מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1452 - 06/02/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1452 06/02/2024
דברי הסבר לחקיקה והצעות חוק
צו הרחבה להסכם קיבוצי בעניין תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (מבצע מגן וחץ( placeholder
ביום 3.1.2024 פורסם ברשומות צו הרחבה להסכם קיבוצי בעניין תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (מבצע מגן וחץ), לפיו הורחבו הוראות ההסכם הקיבוצי מיום 27.8.23 בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, שעניינו תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב המצב הביטחוני מיום 9.5.23 ועד 15.5.23.
לדברי הסבר מאת עו"ד מיטל דולב בלטלחצו כאן
טבלאות
placeholder מחולל היעדרות עובד בשל מחלת הורה
מחולל זה מפרט את זכאותו של העובד להיעדר בשל מחלת הורה ואת זכאותו לתשלום דמי מחלה עקב היעדרות זו.
למחולללחצו כאן
חוזרים
נחתם הסכם למען משרתי המילואים ומשפחותיהם placeholder
במסגרת ההסכם שנחתם, בין יו"ר ההסתדרות ויו"ר נשיאות המגזר העסקי הוחלט להעניק עד 8 ימי היעדרות בתשלום לבני זוג של משרתי מילואים, להם ילדים עד גיל 14, וכן להאריך את תקופת ההגנה בפני פיטורים לחודשיים, למי ששירת במילואים יותר מ-60 יום (במקום חודש כפי שקיים בחוק).
לחוזר משרד העבודה במלואולחצו כאן
placeholder תוספת מעונות (זכויות הוריות), עדכון התוספת
החל מיום 1.1.24 סכום תוספת מעונות (זכויות הוריות) עד גיל 5 תהיה כדלקמן: בעד ילד אחד / ילד ראשון - 351 ש"ח לחודש, בעד ילד שני - 237 ש"ח לחודש.
לחוזר הממונה על השכר במשרד האוצר במלואולחצו כאן
השתתפות המעסיק בתשלום בגין ארוחות לעובדים - סכום מירבי placeholder
החל מיום 1.1.2024 הסכום המירבי להשתתפות המעסיק בתשלום בגין ארוחות הינו סך 631 ש"ח לחודש, הנובע מעדכון מדד בשיעור של 2.96%.
לחוזר הממונה על השכר במשרד האוצר במלואולחצו כאן
placeholder מדיניות שר הפנים המעודכנת בעניין שהייתם של אזרחי אוקראינה בישראל
הוחלט על ידי שר הפנים להאריך את הרישיונות לישיבת ביקור מסוג ב/2 (תייר) של אזרחי אוקראינה ששהו כחוק בישראל ביום תחילת המלחמה או שנכנסו לאחר תחילתה עד ליום 31.12.24 או עד סיום המלחמה באוקראינה ואפשרות לחזור אליה, המוקדם מבניהם.
לחוזר רשות האוכלוסין וההגירה במלואולחצו כאן
פסיקה
רצף זכויות בחילופי מעסיקים מחייב גם את מדינת ישראל ביחס לעובד שקודם בתפקידו placeholder
אשת חינוך עבדה שנים רבות כמורה ובהמשך כמנהלת בי"ס כאשר במהלך העסקתה, היא עברה בין המדינה כמעסיקה ראשונה לעירייה כמעסיקה שנייה. בפרישתה מעבודה, תוספת גמול ניהול שולמה לה בשכר הקובע לגמלה רק בגין תקופת העסקה בעירייה ולא בתקופה הראשונה בה עבדה מטעם המדינה. העובדת תבעה ודרשה את תוספת הניהול לגמלה שהיא זכאית בכל תקופת העסקתה. בית הדין האזורי קבע כי, יש לקבל את התביעה וכי יש לכלול את גמול הניהול...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהולחצו כאן
placeholder אין חובה להחתים עובד על טופס הודעה לעובד, אך במידה ובהודעה מופיעה חתימה הנחזית לחתימת העובד, על המעסיק להוכיח כי העובד חתם על הטופס
העובד טען כי לא קיבל הודעה המפרטת את תנאי העסקתו בהתאם לחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה. המעסיקות הכחישו טענה זו וטענו כי העובד הועסק בשורותיהן על פי הסכם ושבמהלך פגישה ביניהם סוכמו תנאי העסקתו על הכתב במסמך שהוכתר במילים: זיכרון דברים, עליו חתמו הצדדים. באשר למתן הודעה לעובד, העובד לא התייחס בתצהירו לזיכרון הדברים וכל שהצהיר הוא שההסכמות באשר לתנאי העסקתו היו בעל פה וכי לא קיבל הסכם עבודה מאף אחד...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מורן טימן גוגוללחצו כאן
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
מבזק יום עיון טופס 161
חיפוש מבזק

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!