מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1290 - 10/11/2020

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

10.11.20

 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
היעדרות עובד בחג הסיגד

בחוק חג הסיגד, התשס"ח-2008, הוכרז יום כט' בחשוון כחג מדינה, אשר ייקרא בשם "חג הסיגד". חג הסיגד (מלשון סגידה) נחגג בקרב הקהילה האתיופית חמישים ימים לאחר יום הכיפורים. חג הסיגד נקבע בחוק כיום בחירה - יום שהבחירה בידי העובד לצאת לחופשה או לעבוד. באם בחר העובד לצאת לחופשה ביום זה, ינוכה היום מיתרת ימי החופשה שלו.

להתייחסות מאת עו"ד עינב כהן – לחץ כאן
 
חישוב פיצויי פיטורים לעובד שעתי שעבד בשבת וחג

בפסיקה נקבע, כי חישוב פיצויי פיטורים של עובד בשכר שעתי, ייעשה בהתאם להיקף המשרה הממוצע של העובד בכל תקופת העסקתו כפול תעריף שעתי אחרון, כפול תקופת עבודתו.

להתייחסות מעת עו"ד הלית כהן רזניצקי – לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
 
מחולל הודעה מוקדמת לפיטורים לאלתר לאחר שימוע

מחולל זה יוצר עבור המשתמש מסמך סיום העסקה במצב של פיטורי עובד לאלתר ללא ההודעה המוקדמת.

למחולל הודעה מוקדמת – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
ההסתדרות הכריזה סכסוך עבודה כללי במשק

ביום 8.11.2020 פרסמה ההסתדרות הכללית הודעה לפיה מוסדות ההסתדרות אישרו הכרזה על סכסוך עבודה כללי במשק, לאחר שלא נמצא פתרון להסדרת התשלום לעובדים בבידוד.

לחוזר ההסתדרות הכללית במלואו – לחץ כאן
 
מענק שימור עובדים

המענק הינו מענק חד פעמי אשר יינתן בעבור החודשים ספטמבר - אוקטובר 2020. גובה המענק יעמוד על 5,000 שקלים לעובד ויקבע בהתאם לפגיעה של העסק בשילוב אחוז העובדים ששימר העסק במהלך התקופה, כלומר בהשוואה למצבת העובדים בחודשים ינואר - פברואר 2020.

לחוזר איגוד לשכת המסחר במלואו- לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
עובד קיבל פיצוי בגובה 80,000 ש"ח בין היתר כי נצבט בישבן ע"י הממונה עליו

עובד עבד בחברה שלה היו מספר סניפים לממכר כאשר לאחר זמן מה ובמהלך העבודה התרחש בסניף "אירוע המיטה" בו היו מעורבים העובד והאחראי. באירוע זה דחף האחראי את העובד למיטה שהיתה בחנות, נשכב עליו ושפך על העובד מים. בנוסף לאירוע זה נחשף העובד לשורה של הטרדות מיניות מצד האחראי עד אשר נאלץ להתלונן במשטרה, להתפטר ולאבד את מקום עבודתו. העובד תבע את האחראי ואת המעסיקה בגין עילת ההטרדה ומינית. בית הדין קיבל את התביעה ופסק פיצוי כולל בסך כ- 80,000 ש"ח בין היתר בגין הטרדה מינית כלפי עובד ע"י הממונה עליו וכן אי טיפול בנושא בהתאם לחוק למניעת הטרדה מינית מצידה של המעסיקה (סע"ש 1398-06-18, פלוני נ' חברה פלונית ואלמוני, מיום 22.06.2020).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהו – לחץ כאן
 
בחינת אופי רכיבי המשכורת נעשית בהתאם למהותה של התוספת, ולא בהתאם לכינוי בה כונתה

העובדת תבעה את המעסיקה כי לטענתה עם קבלתה לעבודה, סוכם עמה כי תשתכר שכר חודשי מסוים. שכרה החודשי הועלה, ואולם המעסיקה מטעמיה, פיצלה את שכר העבודה באופן מלאכותי, באופן שבתלושי השכר צוין, שכר היסוד ואילו תוספת השכר הוגדרה "כבונוס". תופעה זו חזרה על עצמה גם בהמשך, כשהעובדת קיבלה תוספות שכר גדולות יותר. כתוצאה מכך, טענה העובדת כי המעסיקה נמנעה מלהפריש לה הכספים הנדרשים לביטוח פנסיוני מתוך השכר הקובע לאשורו, כי אם מהסכום המקורי בלבד. מנגד המעסיקה טענה, כי לא העלתה את שכר העובדת, כי אם נתנה לה כמוסכם בונוס, שהותנה בעמידה ביעדים והיה נתון לשיקול דעתה. לפיכך, מדובר ברכיב שכר שאינו מהווה חלק משכר היסוד לצורך הפרשות לגמל ולצורך חישוב פיצויי פיטורים. נקבע כי מדובר בבחינה מהותית של התשלום ולא השם הוא שקובע אם תוספת השכר מהווה חלק משכר היסוד לעניין פיצויי פיטורים. לא הובאה ראיה של ממש שתתמוך בטענת המעסיקה, לפיה מדובר בבונוס או בפרמיה. אשר על כן, ובהיעדר ראיה לסתור, בית הדין קבע כי אותם סכומים ששולמו לעובדת בנוסף לשכר היסוד הקבוע הנם חלק אינטגרלי משכר היסוד שלה, ובתור שכאלה, מזכים את העובדת בהפרשות לפנסיה ולהכללתם לצורך חישוב פיצויי הפיטורים ( דמ 29749-11-18, עינב ריימן נגד קריולן זהב ישראל בע"מ, מיום 20.05.20).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מורן טימן גוגול – לחץ כאן
 
