מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1289 - 03/11/2020

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

3.11.2020

 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
זכאות עובד לשכר בהיעדרותו בתקופת ההודעה מוקדמת

בפרק הזמן שבין מתן ההודעה המוקדמת, לבין היום הנקוב בהודעה לגמר העבודה, נמשכים יחסי עובד מעביד, על כל המתחייב בכך, לזכות או לחובה. מעמדו של העובד הוא כשל כל עובד אחר לעניין חובותיו וזכויותיו. ככל עובד אחר, עובד כאמור אשר אינו מופיע לעבודה, אינו זכאי לשכר בגין הימים בהם נעדר (אלא אם כן מדובר בהיעדרות המזכה בשכר כגון מחלה).

להתייחסות מאת עו"ד אילנית מילוא – לחץ כאן
 
דינם של פיצויי פיטורים בעקבות חזרה לעבודה בטרם חלפו 6 חודשים

סעיף 2(9) לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג- 1963 קובע, כי יראו רציפות בעבודה לעניין פיצויי פיטורים, אפילו חלה בה הפסקה ארעית ללא ניתוק יחסי עובד ומעסיק או הפסקה תוך ניתוק יחסי עובד ומעסיק שאינה עולה על שישה חודשים. המדובר בהוראת חוק ייחודית המקנה לעובד רצף של זכות בתקופות של נתק ביחסי עובד מעסיק, אשר אין לה מקבילה, לעניין זכויות אחרות מכוח חוקי המגן (כגון חופשה, הבראה, מחלה וכיו"ב) ולהבדיל מעיקרון רצף הזכויות החל בעת חילופי מעסיקים על כל זכויות העובד.

להתייחסות מאת עו"ד עמוס הלפרין – לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
 
מחולל פיצויי פיטורים בעקבות חזרה לעבודה

מחולל זה מפרט את דינם של פיצויי פיטורים בעקבות חזרה לעבודה בטרם חלפו 6 חודשים.

למחולל פיצויי פיטורים – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
עדכון בנוגע למענק למובטלים

ביום 29.10.2020 המוסד לביטוח לאומי פרסם הודעה לפיה בימים האחרונים אנחנו מקבלים פניות רבות בנוגע למענק למובטלים. נכון להיום מדובר בהצעות חוק שעדיין לא אושרו בכנסת.

להודעה מאת המוסד לביטוח לאומי- לחץ כאן
 
יו"ר ההסתדרות לרה"מ ולשר האוצר: למצוא פתרון שיסדיר תשלום ימי הבידוד של העובדים

ביום 1.11.2020 פרסמה ההסתדרות הודעה לפיה יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד, העביר לפני זמן קצר מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר האוצר ישראל כץ, בדרישה למצוא פתרון מיידי בתוך שבעה ימים, להסדרת התשלום לעובדים שנדרשו להיכנס לבידוד, בשל מגיפת הקורונה, ובכך להיעדר ממקום עבודתם.

להודעת ההסתדרות במלואה – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
ערעור עובד הוביל לביטול פיצוי כספי בגין עילת הטרדה מינית כלפי עובדת

עובדת, נהגת בחברת אוטובוסים תבעה בגין הטרדות מיניות עובד בחברה שעבד כסדרן רציפים. העובדת קיימה מערכת יחסים עם העובד במשך שנתיים על אף שהיה נשוי וגדול ממנה ב- 13 שנה. העובדת טענה כי הדבר נעשה עקב קיום יחסי מרות בינה לבין העובד, הוא דרש ממנה להגיע לביתו כשאשתו לא בבית והיא התייצבה כנדרש. לאחר שנתיים ובהתערבות הוריי העובדת, נפרדה העובדת מהעובד אך הוא המשיך לרדוף אותה עד אשר התלוננה כנגדו במשטרה והוא קיבל צו הרחקה ממנה. בית הדין האזורי קבע שהוכח כי התקיימו יחסי מרות בראיה סובייקטיבית של העובדת, מערכת היחסים היתה ניצול מיני ולא יחסים בהסכמה ומרצון. כתוצאה מכך, נפסקו פיצויים לטובת העובדת. העובד ערער הן על הקביעה כי היתה הטרדה מינית והן על הפיצוי שנפסק לחייבו. בית הדין הארצי קיבל את הערעור לאחר שקבע כי לא היו הטרדות מיניות אלא מערכת יחסים בין צדדים שנבעה מתוך בחירה ורצון. עוד נקבע כי לא התקיימו יחסי מרות בין הצדדים שהרי העובד לא היה בתפקיד בעל סמכות לשפר או לקדם את תנאי העסקה של העובדת. לפיכך בוטל פסק הדין של בית הדין האזורי ועמו החיובים הכספיים כלפי העובד (ע"ע 42257-07-19, אלמוני נ'פלונית, מיום 10.08.2020)

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהו – לחץ כאן
 
בית הדין התיר גילוי מסמכים ספציפי של תלושי השכר של עובדי החברה לשם הוכחת טענתו של אחד העובדים כי זכאי לשכר דומה

העובד עבד במשך 18 שנים אצל המעסיקה. העובד הגיש בקשה לגילוי מסמכים ספציפיים, ריכוזי השכר לשנים 2016-2017 של 15 עובדי המעסיקה תוך השחרת השמות והפרטים האישיים וזאת לצורך קביעת מעמדו של העובד ולצורך ביצוע השוואת שכר. המעסיקה התנגדה לבקשה בטענה כי הגילוי יפגע בפרטיות העובדים מאחר שהעובד מכיר את העובדים האמורים והוא ידע לשייך את השכר לעובד הספציפי, גם אם יושחרו השמות והפרטיים האישיים. בית הדין ציין את תקנה 46 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב ב-1991 בעניין גילוי מסמכים וקבע כי יש לאפשר לעובד להוכיח טענתו לפיה הוא זכאי לשכר דומה של אותם עובדים ולכן התיר גילוי תלושי השכר של העובדים תוך השחרת הפרטים האישיים של העובדים על מנת למנוע פגיעה בפרטיותם מעבר לנדרש (סע"ש 21555-09-19, משה שאלתיאל נ' רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ, מיום 02.07.2020).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מורן טימן גוגול – לחץ כאן
 
