מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1408 - 21/03/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1408 21/03/2023
סוגיות בדיני עבודה
הפקדה לגמל לתושב ארעי (א/5) placeholder
עובדים המחזיקים ברישיון ישיבה מסוג א/5 זכאים לכלל הזכויות להן זכאים עובדים ישראלים. מעסיק שהעסיק עובד זר ובמהלך ההעסקה ניתן לעובד רישיון ישיבה א/5, מחויב לבצע הפרשות ותשלומים עבורו כמו לכל עובד ישראלי, וכן תשלומים לקרנות פנסיה והשתלמות (חלף הפרשות לחשבון הפיקדון של רשות האוכלוסין וההגירה). לעובדים בעלי רישיון מסוג זה קיים מספר תעודת זהות ועל כן אין מניעה לפתוח להם חשבון בקרן פנסיה לצורך זכויותיהם...
להתייחסות מטעם יחידת הממונה על עובדים זרים בעבודהלחצו כאן
טבלאות
placeholder מחולל היעדרות עובד בשל מחלת ילד
מחולל זה מפרט את זכאותו של העובד להיעדר בשל מחלת ילדו ואת זכאותו לתשלום דמי מחלה עקב היעדרות זו.
למחולל היעדרות עובד בשל מחלת ילדלחצו כאן
חוזרים
ביטוח לאומי - מענק מעבר בעקבות העלאת גיל הפרישה לנשים בגיל 62 - שולם ב-27.2 placeholder
המוסד לביטוח לאומי פרסם הודעה על העברת מענק מעבר לנשים שנולדו בשנת 1960 עבור החודשים ספטמבר עד דצמבר. התשלום עבר ישירות לחשבון הבנק של הנשים שהגישו תביעה ונמצאו זכאיות.
לחוזר ביטוח לאומילחצו כאן
placeholder מדיניות מ"מ שר הפנים המעודכנת בעניין שהייתם של אזרחי אוקראינה בישראל
רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה הודעה לפיה הוחלט על ידי מ״מ שר הפנים להאריך את הרישיונות לישיבת ביקור מסוג ב/2 (תייר) של אזרחי אוקראינה ששהו כחוק בישראל ביום תחילת המלחמה או שנכנסו לאחר תחילתה עד ליום 30.4.2023.
להודעת רשות האוכלוסין וההגירה במלואהלחצו כאן
פסיקה
בית הדין פסק פיצויי לעובד שהופלה מחמת גילו וכן מהפרת חובת תום הלב בעת קבלתו לעבודה placeholder
עובד בן 72 התקבל לעבודה בחברה העוסקת באספקת עובדים למוסדות רפואיים לפעילויות סיעוד והשגחה. בפועל העובד לא שובץ למשמרות בטענה כי המעסיקה לא קיבלה מבית החולים משמרות לשיבוץ. כמו כן משיחות עם נציגי המעסיקה הועלו טענות הקשורות לגילו של העובד ולכושרו הפיזי הנובע מגילו המבוגר. העובד הגיש תביעה לבית הדין לעבודה בגין הפרת תום הלב של המעסיקה באי גילו פרטים הנוגעים לתנאי העסקה וכן בגין הפליה מחמת גיל. בית...
: לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ראובן בבדז'נובלחצו כאן
placeholder גבולות הטלת אחריות על מזמין שירותים שנמצא בחוזה הפסד עם קבלן שירותים
מזמינת השירות "שופרסל" ערערה על החלטת בית הדין האזורי לעבודה לחייבה לשלם זכויות סוציאליות לשתי עובדות חברת ניקיון אשר עבדו בחצריה. בית הדין קבע כי שופרסל אחראית ליצירת חוזה הפסד מול חברת הניקיון אשר פורקה. בית הדין הארצי קיבל את טענות העובדות וקבע כי שופרסל תשלם לעובדות את הזכויות הסוציאליות שלא שולמו להן ע"י המפרק וביטוח לאומי (ע"ע 46450-01-21, שופרסל בע"מ נ' ASMERET TEKABO BEYENE ואח', מיום...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהולחצו כאן
בית הדין חייב את המדינה לשלם פיצוי בסך 3,000 ₪ ל- 45 עובדים של רשות האוכלוסין וההגירה בגין העסקתם בתנאים שאינם הולמים placeholder
עובדים אשר הועסקו ברשות האוכלוסין וההגירה תבעו פיצוי כספי בסך 10,000 ₪ לכל עובד בשל העסקה בתנאים שאינם הולמים. העובדים טענו כי התנאים הפיזיים והתברואתיים במתקן בו הועסקו היו בלתי סבירים בעליל. המעסיקה טענה כי העובדים אינם זכאים לפיצוי מאחר שהיא טיפלה ומטפלת בליקויים. בית הדין קבע שדין התביעה להתקבל בחלקה ופסק פיצוי בגובה 3,000 ₪ לכל אחד מהעובדים. בית הדין הדגיש כי כל עובד זכאי לתנאים פיזיים...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד אורן פרידלחצו כאן
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
מבזק - השתלמות טופס 161 החדש
חיפוש מבזק

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!