מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1288 - 27/10/2020

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

כל עתיד 25.10

 
דברי הסבר לחקיקה והצעות חוק
 
 
הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשפ"א- 2020

ביום 19.10.2020 פורסמה ברשומות הצעת חוק ממשלתית, הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי(נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשפ"א- 2020. מטרת הצעת החוק הנה הסדרת אופן התשלום בעבור עובדים השוהים בבידוד.

לדברי הסבר מאת עו"ד מיטל דולב - בלט - לחץ כאן
 
 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
תאונה שארעה לעובד בזמן עבודה מהבית כתאונת עבודה

בעידן בו עובדים רבים מועסקים מהבית באופן מלא או חלקי, וביתר שאת בימים אלה, בעקבות משבר הקורונה, היבט נוסף שעשוי להתעורר בהקשר זה הוא פגיעה במהלך העבודה מהבית.

להתייחסות מאת עו"ד מיטל דולב - בלט – לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
 
מחולל הפרטים אשר צריכים להופיע בתעודת המחלה

כל עובד אשר פונה למעסיקו לקבלת דמי מחלה, בעד ימי היעדרו עקב המחלה, ימציא תעודת מחלה מאת רופא. מחולל זה מפרט אילו פרטים צריכים להופיע בתעודת המחלה על פי תקנות דמי המחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה), התשל"ז-1976.

למחולל במלואו – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
תשלום מענק למקבלי קצבאות נכות

המוסד לביטוח לאומי פרסום חוזר המפרט את תשלום המענקים למקבלי קצבאות הנכות לאחר אישור בחקיקה. מקבלי קצבאות הנכות יקבלו מענק חד פעמי לשנת 2020. המענק ישולם גם למי שמקבל קצבת שירותים מיוחדים, קצבת ילד נכה ואזרחים ותיקים שמקבלים קצבת אזרח ותיק עם השלמה לקצבת נכות כללי. המענק ישולם באופן אוטומטי בשתי פעימות באוקטובר ובדצמבר.

לחוזר המוסד לביטוח לאומי במלואו – לחץ כאן
 
סטודנטים שמקבלים דמי אבטלה ימשיכו לקבל תשלום

סטודנטים שמקבלים דמי אבטלה ימשיכו לקבל תשלום כרגיל. דמי האבטלה משולמים בהתאם לימים המדווחים משירות התעסוקה. נכון להיום, אינכם צריכים להתייצב בשירות התעסוקה, אך אם תידרשו להתייצב בעתיד, תצטרכו לעמוד בדרישות של שירות התעסוקה, כדי להמשיך לקבל דמי אבטלה.

להודעה מאת המוסד לביטוח לאומי במלואה- לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
אופן תשלום בגין עבודה בלילה ובמוצאי שבת בענף השמירה

עובד שמירה שעבד בחברת שמירה הועסק במשמרות לילה ובימי שישי בערב ובמשמרת במוצאי שבת. העובד קיבל עבור עבודתו ביום שישי בערב שכר של 150% וכן מנוחת פיצוי, אך בגין עבודה במוצאי השבת קיבל שכר רגיל. העובד תבע את המעסיקה לתשלום בגין עבודת לילה ובגין מנוחת פיצוי היות ולא ניתנה לו מנוחה של 36 שעות כמתחייב מהחוק. ביה"ד הארצי פסק כי תחום שעות העבודה בעבודת לילה, ובכלל זה בענף השמירה, הינו בן שבע שעות, כאמור בסעיף 2(ב) לחוק שעות עבודה ומנוחה. כמו כן נפסק כי השאלה אם עבודה במוצאי שבת נכללת ביום המנוחה או לא תלויה באופן המוסדר בהודעה לעובד ובהעדר הסדרת העניין יש לראות את העבודה במוצאי שבת כחלק משעות המנוחה המזכה בתשלום גמול מיוחד (ע"ע 9623-02-18, מיקוד ישראל אבטחה וכו"א בע"מ נ' לבן דדיאשוילי, מיום 07.04.20).

: לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ראובן בבדז'נוב – לחץ כאן
 
מעסיק זכאי להתריע על הפסקות לא סבירות לשם שימוש בחדר שירותים

עובדת שהועסקה כנציגת שירות לקוחות הגישה תביעה בטענה כי, פוטרה מעבודתה שלא כדין, מבלי שנערך לה שימוע ועקב כניסתה להריון, בניגוד לחוק שיווין ההזדמנויות. העובדת אף תבעה פיצוי בגין אי מתן זכות יציאה לשירותים בניגוד לסעיף 20א(א) לחוק שעות עבודה ומנוחה ובניגוד לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א -1981. מנגד, נטען כי פיטורי העובדת היו מסיבות של חוסר שביעות רצון מתפקודה ולאחר שנערך שימוע כדין. בנוסף נטען, כי העובדת לא הוגבלה בתדירות הפעמים שיצאה לשירותים אלא במשך היציאה לשירותים, שהיה לא סביר ומבלי שהוצג אישור רפואי כנדרש. נקבע כי כאשר זמן היציאה עולה כדי זמן לא סביר זכאי המעסיק להתריע מתוך כוונה לשפר את יעילות העבודה. צוין, כי בענייננו החברה חשפה את שמה של העובדת באופן המאפשר את זיהויה והן את הזמן שבו נזקקה להתפנות ולפיכך הופרה זכותה של העובדת לפרטיות, מאחר שהעובדת עצמה לא הלינה על כך בזמן אמת נפסק לעובדת פיצוי בסך 10,000 ₪ (ס"ע 58890-02-17, נטלי יפרגן נ' יישום פתרונות אנושיים ואח', מיום 26.3.2020).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מעיין קישלס – לחץ כאן
 
