מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1463 - 30/04/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1463 30/04/2024
סוגיות בדיני עבודה
היעדרות עובד ב-1 במאי placeholder
עובד שאין לו זכות ליום בחירה מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה רשאי לקחת יום חופשה בתשלום, על חשבון החופשה השנתית לה הוא זכאי, בהודעה מראש למעביד כמפורט לעיל. עובד שלא ניצל את זכותו להיעדר כאמור, הרי שהאחד במאי יהיה עבורו יום עבודה רגיל.
להתייחסות מאת עו"ד מיטל דולב בלטלחצו כאן
placeholder היעדרות עובד ביום הזיכרון לשואה ולגבורה
בחוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה, תשי"ט-1959 אין כל התייחסות להיעדרות של עובד מעבודתו, המזכה אותו בשכר כאילו עבד. עם זאת, יתכנו הסדרים המיטיבים עם העובד, לפיהם יום הזיכרון לשואה ולגבורה ייחשב כיום בחירה, המזכה את העובד להיעדר מעבודתו בתשלום, זאת בנוסף על ימי החג הרשמיים, מבלי שיום זה ינוכה מימי החופשה העומדים לרשותו.
להתייחסות מאת עו"ד מיטל דולב בלטלחצו כאן
תשלום בונוס לעובדת בזמן חופשת לידה placeholder
בהתאם לאתר הביטוח הלאומי, אם לאחר תשלום דמי הלידה, המעסיק שילם לעובד/ת תשלומים נוספים, כמו דמי הבראה, ביגוד, בונוסים וכדומה, והם עולים על רבע משכר המינימום על העובד/ת להגיש תביעה לתשלום הפרשים לקצבה.
להתייחסותה של עו"ד ג'ולייט אליהולחצו כאן
טבלאות
placeholder זכאות לתשלום בגין יום בחירה
מחולל זה מפרט את הזכות להיעדרות בתשלום בגין יום בחירה.
למחולללחצו כאן
חוזרים
אושר חוק חובת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בחברות ממשלתיות placeholder
הצעת החוק קובעת יעד העסקה של 5% אנשים עם מוגבלות בכל חברה ממשלתית בה מועסקים 100 עובדים ומעלה, כפי שכבר מתחייב בחוק כיום במשרדי הממשלה, יחידות הסמך ובתי חולים ממשלתיים. מעבר לכך, התיקון לחוק יחייב את החברות הממשלתיות בגיבוש תכניות לקליטת עובדים עם מוגבלות והקמת מנגנון להעברת מידע לשם בחינת רמת העמידה ביעד
להודעת משרד העבודה במלואהלחצו כאן
פסיקה
placeholder אין די בכך שמעשה או התבטאות של עובד היו במסגרת תפקידו כחבר ועד כדי לשלול הליך משמעתי נגדו
בית הדין הארצי דחה את ערעורה של עובדת אל על חברת ועד אשר ננקטו נגדה הליכי משמעת למתן סעדים הצהרתיים שונים, לרבות סעד הצהרתי לפיו יש להשיבה לתפקיד דיילת אוויר, וכן לפיצוי בשל נזקים ממוניים ולא ממוניים. בית הדין הארצי קבע כי גם במסגרת פעילותו של עובד כחבר ועד לא מוקנה לעובד חופש פעולה ללא גבולות ועל העובד לפעול במסגרת הנורמות המקובלות במקום העבודה ובארגון העובדים שהוועד פועל במסגרתו. לפיכך, אין די...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד אורן פרידלחצו כאן
עובדת פוטרה מעבודתה לאחר שנודע שקרוב משפחתה מועסק באותו מקום עבודה אליו התקבלה placeholder
העובדת, התקבלה לתפקיד מהנדסת אצל המעסיקה. במסגרת הליכי המיון נדרשה העובדת, למלא שאלון אישי למועמד, הכולל "הצהרה בדבר קרובי משפחה המועסקים בחברת החשמל לישראל". לאחר שנתגלה כי לעובדת קרוב משפחה המועסק אצל המעסיקה הוחלט על פיטוריה. העובדת הגישה בקשה לצו המורה על בטלות החלטת הפיטורים ולמתן צו המורה להשיב אותה לעבודה. בית הדין קבע כי התנהלות המעסיקה עולה בקנה אחד עם תכלית התקנות, והיא מתיישבת עם...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מורן טימן גוגוללחצו כאן
placeholder פרסום אודות כוונה לזמן עובד לשימוע והנסיבות לכך בטרם עריכת השימוע מהווה הפרה של חוק איסור לשון הרע
עובד הגיש תביעה לפיצוי כספי בגין הפרת חוק איסור לשון הרע כנגד המעסיקה לאחר שפוטר. העובד טען כי המעסיקה פרסמה מידע אודות זימונו לשימוע והנסיבות שהביאו לזימונו לשימוע בטרם עריכת השימוע. ביה"ד לעבודה פסק כי פרסום המידע אודות נסיבות זימון העובד לשימוע עולה כדי לשון הרע וקבע לעובד פיצוי בסך של 20,000 ₪.
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ראובן בבדז'נובלחצו כאן
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן

כל עובד 30.4

חיפוש מבזק

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360