מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1398 - 10/01/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1398 10/01/2023
מאמרים
נושאים שדובר בהם בשנת 2022 וטיפים לסוף שנת 2022 בתחומי הביטוח הלאומי placeholder
רו"ח אורנה צח-גלרט במאמר מקיף לסוף שנת המס 2022 , הסוקר נושאים שונים הקשורים לביטוח לאומי שדובר בהם בשנת 2022
למאמר מאת רו"ח אורנה צחגלרטלחצו כאן
טבלאות
placeholder מחולל תאונת דרכים
מחולל זה מפרט את זכאותו של העובד לתשלום בעקבות תאונת דרכים.
למחולל תאונות דרכיםלחצו כאן
חוזרים
העלאת סכום הקצבאות בשנת 2023 placeholder
הביטוח הלאומי הוציא את הסכומים המעודכנים לעלייה בקצבאות השונות וביניהם: קצבת נכות, קצבת ילד נכה, קצבאות ילדים, קצבאות אזרח ותיק ועוד. בהמשך להעלאת השכר הממוצע במשק, מנהל המחקר של הביטוח הלאומי פרסם את הסכומים של הקצבאות הצפויות לעלות כבר בחודש זה. בתחילת החודש שעבר, יצאו אומדנים שעמדו על עלייה של כ-9.55%, וכעת נראה שעלייה גדולה יותר ותעמוד על כ-9.82% בקצבאות הנכות הכללית, שירותים מיוחדים וילדים...
לחוזר המוסד לביטוח לאומי במלואולחצו כאן
placeholder כללים והוראות להפקת טופס 101 אלקטרוני לשנת 2023
על מנת לשפר ולייעל את תהליכי העבודה הקיימים ברשות המסים מול גורמי חוץ בכלל ומול ציבור המעסיקים בפרט, ובהתחשב בעובדה שמעסיקים רבים משתמשים במערכות ממוחשבות לניהול כוח האדם ודיווח השכר, נקבעו כללים אשר יאפשרו למעסיקים, העומדים בתנאי תקנה 2(ה) לתקנות המשכורת והעומדים בתנאים שייקבעו, להפיק את טופסי 101 ונספחיו בצורה אלקטרונית, ולחסוך את מילוי כרטיס העובד באופן ידני כאמור בתקנות. מטרת הוראות אלו הינה...
לחוזר רשות המיסיםלחצו כאן
תיקון - טעות סופר בלוח הניכויים לשנת המס 2022 placeholder
בלוח הניכויים לשנת המס 2022 שפורסם ביום 11.12.2022 נפלו טעויות סופר. בעמוד 10: בסעיף תקרת סכום התרומה בגינה המעביד רשאי להתיר זיכוי - הסכום צריך להיות 25,000 ₪ לתורם במקום 9,517,000 ש"ח. בעמוד 12: בסעיף הוצאות טלפון בבית המשמש בעסק - מעל לסכום שנתי של 24,400 ₪ - צריך להיות החלק העולה על 4,900 ₪ במקום 4,800 ₪.
לחוזר רשות המיסיםלחצו כאן
פסיקה
placeholder זמינות לעבודה בזמן חופשה אינו מהווה בהכרח זמן עבודה
על העובדת השוהה מחוץ לגבולות המדינה, שלא לצורכי העבודה, הנטל לשכנע כי אין להשקיף על שהות זו כעל חופשה, אלא כזמן עבודה. לעניין טענת העובדת כי בזמן שאמור היה להיות זמן חופשה נדרשה להיות זמינה לעבודה ואף בפועל ענתה לפניות בדואר אלקטרוני. קבע בית הדין כי העידן הטכנולוגי מציב אתגר לחייץ שבין זמן העבודה-מחד, לזמן המנוחה והחופשה-מאידך, שכן כעת העבודה יכולה להתבצע באמצעים טכנולוגיים בכל זמן ובכל מקום...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד רן בינותלחצו כאן
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן

כל עובד 20.12

חיפוש מבזק

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!