מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1464 - 07/05/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1464 07/05/2024
דברי הסבר לחקיקה והצעות חוק
תקנות הביטוח הלאומי (שיפוי מעסיקים לגבי תקופת שירות מילואים שהוא שירות חירום) (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד - 2024 placeholder
ביום 1.5.2024 פורסמו ברשומות תקנות הביטוח הלאומי (שיפוי מעסיקים לגבי תקופת שירות מילואים שהוא שירות חירום) (הוראת שעה - חרבות ברזל), התשפ"ד - 2024, שעניינן מתן שיפוי חלקי למעסיקים של משרתי מילואים בגין הפרשות פנסיוניות ותשלום דמי ביטוח לאומי.
לדברי הסבר מאת עו"ד מיטל דולב בלטלחצו כאן
סוגיות בדיני עבודה
placeholder היעדרות עובד ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
עובד יהיה זכאי לתשלום בגין היעדרותו ביום הזיכרון אם הוא קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל. כמו כן, יש לבחון, האם חל הסכם קיבוצי, צו הרחבה הסכם אישי או נוהג, המסדירים היעדרות זו.
להתייחסותה של עו"ד מיטל דולב בלט לחצו כאןלחצו כאן
גמול בגין עבודה ביום העצמאות placeholder
בהתאם להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951 עבודה במועדי ישראל תזכה את העובד בתשלום של 150% לפחות מהשכר. יצוין כי בפסיקה נקבע, שאם העובד עובד בחג, שלא מתוך בחירה אלא מתוך כורח, זכאי הוא לתשלום בעבור אותו יום כיום עבודה, בצירוף הגמול בעבור עבודה בחגים, דהיינו, יהיה זכאי לתוספת של 150% לשכרו (סה"כ 250%).
להתייחסותה של עו"ד מיטל דולב בלט לחצו כאןלחצו כאן
placeholder שעות העבודה ביום הזיכרון
יום העצמאות נקבע כ"חג" שהוא יום שבתון במסגרת חוק יום העצמאות התש"ט-1949. לפיכך, בשילוב עם הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה הנ"ל, יום העבודה ביום הזיכרון, שהוא ערב יום העצמאות, יהיה של 7 שעות. במידה ונקבע במסגרת של חוזה עבודה, הסכם קיבוצי/צו הרחבה או נוהג, יום עבודה שתחומו קצר יותר, יש לנהוג בהתאם.
להתייחסותו של עו"ד עמוס הלפרין לחצו כאןלחצו כאן
היעדרות עובד ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל כאשר קרוב משפחתו נהרג בפיגוע placeholder
עובד, שהינו קרוב משפחה (הורים, הורי הורים, בן זוג, ילדים, אחים ואחיות) של מי שנפטר כתוצאה מפעולות איבה, רשאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון ויראו אותו כאילו עבד.
להתייחסותו של עו"ד עמוס הלפרין לחצו כאןלחצו כאן
טבלאות
placeholder מחולל חוזה עבודה
מחולל זה יוצר עבור המשתמש הסכם עבודה בין עובד למעסיק, בהתאם לנתונים המוזנים לתוכו.
למחולללחצו כאן
חוזרים
מערכת דיגיטלית לדיווח על עזיבת מקום עבודה (טופס 161 מקוון) – הרשאות לעובדים placeholder
שירות זה מאפשר למעסיקים לדווח דיגיטלית את נתוני הפרישה של עובדיהם (חלק א' בטופס 161), ולעובדים שנתוניהם עודכנו במערכת, לבצע בחירות ביחס לכספי הפיצויים בקופות (חלק ב' בטופס 161).
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
פסיקה
placeholder חובת המעסיק ליצור התאמות לעובד, נוכח מגבלות רפואיות של העובד, אינן מוגבלות רק להצעות להתאמות שהעלה העובד
בית הדין הארצי לעבודה דחה את בקשת העובד לקבלת רשות ערעור על החלטת בית הדין האזורי לעבודה, אשר דחה את בקשת התובע למתן סעד זמני נגד כניסת פיטוריו לתוקף. בית הדין הארצי לעבודה אומנם דחה את בקשת העובד לרשות לערעור, אך בשל קשיים בהתנהלות המעסיקה ומהחלטת בית הדין שלא בחן את התנהלותה של המעסיקה מחזיר את הדיון לבית הדין לעבודה, תוך כדי שהוא מציין ומבקש מבית הדין לעבודה לבחון שוב את התנהלותה של המעסיקה...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד פזית לוילחצו כאן
מעסיק צריך לבדוק אקטיבית האם לעובד קיימת קופת פנסיה placeholder
העובדת עבדה בחברה מיום 1/2/2022 ועד למועד פיטוריה ביום 12/7/2022. המחלוקת בין הצדדים נוגעת לשאלת חובת המעסיקה להפריש בעבור העובדת הפרשות לפנסיה ולפיצויים מאחר ועבדה אצלה פחות משישה חודשים. העובדת טענה כי הודיעה למעסיקה כי היא מבוטחת בקרן פנסיה ואף מסרה על כך אישור בכתב. לטענת המעסיקה העובדת פנתה למעסיקה בבקשה לפתוח קרן פנסיה וציינה כי בעבר הייתה לה קרן אשר הכספים בה נמשכו. הוסבר לעובדת שמאחר...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד רן בינותלחצו כאן
placeholder בית הדין קבע כי איחור בתשלום חוב מעסיק לקופת גמל דינו כהלנת שכר
מדובר בתביעת חוב בגין אי ביצוע הפקדות, הפקדות בחסר ואיחור בהפקדות מעסיק עבור עובדיו לקופת הגמל. מי שהגיש את התביעה הינן חברות המפעילות קופות גמל כמשמען בתקנות מס הכנסה. על פי טענות הקופות, לחברה נותר חוב גמל ביחס לחמישה עובדים. בית הדין קיבל את התביעה וקבע, כי איחור בתשלום חוב מעסיק לקופת גמל דינו כהלנת שכר וחייב החברה בתשלום בסך של 111,255 ₪ בגין חוב קופות גמל, סכום זה יישא ריבית פיגורים לפי...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מעיין קישלסלחצו כאן
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן

כל עובד 7.5

חיפוש מבזק

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360