מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1447 - 02/01/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1447 02/01/2024
דברי הסבר לחקיקה והצעות חוק
חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשפ"ד- 2023 placeholder
ביום 28.12.2023 פורסם ברשומות חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה), (תיקון מס' 2), התשפ"ד-2023. בהתאם לתיקון להוראת השעה, הוראת השעה תעמוד בתוקפה 8 שנים מיום תחילתה (ולא 6 שנים), כלומר עד 1.1.2026.
לדברי הסבר מאת עו"ד מיטל דולב בלטלחצו כאן
סוגיות בדיני עבודה
placeholder זכאות עובד לתשלום בהיעדרות בראש השנה האזרחית
זכאות עובד לתשלום בהיעדרות בראש השנה האזרחית עו"ד עמוס הלפרין לוח השנה עתיר בחגים, מועדים, ימי צום וימים בינלאומיים.
לתשובה מאת עו"ד עמוס הלפריןלחצו כאן
מאמרים
ביטוח לאומי - עדכונים חשובים בחודש דצמבר 2023 placeholder
להלן ריכוז נושאים שונים שיש לשים לב אליהם בחודש דצמבר 2023 בקשר עם המלחמה בשילוב עם סוף שנת המס.
למאמר במלואו מאת רו"ח אורנה צחגלרטלחצו כאן
טבלאות
placeholder מחולל הגבלת פיטורי עובד במחלה
מחולל זה מפרט את ההגנות המוענקות לעובד במחלה מפני פיטוריו.
למחולללחצו כאן
חוזרים
לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לשנת המס 2023 placeholder
מצורף בזה "לוח ניכויים" שנתי לשנת המס 2023 המרכז, בין היתר, הנחיות למעסיקים ולמנכים אחרים שבוצעו במהלך שנת המס, כולל סכומים מעודכנים לשנה הרלוונטית. הנחיות אלו מתייחסות, בן היתר, לניכויים מהכנסתו של שכיר וכן הנחיות בתחומים אחרים המסייעות לכל אזרח או תושב המדינה.
לחוזר רשות המיסים במלואולחצו כאן
placeholder כללים והוראות להפקת טופס 101 אלקטרוני לשנת 2024
כללים והוראות להפקת טופס 101 אלקטרוני לשנת 2024טקסט: על מנת לשפר ולייעל את תהליכי העבודה הקיימים ברשות המסים מול גורמי חוץ בכלל ומול ציבור המעסיקים בפרט, ובהתחשב בעובדה שמעסיקים רבים משתמשים במערכות ממוחשבות לניהול כוח האדם ודיווח השכר, נקבעו כללים אשר יאפשרו למעסיקים, העומדים בתנאי תקנה 2(ה) לתקנות המשכורת והעומדים בתנאים שייקבעו, להפיק את טופסי 101 ונספחיו בצורה אלקטרונית, ולחסוך את מילוי כרטיס...
לחוזר רשות המיסים במלואולחצו כאן
הנדון: פתיחת מערכת מקוונת לדיווח על עזיבת מקום עבודה (פרישה ממקום עבודה) - עדכון placeholder
המערכת, בגרסתה הראשונה, תיפתח לדיווחים ביום 7.1.2024 . המערכת מאפשרת קליטה מקוונת, מהירה ומדויקת של דיווח המעסיק ותקל על העובד בתהליך קבלת החלטותיו לגבי הסכומים העומדים לרשותו בעקבות פרישתו. המערכת מותאמת לטופס 161 החדש והתהליך כולו מקוון ללא צורך בהגשת טפסים ידניים וללא צורך, ברוב המקרים, בפניה למשרד פקיד השומה.
לחוזר רשות המיסים במלואולחצו כאן
placeholder מתווה הפיצויים לעסקים בכל הארץ בגין מלחמת חרבות ברזל הוארך עד סוף דצמבר 2023
בהתאם לתקנות שאושרו, קרן הפיצויים מס רכוש תפצה עסקים בכל רחבי הארץ בגין ירידת המחזורים שחוו בחודשים נובמבר-דצמבר 2023, על פי אותו מתווה ששימש לפיצוי בגין ירידת מחזורים בחודש אוקטובר 2023.
לחוזר רשות המיסים בישראללחצו כאן
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן

כל עובד 1.1.

חיפוש מבזק

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!