רופאה שעיקמה את רגלה לאחר כוננות לילה בביתה לא תהא זכאית לדמי פגיעה

העובדת הגישה תביעה כנגד החלטת המוסד לביטוח לאומי לדחות את תביעתה להכיר באירוע שארע לה כפגיעה בעבודה. העובדת רופאה במקצועה עבדה בביתה במסגרת כוננות לילה, למחרת בבוקר בזמן שהתכוונה לצאת מביתה לעבודתה בבית החולים, עיקמה את רגלה בעת שהלכה בתוך הבית על מנת לנעול נעליים. לטענת העובדת, יש לראות בפגיעה כ"תאונת עבודה" מהטעם שבזמן הפגיעה היא הייתה בכוננות בתשלום. לטענת המעסיקה, העובדת לא נפגעה במהלך התארגנות לקריאה במסגרת הכוננות, אלא במהלך התארגנות ליום עבודה חדש, ולפיכך לא ניתן לראות בה כמי שנפגעה תוך כדי ועקב עבודתה. בית הדין דחה את התביעה וקבע כי פגיעת העובדת לא אירעה "תוך כדי העבודה" ואף לא בדרך ממקום עבודה אחד למשנהו, ועל כן אינה בגדר "תאונת עבודה". זאת ועוד, אף לא הוכח שנסיבות הפגיעה עונות להגדרה של "תאונת עבודה" שכן נפילה או מעידה על רקע סיבה הטמונה בעובד עצמו מבלי שהיה מכשול בדרכו, אינה מוכרת כתאונת עבודה (ב"ל 25627-04-18, אירינה ספיווק נ' המוסד לביטוח לאומי, מיום 18.5.2020).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מעיין קישלס -לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
מיסוי אופציות לעובדים
תוכניות לתגמול עובדים הן דרך מקובלת למשוך עובדים איכותיים לחברה ומהוות תמריץ להישאר בה לטווח ארוך. ההקצאה מהווה תחליף שכר ללא צורך בהוצאת מזומנים מהחברה. יתר על כן , בהקצאת אופציות שלצורך מימושן נדרשת תוספת מימוש מהעובדים, תיווצר במימוש הזרמת מזומנים נוספת לחברה. טעויות ותקלות אשר נגרמות מחוסר ידיעה או תשומת לב עלולה לגרור חבות מס גבוהה ועוגמת נפש לעובדים, אשר ניתן להימנע מהן בתכנון מוקדם.
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה - 5 מפגשים! הדרכת ZOOM מקצועית ומעשית
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
דמי מחלה ודמי בידוד
חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה), התש"ף-2020
WHAT IF - סדנת אקסל למתקדמים
הסדנה מיועדת למשתמשי אקסל ותיקים שצברו נסיון עם המוצר ורוצים לשפר את יכולות הביצוע שלהם ולהוציא מהאקסל הרבה יותר. כל הנושאים שיועברו בסדנה יובאו עם דוגמאות שימושיות ותרגול דוגמאות מהעבודה היומ-יומית השוטפת. הכלים שילמדו בסדנה זו מהווים כלי השלמה לחקירת נתונים, ואפשרות ל"משחקי" מה-יקרה-אם ושמירת התרחישים השונים שנוצרים בשלב "המשחקים".
הכשרה בנושא זום
בעידן הנוכחי, מערכת Zoom מהווה כלי עבודה ותקשורת מרכזי. בין אם מדובר בחברות או באנשים פרטיים, הזום הנו כלי שימושי והכרחי שילווה אותנו גם בעתיד שאחרי הקורונה. בהכשרה זאת נלמד את מערכת הזום באופן יסודי ומעמיק.
סוגיות ודוחות במיסוי אמריקאי
הבנה וקריאת דוח מס' NR1040; עקרונות והיבטי מיסוי בחברות LLC הן בדין האמריקאי והן בדין הפנימי בישראל, לרבות חוזרי מס הכנסה והחלטות מיסוי בנדון; אופן הדיווח על ההכנסות מחו"ל ומילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, כולל טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ, טופס 1323 - נספח ד' לטופס הדוח השנתי לחברה, טופס 1324 - נספח ד' לדו"ח השנתי ליחיד - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן ועוד.
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
קורס דיני עבודה ב-ZOOM
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום. תינתן התייחסות לעבודה מהבית בהתאם למגבלות הקורונה.
קורס חשבי שכר
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
ביטוח לאומי למעסיקים ולשכירים
יום עיון מעשי ומקיף המוקדש כולו לעדכונים ושינויים בעיקר בשל נגיף הקורונה; שכירים בעלי שליטה בחברות; דמי אבטלה; תיאום דמי ביטוח; תאונות עבודה ועוד
תוסף POWER QUERY
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
ביטקוין ומטבעות דיגיטליים
העליות החדות מאוד בערכו של הביטקוין הגיעו לשיא של כל הזמנים (כ-50,000 דולר) ועוררו לאחרונה עניין מחודש במטבע הדיגיטלי בקרב משקיעים פוטנציאליים והניעו את הרשות למסים לשלוח פניות למחזיקי המטבעות הדיגיטליים לחשיפת היקף נכסיהם והמס בהתאם, במיוחד בתקופת הקורונה, בה המדינה משוועת להכנסות ממסים למימון הגרעון הענק שנוצר.
ביטוח לאומי לעצמאים ובעלי הכנסות פסיביות
יום עיון מעשי ומקיף המוקדם כולו לעדכונים ולשינויים בתקופת נגיף הקורונה: חובת תשלום דמי ביטוח ומקמות לעצמאי, עצמאים שלא עונים להגדרה, עדכונים בצו סיווג מבוטחים, קיזוז הכנסות ממשלח יד מדמי אבטלה, מענקי קורונה ממס הכנסה, בני זוג בעסק משותף, קיזוז הפסדים לעצמאים ועוד
העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל - הלכה למעשה
ביום זה נעסוק בהיבטים החשובים ביותר שעליכם להכיר בנושא העסקת זרים, נושא חשוב ורגיש התופס תאוצה בשנים האחרונות.
הביטוח הפנסיוני - ההלכה והמעשה
קורס מיוחד בנושא ביטוח פנסיוני אשר יעשה לך סדר ויספק עבורך כלים מקצועיים להתנהלות נכונה ובטוחה בעקבות השינויים הרבים שחלים בעולם הפנסיוני.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
השתלמות שע"מ בפשטות - 3 מפגשים ב-ZOOM!
השתלמות שע"מ פרקטית למייצגים מיועדת עבור קהל המייצגים המעוניינים ללמוד ולהרחיב את הידע לשימוש יעיל ופרקטי במערכת שע"מ, לקיצור זמני העבודה והבנת השאילתות השונות לעומקן. ההשתלמות מיועדת לרואי חשבון, יועצי מס וכל העוסקים במערכת שע"מ.
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
השתלמות חשבי שכר בכירים מוסמכים - 2021
ההשתלמות השנתית של מכללת חשבים והיחידה ללימודי תעודה והמשך של הקריה האקדמית אונו, השילוב המוביל בישראל חשבי שכר, מזמינים אתכם להשתלמויות מקצועיות עם מיטב המרצים בתחום! לבחירתכם, בזום/פרונטלי בפריסה ארצית
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
יום עיון מיסוי אופציות לעובדים 16.3.21
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
פינבוט - ראיון אישי משרד דיגיטלי ראשון