד לא הצליח בתפקידו ולא הביא את הסניף למקום הרצוי על ידי המעסיקה. קיומם של יחסי עובד מעסיק מחייב את הצדדים במערכת גלויה ושקופה של הצגת הסיבה...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מורן טימן גוגוללחצו כאן
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן

כל עובד 9.5

חיפוש מבזק

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360