על מעסיק להיזהר מלשון הרע על עובד

עובד עבד כשנתיים בחברה והתעורר חשד אצל המעסיקה לחוסר במלאי המוצרים. העובד שנחשד בגניבה נשלח לבדיקת פוליגרף, בבדיקה יצא שהעובד אינו דובר אמת והעובד הושהה. לטענת העובד פוטר מעבודתו ללא עריכת שימוע, ללא תשלום הודעה מוקדמת ופיצויים כנדרש. העובד עתר לסעדים נוספים כנגד המעסיקה בגין פרסום לשון הרע מאחר והמעסיקה פרסמה במקום העבודה שהעובד גנב ובשל כך פגעה בתדמית העובד. בית הדין פסק כי בדיקות הפוליגרף אינם משקפות את האמת, המעסיקה לא הוכיחה באופן ודאי כי העובד הוא זה שגנב, המעסיקה לא פיטרה את העובד אלא העובד הוא זה שנטש, אשר על כן אין העובד זכאי לשימוע, הודעה מוקדמת וכספי פיצויים. באשר לתביעה בגין לשון הרע, נקבע כי, המעסיקה הפיצה בקרב העובדים והלקוחות כי העובד גנב סחורה בשווי מאות אלפי שקלים ולכן הוציאה דיבתו של העובד לרעה. המעסיקה חויבה בסך של 20,000 ₪ בגין עוולה זו (סע"ש 39758-02-17, קובי מלכה גלוב סקרין בע"מ, מיום 16.08.20).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד עידו סמולר – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
מיסוי אופציות לעובדים
תוכניות לתגמול עובדים הן דרך מקובלת למשוך עובדים איכותיים לחברה ומהוות תמריץ להישאר בה לטווח ארוך. ההקצאה מהווה תחליף שכר ללא צורך בהוצאת מזומנים מהחברה. יתר על כן , בהקצאת אופציות שלצורך מימושן נדרשת תוספת מימוש מהעובדים, תיווצר במימוש הזרמת מזומנים נוספת לחברה. טעויות ותקלות אשר נגרמות מחוסר ידיעה או תשומת לב עלולה לגרור חבות מס גבוהה ועוגמת נפש לעובדים, אשר ניתן להימנע מהן בתכנון מוקדם.
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה - 5 מפגשים! הדרכת ZOOM מקצועית ומעשית
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
דמי מחלה ודמי בידוד
חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה), התש"ף-2020
WHAT IF - סדנת אקסל למתקדמים
הסדנה מיועדת למשתמשי אקסל ותיקים שצברו נסיון עם המוצר ורוצים לשפר את יכולות הביצוע שלהם ולהוציא מהאקסל הרבה יותר. כל הנושאים שיועברו בסדנה יובאו עם דוגמאות שימושיות ותרגול דוגמאות מהעבודה היומ-יומית השוטפת. הכלים שילמדו בסדנה זו מהווים כלי השלמה לחקירת נתונים, ואפשרות ל"משחקי" מה-יקרה-אם ושמירת התרחישים השונים שנוצרים בשלב "המשחקים".
הכשרה בנושא זום
בעידן הנוכחי, מערכת Zoom מהווה כלי עבודה ותקשורת מרכזי. בין אם מדובר בחברות או באנשים פרטיים, הזום הנו כלי שימושי והכרחי שילווה אותנו גם בעתיד שאחרי הקורונה. בהכשרה זאת נלמד את מערכת הזום באופן יסודי ומעמיק.
סוגיות ודוחות במיסוי אמריקאי
הבנה וקריאת דוח מס' NR1040; עקרונות והיבטי מיסוי בחברות LLC הן בדין האמריקאי והן בדין הפנימי בישראל, לרבות חוזרי מס הכנסה והחלטות מיסוי בנדון; אופן הדיווח על ההכנסות מחו"ל ומילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, כולל טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ, טופס 1323 - נספח ד' לטופס הדוח השנתי לחברה, טופס 1324 - נספח ד' לדו"ח השנתי ליחיד - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן ועוד.
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
קורס דיני עבודה ב-ZOOM
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום. תינתן התייחסות לעבודה מהבית בהתאם למגבלות הקורונה.
קורס חשבי שכר
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
ביטוח לאומי למעסיקים ולשכירים
יום עיון מעשי ומקיף המוקדש כולו לעדכונים ושינויים בעיקר בשל נגיף הקורונה; שכירים בעלי שליטה בחברות; דמי אבטלה; תיאום דמי ביטוח; תאונות עבודה ועוד
תוסף POWER QUERY
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
ביטקוין ומטבעות דיגיטליים
העליות החדות מאוד בערכו של הביטקוין הגיעו לשיא של כל הזמנים (כ-50,000 דולר) ועוררו לאחרונה עניין מחודש במטבע הדיגיטלי בקרב משקיעים פוטנציאליים והניעו את הרשות למסים לשלוח פניות למחזיקי המטבעות הדיגיטליים לחשיפת היקף נכסיהם והמס בהתאם, במיוחד בתקופת הקורונה, בה המדינה משוועת להכנסות ממסים למימון הגרעון הענק שנוצר.
ביטוח לאומי לעצמאים ובעלי הכנסות פסיביות
יום עיון מעשי ומקיף המוקדם כולו לעדכונים ולשינויים בתקופת נגיף הקורונה: חובת תשלום דמי ביטוח ומקמות לעצמאי, עצמאים שלא עונים להגדרה, עדכונים בצו סיווג מבוטחים, קיזוז הכנסות ממשלח יד מדמי אבטלה, מענקי קורונה ממס הכנסה, בני זוג בעסק משותף, קיזוז הפסדים לעצמאים ועוד
העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל - הלכה למעשה
ביום זה נעסוק בהיבטים החשובים ביותר שעליכם להכיר בנושא העסקת זרים, נושא חשוב ורגיש התופס תאוצה בשנים האחרונות.
הביטוח הפנסיוני - ההלכה והמעשה
קורס מיוחד בנושא ביטוח פנסיוני אשר יעשה לך סדר ויספק עבורך כלים מקצועיים להתנהלות נכונה ובטוחה בעקבות השינויים הרבים שחלים בעולם הפנסיוני.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
השתלמות שע"מ בפשטות - 3 מפגשים ב-ZOOM!
השתלמות שע"מ פרקטית למייצגים מיועדת עבור קהל המייצגים המעוניינים ללמוד ולהרחיב את הידע לשימוש יעיל ופרקטי במערכת שע"מ, לקיצור זמני העבודה והבנת השאילתות השונות לעומקן. ההשתלמות מיועדת לרואי חשבון, יועצי מס וכל העוסקים במערכת שע"מ.
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
השתלמות חשבי שכר בכירים מוסמכים - 2021
ההשתלמות השנתית של מכללת חשבים והיחידה ללימודי תעודה והמשך של הקריה האקדמית אונו, השילוב המוביל בישראל חשבי שכר, מזמינים אתכם להשתלמויות מקצועיות עם מיטב המרצים בתחום! לבחירתכם, בזום/פרונטלי בפריסה ארצית
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
יום עיון מיסוי אופציות לעובדים 16.3.21
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
פינבוט - ראיון אישי משרד דיגיטלי ראשון