בית הדין פסק פיצוי של כ-162 אלף ש"ח לעובדת אשר הופלתה בשכר לעומת קודמה בתפקיד

עובדת שהועסקה בקופת החולים הגישה תביעה שעניינה פערי שכר בינה לבין קודמה בתפקיד. העובדת טענה, כי היא וקודמה בתפקיד ביצעו את אותה עבודה בתקופות רצופות ועוקבות והמעסיקה לא הצביעה על הצדקה עניינת לפערים בשכר ביניהם, ההפרש עמד על 2,000 ש"ח ברוטו, המהווים 20% משכרה הכולל. המעסיקה טענה מנגד, כי תוספת השכר ניתנה לקודם בתפקיד באישור הממונה על השכר באוצר, בשל הדחיפות באיוש המשרה ובשל הקושי לאתר כוח אדם מתאים באילת נוכח מיעוט ההיצע. נקבע, כי העובדת הופלתה בשכרה וכי על למעסיקה להשוות את תנאי שכרה של העובדת לשכרו של קודמה בתפקיד. לפיכך נקבע, כי העובדת זכאית לתשלום הפרשי שכר וזכויות נוספות שנבעו מכך (סע"ש 36943-08-16, אתי כהן אסולין נ' לאומית שירותי בריאות, מיום 31.8.2020).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מעיין קישלס – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
מיסוי אופציות לעובדים
תוכניות לתגמול עובדים הן דרך מקובלת למשוך עובדים איכותיים לחברה ומהוות תמריץ להישאר בה לטווח ארוך. ההקצאה מהווה תחליף שכר ללא צורך בהוצאת מזומנים מהחברה. יתר על כן , בהקצאת אופציות שלצורך מימושן נדרשת תוספת מימוש מהעובדים, תיווצר במימוש הזרמת מזומנים נוספת לחברה. טעויות ותקלות אשר נגרמות מחוסר ידיעה או תשומת לב עלולה לגרור חבות מס גבוהה ועוגמת נפש לעובדים, אשר ניתן להימנע מהן בתכנון מוקדם.
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה - 5 מפגשים! הדרכת ZOOM מקצועית ומעשית
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
דמי מחלה ודמי בידוד
חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה), התש"ף-2020
WHAT IF - סדנת אקסל למתקדמים
הסדנה מיועדת למשתמשי אקסל ותיקים שצברו נסיון עם המוצר ורוצים לשפר את יכולות הביצוע שלהם ולהוציא מהאקסל הרבה יותר. כל הנושאים שיועברו בסדנה יובאו עם דוגמאות שימושיות ותרגול דוגמאות מהעבודה היומ-יומית השוטפת. הכלים שילמדו בסדנה זו מהווים כלי השלמה לחקירת נתונים, ואפשרות ל"משחקי" מה-יקרה-אם ושמירת התרחישים השונים שנוצרים בשלב "המשחקים".
הכשרה בנושא זום
בעידן הנוכחי, מערכת Zoom מהווה כלי עבודה ותקשורת מרכזי. בין אם מדובר בחברות או באנשים פרטיים, הזום הנו כלי שימושי והכרחי שילווה אותנו גם בעתיד שאחרי הקורונה. בהכשרה זאת נלמד את מערכת הזום באופן יסודי ומעמיק.
סוגיות ודוחות במיסוי אמריקאי
הבנה וקריאת דוח מס' NR1040; עקרונות והיבטי מיסוי בחברות LLC הן בדין האמריקאי והן בדין הפנימי בישראל, לרבות חוזרי מס הכנסה והחלטות מיסוי בנדון; אופן הדיווח על ההכנסות מחו"ל ומילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, כולל טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ, טופס 1323 - נספח ד' לטופס הדוח השנתי לחברה, טופס 1324 - נספח ד' לדו"ח השנתי ליחיד - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן ועוד.
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
קורס דיני עבודה ב-ZOOM
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום. תינתן התייחסות לעבודה מהבית בהתאם למגבלות הקורונה.
קורס חשבי שכר
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
ביטוח לאומי למעסיקים ולשכירים
יום עיון מעשי ומקיף המוקדש כולו לעדכונים ושינויים בעיקר בשל נגיף הקורונה; שכירים בעלי שליטה בחברות; דמי אבטלה; תיאום דמי ביטוח; תאונות עבודה ועוד
תוסף POWER QUERY
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
ביטקוין ומטבעות דיגיטליים
העליות החדות מאוד בערכו של הביטקוין הגיעו לשיא של כל הזמנים (כ-50,000 דולר) ועוררו לאחרונה עניין מחודש במטבע הדיגיטלי בקרב משקיעים פוטנציאליים והניעו את הרשות למסים לשלוח פניות למחזיקי המטבעות הדיגיטליים לחשיפת היקף נכסיהם והמס בהתאם, במיוחד בתקופת הקורונה, בה המדינה משוועת להכנסות ממסים למימון הגרעון הענק שנוצר.
ביטוח לאומי לעצמאים ובעלי הכנסות פסיביות
יום עיון מעשי ומקיף המוקדם כולו לעדכונים ולשינויים בתקופת נגיף הקורונה: חובת תשלום דמי ביטוח ומקמות לעצמאי, עצמאים שלא עונים להגדרה, עדכונים בצו סיווג מבוטחים, קיזוז הכנסות ממשלח יד מדמי אבטלה, מענקי קורונה ממס הכנסה, בני זוג בעסק משותף, קיזוז הפסדים לעצמאים ועוד
העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל - הלכה למעשה
ביום זה נעסוק בהיבטים החשובים ביותר שעליכם להכיר בנושא העסקת זרים, נושא חשוב ורגיש התופס תאוצה בשנים האחרונות.
הביטוח הפנסיוני - ההלכה והמעשה
קורס מיוחד בנושא ביטוח פנסיוני אשר יעשה לך סדר ויספק עבורך כלים מקצועיים להתנהלות נכונה ובטוחה בעקבות השינויים הרבים שחלים בעולם הפנסיוני.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
השתלמות שע"מ בפשטות - 3 מפגשים ב-ZOOM!
השתלמות שע"מ פרקטית למייצגים מיועדת עבור קהל המייצגים המעוניינים ללמוד ולהרחיב את הידע לשימוש יעיל ופרקטי במערכת שע"מ, לקיצור זמני העבודה והבנת השאילתות השונות לעומקן. ההשתלמות מיועדת לרואי חשבון, יועצי מס וכל העוסקים במערכת שע"מ.
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
השתלמות חשבי שכר בכירים מוסמכים - 2021
ההשתלמות השנתית של מכללת חשבים והיחידה ללימודי תעודה והמשך של הקריה האקדמית אונו, השילוב המוביל בישראל חשבי שכר, מזמינים אתכם להשתלמויות מקצועיות עם מיטב המרצים בתחום! לבחירתכם, בזום/פרונטלי בפריסה ארצית
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
יום עיון מיסוי אופציות לעובדים 16.3.21
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
פינבוט - ראיון אישי משרד דיגיטלי ראשון