מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1468 - 04/06/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1468 04/06/2024
דברי הסבר לחקיקה והצעות חוק
חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) (תיקון מס' 19 והוראת שעה), התשפ"ד -2024 placeholder
ביום 30.5.2024 פורסם ברשומות חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) (תיקון מס' 19 והוראת שעה), התשפ"ד- 2024, שעניינו הגנה על בני זוג של משרתים במילואים. במסגרת תיקון לחוק חיילים משוחררים תוקנו חוקים נוספים כגון חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה וחוק הביטוח הלאומי.
לדברי הסבר מאת עו"ד מיטל דולב בלטלחצו כאן
סוגיות בדיני עבודה
placeholder חג השבועות - שעות העבודה בערב החג ותשלום עבור יום החג
סעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948 קובע, כי ימי המנוחה הקבועים במדינת ישראל (מועדי ישראל) הינם שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח וחג השבועות. לקראת חג השבועות, להלן תזכורת באשר לעיקר זכויות העובדים בחג.
למאמר במלואו מאת עו"ד מיטל דולב בלטלחצו כאן
טבלאות
מחולל זכאות לדמי הבראה placeholder
מחולל זה מפרט את נושא זכאות עובדים לתשלום דמי הבראה ואת הדרכים השונות לתשלום
למחולללחצו כאן
חוזרים
placeholder חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים, התשפ"ד 2024 - הבהרה
ביום 27.5.2024 פרסם הממונה על השכר במשרד האוצר חוזר בעניין חוק הקפאה והפחתה של ימי הבראה.
לחוזר הממונה על השכר במשרד האוצרלחצו כאן
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
מבזק - סדרת הרצאות בדיני עבודה
חיפוש מבזק

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!