מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1467 - 28/05/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1467 28/05/2024
סוגיות בדיני עבודה
חובות המעסיק להגבלת העישון במקומות העבודה placeholder
היום הבינלאומי ללא עישון חל מדי שנה ב- 31 במאי. להלן חובות המעסיק להגבלת עישון במקום העבודה.
התייחסות מאת עו"ד מיטל דולב בלטלחצו כאן
טבלאות
placeholder מחולל הליך קליטת עובד חדש בארגון
מחולל זה מפרט את פעולות המעסיק בכל הנוגע לקליטת עובד חדש בארגון
למחולללחצו כאן
חוזרים
לקראת חופשת הקיץ: אושר בכנסת תיקון לחוק עבודת נוער placeholder
ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה את התיקון שהגיש שר העבודה, יואב בן צור, לתקנות חוק הנוער, שמטרתו לאפשר לצעירים/ות בני 18-16 לעבוד בחופשת הקיץ.תיקון החוק מעגן בסעיף 24 לחוק, כהסדר של קבע, את ההסדר שהיה קבוע בהוראת השעה, המאפשר העסקת צעיר שגילו בין 18-16 בתקופת חופש לימודים רשמית, מעבר לפרק הזמן המוגדר כ"לילה" לפי סעיף 24(ב), ובלבד שהוא לא מועסק לאחר השעה 01:00.
לחוזר משרד העבודה במלואולחצו כאן
placeholder ביטול הפחתת שווי שימוש לרכב היברידי מתון
רשות המסים מודיעה כי החל מיום 1.6.2024 תיפסק הפחתת שווי שימוש לרכב היברידי מתון מדגמי סוזוקי. בין היתר, תבוטל הפחתת הזקיפה בדגמים מהרשימה להלן. ייתכנו שינויים ברשימה ככל שייכנסו דגמים נוספים מסוג "היברידי מתון"
לחוזר רשות המיסים במלואולחצו כאן
פסיקה
בית הדין קבע כי מעסיק עובד זר בענף הבניין המפקיד עבורו פיקדון אינו חייב לבטח את עובדו בביטוח אובדן כושר עבודה placeholder
עובד זר בענף הבנייה אשר הועסק במפעל בטון, עבר סדרת אירועים מוחיים במהלך מקלחת שגרתית במפעל, אשר גרמו לו להפוך לסיעודי לחלוטין ולאבד את כושר עבודתו לצמיתות. העובד טען, כי על המעסיקה היה לבטח אותו בביטוח ואובדן כושר עבודה ומאחר שלא ביטחה אותו, עליה לפצותו בתשלום כל הזכויות והתשלומים שהיו מגיעים לו אילו היה מבוטח. בנוסף, טען העובד להפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, ואף עתר לפסיקת פיצוי בגין עוגמת...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מעיין קישלסלחצו כאן
placeholder טיפים מהווים שכר עבודה וחייבים בזכויות גם אם נקבע אחרת בהסכם
הועסק כמלצר במשך כ-5 שנים על בסיס טיפים. בין העובד למעסיקה התגלע סכסוך בדבר הבסיס לחישוב זכויותיו. האם על בסיס הטיפים שקיבל או על בסיס שכר המינימום. העובד טען כי עם תחילת העסקתו סוכם כי שכרו השעתי יחושב לפי כמות התשר (טיפים) המצטברת למלצרים במשמרת וזו תחולק בין המלצרים ובאופו יחסי לכמות עבודתו של כל אחד מהם. לטענתו שכרו השעתי עמד על 75 ₪ לשעה. המעסיקה טענה כי סוכם על שכר מינימום אשר ישולם מתוך...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד רן בינותלחצו כאן
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
מבזק יום עיון טופס 161
חיפוש מבזק

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!