מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1391 - 22/11/2022
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1391 22/11/2022
סוגיות בדיני עבודה
משכורת קובעת לחישוב פיצויי פיטורים לעובד שאינו עובד חודשי placeholder
על פי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, פיצויי פיטורים מחושבים על פי משכורתו האחרונה של העובד X שנות הוותק שלו. עם זאת, בחוק, בתקנות פיצויי פיטורים ובפסיקה, נקבעו הוראות שונות לקביעת המשכורת לעניין חישוב הפיצויים, כאשר ישנם שינויים בשכר בנסיבות שונות.
להתייחסותה של עו"ד הלית כהן רזניצקילחצו כאן
placeholder דמי אבטלה ישולמו לאישה בגיל פרישה עד מלאת לה 67 שנים
אישה בת 62 בגיל פרישה עדיין זכאית לדמי אבטלה. רק לאחר גיל 67 לא ניתן לקבל דמי אבטלה. יציאה לפנסיה בגיל הפרישה אינה פוגעת בזכות לקבל דמי אבטלה באופן מידי, משום שאת היציאה לפנסיה בגיל פרישה רואים כפיטורים.
לתשובה מאת רו"ח יהושע מיניביצקילחצו כאן
הודעת התפטרות או פיטורים חייבת להיות בכתב placeholder
בהתאם לסעיף 2 לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001, מעסיק המבקש לפטר עובד, ועובד המבקש להתפטר מעבודתו ייתנו הודעה מוקדמת בהתאם לאמור בחוק.
להתייחסותה של עו"ד מיטל דולב בלטלחצו כאן
טבלאות
placeholder מחולל הודעה מוקדמת לפיטורים לאלתר לאחר שימוע
מחולל זה יוצר עבור המשתמש מסמך סיום העסקה במצב של פיטורי עובד לאלתר ללא ההודעה המוקדמת.
למחולל הודעה מוקדמתלחצו כאן
חוזרים
מקבלי קצבת גמלאות מעל גיל 70 לא ידרשו למלא טופס 101 מידי שנה placeholder
במסגרת שיפור השירות ללקוחותיה, מרחיבה רשות המיסים את אוכלוסיית הגמלאים שיהיו פטורים מחובת הגשת טופס 101 מידי שנה למשלם הקצבה. בהתאם לעדכון להנחיה שפורסם היום, הגיל שממנו יהיו פטורים גמלאים ממילוי טופס 101 ירד מ-80 ל-70 שנה. הקלה זו תיטיב עם למעלה מ-200 אלף גמלאים נוספים.
לחוזר רשות המיסים במלואולחצו כאן
פסיקה
placeholder בית הדין הארצי דחה תביעת מתלוננת וביטל חבות מעסיק ע"ס 100,000 ש"ח בגין אי קיום חובת מעסיק לטיפול בתלונות על הטרדה מינית
נדחתה תביעת עובדת לפסיקת פיצוי כנגד מעסיקה בטענה לאי קיום חובותיה על פי החוק למניעת הטרדה מינית ותקנותיו. הואיל ובית הדין הארצי התרשם כי המעסיקה אכן קיימה את חובותיה על פי המפורט בחוק ובתקנות למניעת הטרדה מינית, יתרה מכך הממונה על הטרדה מינית אצל המעסיקה, ליוותה וביקשה לסייעה לעובדת לאורך כל הליך בירור התלונה. אשר על כן, בוטל חיוב המעסיקה לפצות את העובדת בגין אי קיום חובותיה (ע"ע 30591-03-21...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהולחצו כאן
פיצויים לעובדת שהתפטרה לאחר לידה עקב הרעת תנאים ובניגוד לחוק שיווין הזדמנויות בעבודה placeholder
פיצויים לעובדת שהתפטרה לאחר לידה עקב הרעת תנאים ובניגוד לחוק שיווין הזדמנויות בעבודהטקסט: עובדת הועסקה בתפקיד של תכנון פיקוח וייצור, העובדת התפטרה לאחר הלידה עקב שינוי לרעה בתפקידה לאחר שהוצב במקומה עובד מחליף ונגרעו ממנה רוב סמכויותיה, העובדת תבעה בגין הפרת חוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. בנוסף תבעה העובדת בגין רכיבי שכר נוספים שלא שולמו לה כדין. המעסיקה טענה מנגד כי, העובד לא הוצב...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד עידו סמולרלחצו כאן
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן

כל עתיד 23.10

חיפוש מבזק

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!