מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1391 - 22/11/2022

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

כל עתיד 23.10

 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
משכורת קובעת לחישוב פיצויי פיטורים לעובד שאינו עובד חודשי

על פי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, פיצויי פיטורים מחושבים על פי משכורתו האחרונה של העובד X שנות הוותק שלו. עם זאת, בחוק, בתקנות פיצויי פיטורים ובפסיקה, נקבעו הוראות שונות לקביעת המשכורת לעניין חישוב הפיצויים, כאשר ישנם שינויים בשכר בנסיבות שונות.

להתייחסותה של עו"ד הלית כהן רזניצקי – לחץ כאן
 
דמי אבטלה ישולמו לאישה בגיל פרישה עד מלאת לה 67 שנים

אישה בת 62 בגיל פרישה עדיין זכאית לדמי אבטלה. רק לאחר גיל 67 לא ניתן לקבל דמי אבטלה. יציאה לפנסיה בגיל הפרישה אינה פוגעת בזכות לקבל דמי אבטלה באופן מידי, משום שאת היציאה לפנסיה בגיל פרישה רואים כפיטורים.

לתשובה מאת רו"ח יהושע מיניביצקי - לחץ כאן
 
הודעת התפטרות או פיטורים חייבת להיות בכתב

בהתאם לסעיף 2 לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001, מעסיק המבקש לפטר עובד, ועובד המבקש להתפטר מעבודתו ייתנו הודעה מוקדמת בהתאם לאמור בחוק.

להתייחסותה של עו"ד מיטל דולב בלט – לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
 
מחולל הודעה מוקדמת לפיטורים לאלתר לאחר שימוע

מחולל זה יוצר עבור המשתמש מסמך סיום העסקה במצב של פיטורי עובד לאלתר ללא ההודעה המוקדמת.

למחולל הודעה מוקדמת – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
מקבלי קצבת גמלאות מעל גיל 70 לא ידרשו למלא טופס 101 מידי שנה

במסגרת שיפור השירות ללקוחותיה, מרחיבה רשות המיסים את אוכלוסיית הגמלאים שיהיו פטורים מחובת הגשת טופס 101 מידי שנה למשלם הקצבה. בהתאם לעדכון להנחיה שפורסם היום, הגיל שממנו יהיו פטורים גמלאים ממילוי טופס 101 ירד מ-80 ל-70 שנה. הקלה זו תיטיב עם למעלה מ-200 אלף גמלאים נוספים.

לחוזר רשות המיסים במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
בית הדין הארצי דחה תביעת מתלוננת וביטל חבות מעסיק ע"ס 100,000 ש"ח בגין אי קיום חובת מעסיק לטיפול בתלונות על הטרדה מינית

נדחתה תביעת עובדת לפסיקת פיצוי כנגד מעסיקה בטענה לאי קיום חובותיה על פי החוק למניעת הטרדה מינית ותקנותיו. הואיל ובית הדין הארצי התרשם כי המעסיקה אכן קיימה את חובותיה על פי המפורט בחוק ובתקנות למניעת הטרדה מינית, יתרה מכך הממונה על הטרדה מינית אצל המעסיקה, ליוותה וביקשה לסייעה לעובדת לאורך כל הליך בירור התלונה. אשר על כן, בוטל חיוב המעסיקה לפצות את העובדת בגין אי קיום חובותיה (ע"ע 30591-03-21, מאיה פירסט נ' אוניברסיטת ת"א, מיום 5.07.22).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהו – לחץ כאן
 
פיצויים לעובדת שהתפטרה לאחר לידה עקב הרעת תנאים ובניגוד לחוק שיווין הזדמנויות בעבודה

