מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1395 - 20/12/2022
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1395 20/12/2022
סוגיות בדיני עבודה
עבודה במהלך שירות מילואים placeholder
עובד המשרת במילואים יום עבודה רגיל, וביצע את שירות המילואים מעבר לשעות העבודה, או בימי המנוחה השבועית של ו/או בחופשתו, ישולמו לו הן שכר עבודה רגיל והן תגמולי מילואים.
להתייחסותה של עו"ד מעיין קישלסלחצו כאן
טבלאות
placeholder מחולל הודעה לעובד
מחולל זה מהווה כלי עזר ליצירת הודעה לעובד [הודעה בדבר פירוט תנאי עבודה, הודעה על שינוי בתנאי עבודה, הודעה על הפרשת תשלומים עבור תנאים סוציאליים].
למחולל הודעה לעובדלחצו כאן
חוזרים
היבטי פרטיות בוויתור על סודיות רפואית וחשיפת מידע רפואי בקבלה לעבודה - המלצות הרשות להגנת הפרטיות placeholder
ביום 20.11.2022 פרסמה הרשות להגנת הפרטיות מסמך המציג את עמדת הרשות ביחס לאפשרות המעסיק לקבל מידע אודות מצבו הרפואי של מועמד לעבודה. המסמך מתמקד בחמישה היבטים מרכזיים: הסכמה לחשיפת מידע רפואי; איסוף מידע שאינו רלוונטי; מטרת השימוש במידע; תקופת שמירת המידע וצמצום מידע עודף; עיון במידע ותיקונו. מדובר בטיוטה שפתוחה להערות הציבור.
לטיוטה להערות הציבור של הרשות להגנת הפרטיות במלואהלחצו כאן
פסיקה
placeholder נקבע: ניכוי דמי חבר לעובדים משכר אינו מחייב מעסיק
התקבל באופן חלקי ערעור מעסיקה על בקשת ארגון עובדים של ההסתדרות הלאומית לפיו אין חובה למעסיק לנכות דמי חבר משכרם של העובדים לפי סעיף 25 לחוק הגנת השכר, תשי"ח- 1958 אלא שמעסיק רשאי לעשות כן. כל זאת בניגוד לקביעת בית הדין האזורי אשר פסק לחבות המעסיקה. לעניין שאלת האפליה בין עובדים ותיקים להם נוכו דמי חבר והתאגדו בארגון עובדים מסודר לעומת עובדים חדשים שלא נוכו דמי חבר משכרם ובכך נמנעה אפשרותם להתארגן...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהולחצו כאן
בית הדין פסק פיצוי בסך 10,000 ₪ לעובד בגין התעמרות בעבודה placeholder
התקבלה טענת התעמרות במקרה בו עובד שעבד מספר חודשים אצל מעסיקה טען כי, המעסיקה ומנהל המעסיקה התעמרו בו בדרך של הטחה של מילים שליליות בו וכינויו בכינויים פוגעניים. לטענת העובד מנהל המעסיקה צעק עליו והשפיל אותו בפני עובדים אחרים ולקוחות. בעקבות כך הודיע העובד כי לא יגיע עוד לעבודה. העובד תבע סעדים שונים וביניהם פיצוי בגין התעמרות בעבודה. במהלך חקירת העובד התברר כי העובד ניהל קבוצת וואטסאפ בה כינו את...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד אורן פרידלחצו כאן
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן

כל עובד 20.12

חיפוש מבזק

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!