מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1458 - 19/03/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1458 19/03/2024
דברי הסבר לחקיקה והצעות חוק
הודעה בדבר שכר מינימום מעודכן placeholder
החל מיום 1.4.2024 שכר המינימום לחודש יהא 5,880.02 שקלים חדשים.
לדברי הסבר מאת עו"ד מיטל דולב בלטלחצו כאן
placeholder חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים, התשפ"ד - 2024
ביום 18.3.2024 פורסם ברשומות חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים, התשפ"ד - 2024, שעניינו הפחתת דמי הבראה מכל עובד במשק והעברתו לאוצר המדינה, זאת על מנת להעניק הטבות לחיילי מילואים על רקע מלחמת "חרבות ברזל".
לדברי הסבר מאת עו"ד מיטל דולב בלטלחצו כאן
סוגיות בדיני עבודה
יום עבודה מקוצר בחודש הרמדאן placeholder
בחוקי העבודה אין כל התייחסות לשעות העבודה בימי חודש הרמדאן. לפיכך, על פי החוק, יש לראות בימים אלה ימי עבודה רגילים לעניין שעות העבודה המותרות בהם. עם זאת, יש לבחון האם חל על המעסיק הסדר מיוחד מכוחו זכאי העובד ליום עבודה מקוצר.
להתייחסות מאת עו"ד עמוס הלפריןלחצו כאן
טבלאות
placeholder מחולל היעדרות עובד בשל מחלת ילד
מחולל זה מפרט את זכאותו של העובד להיעדר בשל מחלת ילדו ואת זכאותו לתשלום דמי מחלה עקב היעדרות זו.
למחולללחצו כאן
חוזרים
ועדת פיקוח לעניין צו הרחבה להסכם קיבוצי בעניין הגנה מפיטורים למשרתי המילואים placeholder
מעסיק המבקש לפטר עובד, ששירת במילואים, בתקופה המוגדרת יפנה לוועדת הפיקוח לצורך מתן הכרעתה כאמור.
לחוזר משרד העבודה במלואולחצו כאן
placeholder אושר לקריאה שנייה ושלישית: תוספת נקודות זיכוי ממס ומענק עבודה להורים לילדים עד גיל 3
על פי הצעת החוק, החל משנת המס 2024 יקבלו הורים לילדים שגילם עד 3 תוספת של נקודות זיכוי ממס לפי החלוקה הבאה: בגין כל ילד שנולד בשנת המס תינתן נקודת זיכוי אחת נוספת לכל הורה, בגין כל ילד שמלאו לו שנה או שנתיים בשנת המס יינתנו 2 נקודות זיכוי נוספות במס לכל הורה, ובגין כל ילד שמלאו לו 3 שנים בשנת המס, תינתן נקודת זיכוי אחת נוספת לכל הורה.
לחוזר רשות המיסים לחצו כאןלחצו כאן
פסיקה
עובדת אינה מחויבת להודיע למעסיק במהלך חופשת הלידה כי היא מחפשת עבודה אחרת placeholder
עובדת שהתה בחופשת לידה. חודש לפני המועד שעליה לחזור מחופשת הלידה הודיעה העובדת למעסיק על התפטרותה. לאחר סיום יחסי העבודה, העובדת תבעה את המעסיק לתשלום זכויות המגיעות לה. בתביעה שכנגד טען המעסיק כי העובדת התנהלה בחוסר תום לב קיצוני בכך שלא יידעה אותו כי היא מחפשת עבודה אחרת וכי בכוונתה להתפטר מעבודתה אצלו לאחר תום חופשת הלידה דבר המצדיק את חיובה בפיצוי. בית הדין דחה את טענת המעסיק וקבע שהעובדת...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד אורן פרידלחצו כאן
placeholder למעסיקה עומדת הזכות במסגרת הפררוגטיבה שלה לקבוע את לוח המשמרות בהתאם לצרכיה
עובד אשר הועסק כעובד דלפק במסעדה טען, כי פוטר שלא כדין בשל סירובו להמשיך לעבוד בשבתות, וכי עקב כך הוא זכאי הן לפיצויי פיטורים ולפיצויים ללא הוכחת נזק על הפליה אסורה בהתאם להוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. כמו כן, תבע העובד זכויות נוספות. העובד טען, כי פוטר מעבודתו עת ביקש ממנהלו לא לעבוד בימי שבת מטעמי דת. לדבריו, פיטוריו נעשו לאחר שיחה שבעקבותיה שובץ לשתי משמרות עבודה בלבד, וזאת בשונה מהיקף...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מעיין קישלסלחצו כאן
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן

כל עובד 19.3

חיפוש מבזק

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!