מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1448 - 09/01/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1448 09/01/2024
דברי הסבר לחקיקה והצעות חוק
צו לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות (קביעת המועד הנדחה), התשפ"ד -2024 placeholder
ביום 4.1.2024 פורסם ברשומות צו לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות (קביעת המועד הנדחה), התשפ"ד- 2024. בהתאם לצו דחיית הבחירות, עקב נסיבות מיוחדות המונעות עריכת בחירות בעיתן, הבחירות שהיו אמורות להתקיים ב- 30.1.24 נדחות והן יתקיימו ביום 27.2.24.
לדברי הסבר מאת עו"ד מיטל דולב בלטלחצו כאן
מאמרים
placeholder השתתפות המדינה במימון התאמות מעסיק לאדם עם מוגבלות
מעסיק של עובד עם מוגבלות, למעט אם הוא גוף ציבורי או מפעל מוגן הכפוף לסעיף 17(א) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, וכן מעסיק בפועל שהוא קבלן כוח אדם, זכאי להשתתפות המדינה במימון התאמות בהן נשא המעסיק בעד כל עובד עם מוגבלות (לרבות עובדי קבלני כ"א) בסכומים המרביים.
למאמר במלואו מאת עו"ד ג'ולייט אליהולחצו כאן
טבלאות
מחולל חוזה עבודה placeholder
מחולל זה יוצר עבור המשתמש הסכם עבודה בין עובד למעסיק, בהתאם לנתונים המוזנים לתוכו.
למחולללחצו כאן
חוזרים
placeholder חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה, התשפ"ג-2023
בהתאם לפרסום בספר החוקים 3048 של חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והרחבת מענק עבודה, התשפ"ג-2023 תוקנו בין היתר, סעיפים 40 ו- 66 לפקודת מס הכנסה ונקבע כי, החל משנת המס 2024 תובא בחישוב המס נקודת זיכוי נוספת להורה בעבור כל ילד שבשנת המס מלאו לו 6 שנים וטרם מלאו לו 18 שנים.
לחוזר רשות המיסים במלואולחצו כאן
פסיקה
חובה על מעסיק לברר אם לעובד חדש ישנו הסדר פנסיוני פעיל placeholder
העובדת עבדה אצל המעסיקים בעבודות משק בית מחודש 11/2019 עד לחודש 10/2021 ובסה"כ 24 חודשים. העובדת הגישה תביעה לתשלום זכויותיה הנובעות מתקופת עבודתה במעסיקים ובסיומה כמו הפקדות פנסיוניות, פדיון חופשה, הבראה וכו'. בית הדין קיבל את התביעה של העובדת נגד מעסיקיה אשר לא הפקידו כספים כנדרש לקופת הפנסיה שלה. במועד תחילת העבודה הייתה לעובדת קופת פנסיה פעילה ולכן היא זכאית להפקדות פנסיוניות החל מיום העבודה...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מורן טימן גוגוללחצו כאן
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן

כל עובד 9.1

חיפוש מבזק

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!