מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1416 - 23/05/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1416 23/05/2023
סוגיות בדיני עבודה
זכאות לדמי מחלה בהיעדרות עקב תאונת עבודה placeholder
בהתאם לסעיף 11 לחוק דמי מחלה, התשל"ו-1976, עובד הזכאי לתשלום על פי כל חיקוק בעד תקופת אי כושר לעבוד מטעמי בריאות (למעט תשלום בעד נכות, נכות מעבודה, או פיצויים לפי פקודת הנזיקין), אינו זכאי לדמי מחלה על פי חוק זה.
להתייחסות מאת עו"ד ג'ולייט אליהולחצו כאן
placeholder תשלום דמי מחלה לעובדת הנעדרת בשל שמירת הריון
עובדת הנעדרת עקב שמירת הריון, לתקופה הפחותה מ- 30 ימים רצופים או שאינה זכאית לגמלה בהעדר תקופת ביטוח מינימלית, זכאית לתשלום דמי מחלה מעת מעסיקה בכפוף ליתר התנאים הקבועים בחוק דמי מחלה, התשל"ו 1976.
להתייחסות מאת עו"ד ג'ולייט אליהולחצו כאן
טבלאות
מחולל תשלום לעובד שנעדר בגין ימי אבל placeholder
מחולל זה מפרט את הזכאות לתשלום לעובד שנעדר בגין ימי אבל.
למחולל לעובד שנעדר בגין ימי אבללחצו כאן
חוזרים
placeholder רשות המיסים נערכת לתשלום פיצויים לעסקים בדרום שנפגעו כלכלית בעקבות מבצע "מגן וחץ'
ביום 15.5.23 פרסמה רשות המיסים בישראל הודעה לפיה רשות המיסים נערכת לתשלום פיצויים לעסקים בדרום שנפגעו כלכלית בעקבות מבצע "מגן וחץ'. בהתאם להודעה, עסקים בטווח של 0 עד 7 ק"מ יוכלו לבחור בין פיצויים לפי המסלולים האדומים הקיימים בתקנות הקבועות לבין הפיצויים שיינתנו בטווח של 7 עד 40 ק"מ, שם הפיצויים ישולמו לפי ענף העסק. התקנות יתנו מענה באמצעות המעסיקים, גם להורים שנעדרו מעבודתם בשל הנחיות פיקוד העורף.
להודעת רשות המיסים במלואהלחצו כאן
הודעה לציבור המטופלים הסיעודיים בעלי היתר להעסקת עובד זר - הארכת תקופת ההתארגנות placeholder
רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה הודעה לעניין עובדים זרים בענף הסיעוד. בהתאם להודעה, הוארכה תקופת ההתארגנות ליציאה מישראל של עובדים זרים בענף הסיעוד המועסקים אצל מטופלים סיעודיים ואשר בקשותיהם נדחו עד ל- 15.06.23.
לחוזר רשות האוכלוסין וההגירה במלואולחצו כאן
פסיקה
placeholder עובדת חויבה ב- 40,000 ₪ עקב חוסר תום לב בטענה לקיום יחסי עובד- מעביד
מרכז גלאי העסיק מאבחנת בביצוע אבחונים דידקטיים ופסיכודידקטים והפרעות קשב וריכוז. בתחילת עבודתה פתחה המאבחנת תיק עוסק מורשה והנפיקה חשבוניות תמורת הכנסותיה. המאבחנת קיבלה סך של 400 ₪ בעבור כל אבחון. עיקר המחלוקת בין הצדדים נוגעת בשאלה האם התקיימו יחסי עובד מעביד או שמא מדובר בהתקשרות עם המאבחנת כקבלן עצמאי. לטענת המאבחנת, מבחני עובד מעביד חלים ועל המכון לפצותה. המרכז טען מנגד כי, אין כל יסוד...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד עידו סמולרלחצו כאן
התקבלה תובענה ייצוגית להכרה בקיומם של יחסי עבודה של משגיחי בחינות placeholder
בפנינו בקשה לאישור תובענה ייצוגית, שהוגשה על ידי העובד, אשר במרכזה שאלת מעמדם וזכויותיהם של מי שמשמשים כמשגיחים בבחינות פסיכומטריות (ואחרות) שמקיים המרכז ארצי לבחינות ולהערכה במוסדות להשכלה גבוהה. העובד שימש כמשגיח בחינות החל מיום 5.7.2012 ועד לשנת 2019. ביום 21.11.2019 הגיש העובד בקשה לאישור תובענה ייצוגית אשר במרכזה טענותיו כנגד המעסיקה בדבר קיומם של יחסי עבודה בין המעסיקה לבין משגיחי הבחינות...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מורן טימן גוגוללחצו כאן
placeholder פיטורי עובד במחלה אסורים גם כשקיים חשד למצב רפואי אמיתי של העובד
במקרה זה בשל כאבי גב שהתה עובדת בחופשת מחלה בהתאם לאישורי מחלה מקופת החולים. העובדת נצפתה במועדים שונים כשהיא מטיילת בנוחות ובקלילות, נושאת על גבה תיק גדול כל זאת מבלי לקבל תמיכה או סיוע ומבלי להפגין סימני כאב או אי נוחות. המעסיקה פנתה בכתב בשתי הזדמנויות שונות לקופת החולים בה חברה העובדת בדרישה לקיים בירור בעניינה הרפואי של העובדת- ולא נענתה. המעסיקה הגיעה לכלל מסקנה כי אישורי המחלה שניתנו...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד אורן פרידלחצו כאן
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן

כל עובד 23.5

חיפוש מבזק

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
פופאפ כל עובד