פיצויים לעובדת שהתפטרה לאחר לידה עקב הרעת תנאים ובניגוד לחוק שיווין הזדמנויות בעבודה
טקסט: עובדת הועסקה בתפקיד של תכנון פיקוח וייצור, העובדת התפטרה לאחר הלידה עקב שינוי לרעה בתפקידה לאחר שהוצב במקומה עובד מחליף ונגרעו ממנה רוב סמכויותיה, העובדת תבעה בגין הפרת חוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. בנוסף תבעה העובדת בגין רכיבי שכר נוספים שלא שולמו לה כדין. המעסיקה טענה מנגד כי, העובד לא הוצב במקומה וכי לא נגרעו סמכויותיה העובדת היא זו שבחרה להתפטר, המעסיקה הייתה מעוניינת בהמשך העסקתה. נפסק בבית הדין כי, המעסיקה פעלה בניגוד לחוק שיווין הזדמנויות בעבודה ופסק לעובדת פיצויים בגין נזק לא ממוני. באשר לחוק עבודת נשים נפסק כי, המעסיקה פעלה בהתאם לחוק. בית הדין דחה את שאר רכיבי התביעה וחייב את המעסיקה בגין רכיבים אלו, הפרת חוק שיווין הזדמנויות בסך של 50,000 ₪ ופיצויי בשל הפרשי שכר בגין חודש 3/2018 בסך של 3,044 ₪. בנוסף המעסיקה תישא בהוצאות משפט בסך של 10,000 ₪ (סע"ש 23305-05-18, שרית ברומנד שוורץ אלמוג בע"מ, מיום 03.08.2022).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד עידו סמולר – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים בZOOM, להלן 3 מחזורי הקורס: במרץ / ביוני / בנובמבר
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס בפברואר / יוני / אוקטובר
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור לרבות טיפול בקנסות פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
EXCEL מתקדם - בZOOM
קורס של 3 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס במרץ
Excel למתחילים
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
ניהול ספרים
תיעודי פנים חוץ, תעודות משלוח, חשבונית מס, חשבונית מס מרכזת, בקשות להקלה בניהול ספרים, ניהול ספרי חשבונות ממוחשבים ועוד. אי עמידה בהוראות ניהול ספרים מהווה עילה לפסילת ספרי החשבונות ועל כן חשוב מאד להתעדכן!
סדנת גבייה וחייבים - סודות וטכניקות לגבייה יעילה
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, תוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית. מטרת ההדרכה: הכשרה מקצועית והתנהגותית של אנשי הגבייה למקצוע חשוב זה, תוך הקניית מיומנות וכלים לגבייה. ההדרכה: הסדנה מועברת כהרצאה פרונטאלית בשילוב למידה התנסותית ובאמצעות ניתוח אירועים שיוצפו על ידי המשתתפים והמדריך.
זכויות עובדים במחלה וזכויות העובדים מול ביטוח לאומי
זכויות עובדים במחלה וגמלאות מחליפות שכר ביטוח לאומי
קורס דיני עבודה
זו השנה השמינית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
הליך סיום עבודה וטופס 161
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס. ובנוסף יוקדש זמן למענה לשאלות המרצה: יועץ מס צורי כנזי מומחה במיסוי קופות גמל, מיסוי פרישה, קצבאות וחלוקת חיסכון פנסיוני, לשעבר מנהל תחום שרות לקוחות במשרד מס הכנסה
הביטוח הפנסיוני - ההלכה- והמעשה: קורס ייחודי לחשבים והיחידה ללימודי המשך, הקריה האקדמית אונו
הדרכה פרונטלית - שני מחזורים: מחזור מאי ומחזור ספטמבר
EXCEL מתקדם - בZOOM
קורס של 3 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס במאי
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים בZOOM, להלן 2 מחזורי הקורס: ביוני / בנובמבר
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס: יוני / אוקטובר
PQ + Pivot Table
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
סדנת גבייה וחייבים - סודות וטכניקות לגבייה יעילה
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, תוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית. מטרת ההדרכה: הכשרה מקצועית והתנהגותית של אנשי הגבייה למקצוע חשוב זה, תוך הקניית מיומנות וכלים לגבייה. ההדרכה: הסדנה מועברת כהרצאה פרונטאלית בשילוב למידה התנסותית ובאמצעות ניתוח אירועים שיוצפו על ידי המשתתפים והמדריך.
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס: אוקטובר
EXCEL מתקדם - בZOOM
קורס של 3 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס באוקטובר
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים ב ZOOM
השתלמות חשבי שכר בכירים מוסמכים - 2023
ההשתלמות השנתית של מכללת חשבים והיחידה ללימודי תעודה והמשך של הקריה האקדמית אונו, השילוב המוביל בישראל חשבי שכר, מזמינים אתכם להשתלמויות מקצועיות עם מיטב המרצים בתחום! לבחירתכם, בזום/פרונטלי בפריסה ארצית
PQ + Pivot Table
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
כל המוצרים הפיננסים
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית