מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1459 - 26/03/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1459 26/03/2024
דברי הסבר לחקיקה והצעות חוק
חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים, התשפ"ד - 2024 placeholder
ביום 18.3.2024 פורסם ברשומות חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים, התשפ"ד - 2024, שעניינו הפחתת דמי הבראה מכל עובד במשק והעברתו לאוצר המדינה, זאת על מנת להעניק הטבות לחיילי מילואים על רקע מלחמת "חרבות ברזל".
לדברי הסבר מאת עו"ד מיטל דולב בלטלחצו כאן
טבלאות
placeholder מחולל שעות עבודה ומנוחה
מחולל זה מפרט את המגבלות וההיתרים החלים על שעות העבודה והמנוחה של כלל העובדים והמעסיקים.
למחולללחצו כאן
חוזרים
תקנות הביטוח הלאומי (שיפוי מעסיקים בתקופת שירות מילואים שהוא שירות חירום) (הוראה שעה חרבות ברזל), התשפ"ד - 2024 placeholder
ההסדר המוצע קובע כי מעסיק (למעט מעסיק ציבורי) יהא זכאי לשיפוי בשיעור 20% משכרו של המשרת ברבע השנה שקדם לשירות המילואים (ואם עבד חודש או חודשים קודם לכן באופן - יחסי לתקופה), ולעניין מי שלא עבד כלל בהתאם לשכרו בחודש השירות, וזאת עד לסך - מקסימלי של התגמול המרבי (= חמש פעמים השכר הממוצע).
לחוזר המוסד לביטוח לאומי במלואולחצו כאן
placeholder תיקון חוק עבודת נוער
בהתאם לתיקון לחוק, המעסיק/מתווך בני נוער בגילאי 15-18 יידרש להפנות את ההורים/האפוטרופסים למילוי טופס הסכמה הורית באתר משרד העבודה ולשמירת הטופס, ואולם לא יידרש היתר מהממונה.
לחוזר משרד העבודה במלואולחצו כאן
פסיקה
גריעת עובד משיפוט משחקי כדורגל מחמת משקל ונראות מהווה אפליה placeholder
בית הדין הארצי קיבל את ערעורו של שופט כדורגל וקבע כי משקלו של שופט הכדורגל היווה שיקול משמעותי, גם אם לא יחיד, בהחלטת ההתאחדות לכדורגל להדיח את השופט מתפקידו כשופט כדורגל בליגה הלאומית, הגם שאין כל קשר בין זה ובין תפקודו המקצועי, והגם שעבר מדי שנה בהצלחה בדיקות רפואיות ומבחני כושר. בית הדין קבע כבכך הפלתה ההתאחדות לכדורגל את השופט שלא כדין ופסק לשופט הכדורגל פיצוי ע"ס 40,000 ₪.
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהולחצו כאן
placeholder מעסיקה חויבה בחוב ריבית, קרן וריבית פיגורים בשל אי העברת דמי גמולים לעובד שהיה צריך להפריש מיום העסקתו הראשון
המעסיקה ביטחה עובד שהועסק על ידה בביטוח מנהלים. לטענת חב' הביטוח, היה על המעסיקה לבצע הפקדות לקופה החל מיום העסקתו הראשון של העובד, מאחר שהיה לו הסדר פנסיוני קודם לתחילת העסקתו אצל המעסיקה. המעסיקה טענה כי סוכם בינה לבין העובד כי ההפקדות לפוליסה תבוצענה החל ממועד הצטרפותו לפוליסה, ולא החל ממועד תחילת העסקתו. בית הדין דחה את טענת המעסיקה וקבע כי העובד התקבל לעבודה שכבר היה מבוטח בביטוח פנסיוני...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מורן טימן גוגוללחצו כאן
זכויות העובד בהודעה מוקדמת כשהמעסיק ויתר על נוכחותו placeholder
עובד שעבד כסוכן מכירות שטח פוטר מעבודתו. העובד תבע פיצויים מהמעסיקה בגין רכיבים אשר לטענתו לא שולמו לו וכן פיצוי בגין פגמים שנפלו לטענתו בהליך הפיטורים. בית הדין קיבל את תביעת העובד בחלקה הקטן ופסק לעובד פיצוי בגין הפרשות לגמל שלא שולמו, פיצוי בגין הליך פיטורים שלא כדין וכן תשלום בגין יתרת הודעה מוקדמת. בית הדין קבע כי, כאשר מעסיק מודיע לעובד כי הוא מוותר על נוכחותו ועל עבודתו בתקופת ההודעה...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד עידו סמולרלחצו כאן
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
חיפוש מבזק

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!