מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1429 - 22/08/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1429 22/08/2023
סוגיות בדיני עבודה
השכר עליו יש להפקיד לגמל placeholder
כדי לדעת מהם רכיבי השכר מהם יש לבצע הפקדות לגמל, יש לבחון מהו מקור חובת ההפקדה, שחלה על המעסיק. ביום 30 בדצמבר 2007, נחתם צו ההרחבה להסכם הקיבוצי לביטוח פנסיוני מקיף במשק, המחייב את המעסיקים לבטח את העובדים בפנסיה מקיפה, החל מיום 1.1.2008.
להתייחסות מאת עו"ד נטע סלעלחצו כאן
placeholder היעדרות עובד בשל מחלת ההורה של בן זוגו
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), תשנ"ד- 1993 מרחיב את זכותו של עובד מכוח חוק דמי מחלה, התשל"ו- 1976 בכך שמאפשר לעובד לנצל את ימי המחלה הצבורים לזכותו לצורך טיפול בהוריו או הורי בן זוגו. סעיף 1 לחוק קובע כי עובד זכאי לזקוף עד 6 ימים בשנה של היעדרות בשל מחלת ההורה שלו או של בן זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו.
להתייחסות מאת עו"ד מעיין קישלסלחצו כאן
תקרת הפטור על מענק פרישה ששולם בשנה העוקבת לסיום העבודה placeholder
עובדת פרשה מעבודה ב- 31.8.2022 וקיבלה את טופס 161 רק בחודש יוני 2023. טרם שולמו לה כספי הפיצויים כיוון שהעובדת ממתינה לאישורים של פקיד שומה לקביעת שיעור המס. לאיזה תקרת פטור היא זכאית, האם לתקרת הפטור של שנת 2022 או של שנת 2023?
לתשובה מאת יועץ פנסיוני יונתן יארוסלבסקילחצו כאן
טבלאות
placeholder מחולל תאונת דרכים
מחולל זה מפרט את זכאותו של העובד לתשלום בעקבות תאונת דרכים.
למחולללחצו כאן
חוזרים
עדכון בנוגע לטיפול רפואי לנפגע עבודה שאינו תושב ישראל placeholder
החל מ- 1.9.23 החזר כספי עבור טיפול רפואי שלא ניתן בשטחי מדינת ישראל, יבוצע על סמך צירוף קבלות בלבד. ממועד זה, לא יאושר יותר החזר כספי על סמך אישורים ידניים.
לחוזר הביטוח הלאומי במלואולחצו כאן
פסיקה
placeholder אין להגביל את חופש העיסוק של העובד כשיש איזון בין הזכות לחופש העיסוק לאינטרס הציבורי בקיום שוק חופשי
המעסיקה חברת עורכי דין ובה מחלקה העוסקת בתחום ההגירה לישראל וממנה, לרבות טיפול בפרוצדורה להנפקת דרכון אוסטרי ודרכון גרמני. עובד 1 ניהל את מחלקת ההגירה ונחשף לתהליכי הקמת המחלקה ובכלל זה היה מעורב בהליכים הקשורים במחלקה ועובדות 2 ו-3 הועסקו גם כן אצל המעסיקה תקופה קצרה. העובדים התפטרו והחלו לעבוד יחד. בענייננו האינטרס הלגיטימי בן ההגנה הנטען על ידי המעסיקה הוא ההשקעה האדירה בפלטפורמה השיווקית...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מורן טימן גוגוללחצו כאן
ניתן לשאול מועמד לעבודה על גילו ככל שיש סיבה לגיטימית placeholder
מורה לאנגלית, שהגישה מועמדות לעבודה בבית ספר השייך לעיריית תל- אביב תבעה את בית הספר בגין טענת אפליה אסורה על שום כך ששאלו לגילה בראיון טלפוני שנעשה. נקבע כי שאלת גילה של המועמדת הייתה שאלה לגיטימית, עניינית ונדרשת, נועדה כדי להיערך לצורך קבלת המועמדת לעבודה בהתאם להוראות משרד החינוך ותקנון שירות עובדי ההוראה, ולא כדי להוות שיקול בפני עצמו לצורך קבלה או אי-קבלה לעבודה. בנוסף הוכח כי אצל המעסיקה...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהולחצו כאן
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן

koloved

חיפוש מבזק

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360