מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1411 - 18/04/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1411 18/04/2023
דברי הסבר לחקיקה והצעות חוק
הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשמירה בשעות נוספות (הוראת שעה) placeholder
ביום 13.4.2023 פורסמה ברשומות הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות בשמירה (הוראת שעה). על פי הוראת השעה, ניתן להעסיק עובד בשמירה עד 14 שעות עבודה ביום, כולל שעות נוספות, ובלבד שהעובד הסכים לכך.
לדברי הסבר מאת עו"ד מיטל דולב בלטלחצו כאן
סוגיות בדיני עבודה
placeholder היעדרות עובד ביום הזיכרון לשואה ולגבורה
בחוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה, תשי"ט-1959 אין כל התייחסות להיעדרות של עובד מעבודתו, המזכה אותו בשכר כאילו עבד. עם זאת, יתכנו הסדרים המיטיבים עם העובד, לפיהם יום הזיכרון לשואה ולגבורה ייחשב כיום בחירה, המזכה את העובד להיעדר מעבודתו בתשלום.
להתייחסותה של עו"ד מיטל דולב בלטלחצו כאן
היעדרות עובד ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל placeholder
עובד יהיה זכאי לתשלום בגין היעדרותו ביום הזיכרון אם הוא קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל. כמו כן, יש לבחון, האם חל הסכם קיבוצי, צו הרחבה הסכם אישי או נוהג, המסדירים היעדרות זו.
להתייחסותה של עו"ד הלית כהןרזניצקילחצו כאן
placeholder גמול בגין עבודה ביום העצמאות
בהתאם להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951 עבודה במועדי ישראל תזכה את העובד בתשלום של 150% לפחות מהשכר. יצוין כי בפסיקה נקבע, שאם העובד עובד בחג, שלא מתוך בחירה אלא מתוך כורח, זכאי הוא לתשלום בעבור אותו יום כיום עבודה, בצירוף הגמול בעבור עבודה בחגים, דהיינו, יהיה זכאי לתוספת של 150% לשכרו (סה"כ 250%).
להתייחסותה של עו"ד הלית כהןרזניצקילחצו כאן
שעות העבודה ביום הזיכרון placeholder
יום העצמאות נקבע כ"חג" שהוא יום שבתון במסגרת חוק יום העצמאות התש"ט-1949. לפיכך, בשילוב עם הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה הנ"ל, יום העבודה ביום הזיכרון, שהוא ערב יום העצמאות, יהיה של 7 שעות. במידה ונקבע במסגרת של חוזה עבודה, הסכם קיבוצי/צו הרחבה או נוהג, יום עבודה שתחומו קצר יותר, יש לנהוג בהתאם.
להתייחסותו של עו"ד עמוס הלפריןלחצו כאן
placeholder היעדרות עובד ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל כאשר קרוב משפחתו נהרג בפיגוע
: עובד, שהינו קרוב משפחה (הורים, הורי הורים, בן זוג, ילדים, אחים ואחיות) של מי שנפטר כתוצאה מפעולות איבה, רשאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון ויראו אותו כאילו עבד.
להתייחסותו של עו"ד עמוס הלפריןלחצו כאן
חוזרים
הודעה בנוגע לרכב היברידי מתון (MILD HYBRID) מסוג סוזוקי placeholder
בבדיקה שנערכה בעקבות ת"צ 27418-01-22 פור נ' רשות המיסים התברר כי מספר דגמי רכבים שמפורטים בטבלה המצורפת סווגו כרכב היברידי וזכו להפחתה בשווי השימוש ברכב, למרות שבפועל אינם עומדים בהגדרת "רכב משולב מנוע (hybrid)" ולפיכך אינם זכאים להפחתה בשווי שימוש ברכב.
לחוזר רשות המסים במלואולחצו כאן
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן

כל עובד 18.4

חיפוש מבזק

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360