סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1238 - 29/10/2019

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

kol oved

 
דברי הסבר לחקיקה והצעות חוק
 
 
הודעה על כוונה למתן צו הרחבה

ביום 23.10.2019 פורסמה בילקוט הפרסומים הודעה על כוונה לתת צו הרחבה בעניין תשלום שכר לעובדים שנעדרו וייעדרו מעבודתם עקב המצב הביטחוני מיום ט"ז באייר התשע"ח (1 במאי 2018) עד יום ג' בטבת התש"ף (3 בדצמבר 2019).

לדברי הסבר מאת עו"ד ג'ולייט אליהו - לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
 
מחולל הגבלת פיטורי עובד במחלה

מחולל זה מפרט את ההגנות המוענקות לעובד במחלה מפני פיטוריו.

למחולל הגבלת פיטורי עובד במחלה – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
דחיית עליית גרסה 10 של ממשק הניוד במסלקה הפנסיונית

מטרת הדחייה הינה לאפשר לכלל הגופים המוסדיים ובדגש לאלו שלא העבירו אישור מעבר סופי מהמסלקה הפנסיונית או הצהרת מנכ"ל בדבר מוכנותם, לסיים באופן מיטבי את ההיערכות להעלאת ממשק הניוד. על הגופים המוסדיים להעביר אישורי מעבר סופי על עמידה בדרישות המוכנות התפעולית והטכנית לצורך יישום ממשק הניוד עד ליום 12 בפברואר 2020 .

לחוזר אגף שוק ההון - לחץ כאן
 
תיקון נוהל הטיפול במבקשי מקלט

ביום 24.10.2019 פרסמה רשות האוכלוסין וההגירה חוזר בעניין תיקון נוהל הטיפול במבקשי מקלט. בהתאם לאמור בתיקון לנוהל, החל מיום 27.10.19 יינקטו פעולות אכיפה כלפי מעסיקים שיעסיקו מבקשי מקלט בפרק הזמן בו יהיה ברשותם רישיון לישיבת ביקור זמני מכח סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה שאינו כולל סעיף של "אי אכיפה".

לחוזר רשות האוכלוסין וההגירה במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
פיצוי לרופאת שיניים שלא התקבלה לעבודה מחמת עטיית חיג'אב (כיסוי ראש)

העובדת הינה רופאת שיניים ובמסגרת ניסיונותיה למצוא עבודה במקצועה, נענתה למודעה שפרסמה המעסיקה שהינה חברה פרטית המעניקה שירותים בתחום רפואת השיניים ומעסיקה יהודים וערבים. המעסיקה ערכה לעובדת ראיון עבודה. העובדת הגיעה לראיון כשהיא עוטה כיסוי ראש ("חיג'אב"), כמקובל בדת המוסלמית אצל אישה דתייה. העובדת נשאלה האם תסכים להסיר את החיג'אב בעבודתה ולאחר שהשיבה בשלילה, נמסר לה כי לא תתקבל לעבודה. נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה שהצטרפה להליך כידידת בית המשפט, פנתה בכתב למעסיקה בהתראה לפני הגשת תביעה מחמת אפליה על רקע דת בקבלה לעבודה ולכן הודיעה המעסיקה כי היא חוזרת בה וכי העובדת מוזמנת להתחיל ולעבוד אצלה. בשלב זה העובדת לא נעתרה להצעה ומכאן התביעה. נקבע כי דחיית מועמדתה של העובדת מחמת עטיית החיג'אב, בשל דעה קדומה של לקוחות או של המעסיקה ומי מעובדיה, עולה כדי הפליה המנוגדת לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988. בית הדין הגיע למסקנה כי החלטתה זו של המעסיקה עולה כדי אפליה על רקע דת, שאין בינה בין התפקיד הנדון ולא דבר, לכן הינה פסולה ואסורה. בנסיבות העניין נקבע כי המעסיקה תשלם לעובדת פיצוי בסך 40,000 ₪ (סע"ש 23-01-17, מריה מחאמיד נגד ניו שן קליני בע"מ, מיום 8.9.2019).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מורן טימן גוגול – לחץ כאן
 
מה דינם של ימי המחלה לעובדת שנסעה בתקופת המחלה לבית מלון, טיילה ואף קפצה בנג'י

העובדת תבעה תשלום פיצוי בגין זכויות שונות (שימוע שלא כדין, סעד כספי על פי חוק איסור לשון הרע ופגיעה חמורה באוטונומיה). המעסיקה הגישה תביעה שכנגד בגין קבלת שכר עבודה על ידי העובדת לפי תקן של 7.5 שעות ביום במקום 8 שעות. כמו כן, טענה המעסיקה, כי במהלך שנות עבודתה של העובדת איכות עבודתה ירדה והיא אף הרבתה להיעדר לצורך עניינים פרטיים. זאת ועוד, המעסיקה פרשה תמונה קשה בנוגע להתנהלות העובדת בכל הנוגע לימי המחלה שניתנו לה, לעובדת ניתנו ימי מחלה בטענה שהיא סובלת מוורטיגו, דבר שלא מנע ממנה לבלות עם משפחתה במלונות בחוף הים ובפעילות אקסטרים (בנג'י). התביעה נדחתה והתביעה שכנגד התקבלה, נקבע, כי העובדת תשיב סכום של 8,360 ₪ בגין דיווחי שעות שאינם אמת וכן תשלם למעסיקה שכ"ט עו"ד 20,000 ₪ (סע"ש 3710-03-17, נעמה רבהייב נ' החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ, מיום 1.9.2019).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מעיין קישלס – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
סדנה בנושא הוראות ניהול ספרים
סדנה אשר מוקדשת כולה להתנהלות נכונה בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים, עמידה בביקורות ספרי העסק, הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור, לרבות טיפול בקנסות, פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
יום עיון טופס 161 והמגבלות על פיטורי עובדים
בשנים האחרונות אנו עדים לאינסוף שינויי חקיקה בתחום מיסוי הפרישה. מיסוי הפרישה מתחיל אצל חשב השכר שמוציא את טופס 161 בעת פרישת העובד. מילוי לא נכון של הטופס יכול לגרום לנזקים כספיים לעובד וגם למעביד. ביום עיון זה נלמד את הכללים למילוי נכון של ניירת הפרישה ונדבר על דרכי העבודה הנכונים בהתאם להנחיות מס הכנסה. כמו כן, נלמד מתי המעסיק לא יכול לפטר את עובדיו.
איך לקרוא את תלוש השכר?
על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
השתלמות מקצועית מס ערך מוסף
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיוח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
מיסוי בינלאומי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי LLC כגון: דיווח על הכנסות מחו"ל, מיסוי חברות מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת דוח מס NR1040 ודוחות מס אחרים מחו"ל ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
סגור חלון

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה
יום עיון טופס 161 יוני 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית