מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1457 - 12/03/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1457 12/03/2024
דברי הסבר לחקיקה והצעות חוק
חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (תיקון מס' 5 והוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד -2023 placeholder
ביום 28.11.2023 פורסם ברשומות חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (תיקון מס' 5 והוראת שעה - חרבות ברזל), התשפ"ד -2023, אשר מקנה הגנה מפני פיטורים לעובדים נוספים כגון: עובדים מפונים, עובדים חטופים ועוד. ביום 29.2.24 פורסם צו הגנה על עובדים בשעת חירום (תיקון מס' 5 והוראת שעה - חרבות ברזל) (הארכת תקופת הוראת השעה) (מס' 2), התשפ"ד 2024 אשר האריך את התקופה עד ליום 1.7.2024.
לדברי הסבר מאת עו"ד מיטל דולב בלטלחצו כאן
placeholder צו הרחבה להסכם קיבוצי בעניין תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל)
ביום 6.3.2024 פורסם ברשומות צו הרחבה להסכם קיבוצי בעניין תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל), לפיו הורחבו הוראות ההסכם הקיבוצי מיום 11.1.2024 בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, שעניינו תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב מלחמת "חרבות ברזל" מיום 7.10.2024 ועד 31.10.2024.
לדברי הסבר מאת עו"ד מיטל דולב בלטלחצו כאן
צו הרחבה להסכם קיבוצי בעניין משרתי המילואים ובני זוגם וצבירת חופשה שנתית לעובדים מסוימים (חרבות ברזל) placeholder
ביום 6.3.2024 פורסם ברשומות צו הרחבה להסכם קיבוצי בעניין משרתי המילואים ובני זוגם וצבירת חופשה שנתית לעובדים מסוימים (חרבות ברזל), לפיו הורחבו הוראות ההסכם הקיבוצי מיום 4.2.2024 בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, שעניינו הסכמות בנוגע לתוספת ימי היעדרות בתשלום על אלו הקיימים בדין לבני ולבנות זוג של המשרתים במילואים, הרחבת התקופה המוגנת מפני פיטורים למשרתי המילואים...
לדברי הסבר מאת עו"ד מיטל דולב בלטלחצו כאן
סוגיות בדיני עבודה
placeholder זכאות עובד לתשלום בהיעדרות בחג פורים
עובד שאין לו זכות ליום בחירה מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה רשאי לקחת יום חופשה, על חשבון החופשה השנתית לה הוא זכאי, בהודעה מראש למעסיק כמפורט לעיל. עובד שלא ניצל את זכותו להיעדר כאמור, הרי שתענית אסתר; פורים; או שושן פורים יהיו עבורו יום עבודה רגיל.
להתייחסותה של עו"ד מיטל דולב בלטלחצו כאן
טבלאות
מחולל הגבלת פיטורי עובד במחלה placeholder
מחולל זה מפרט את ההגנות המוענקות לעובד במחלה מפני פיטוריו.
למחולללחצו כאן
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן

כל עובד 5.3

חיפוש מבזק

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360