מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1390 - 15/11/2022

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

כל עתיד 13.11

 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
היעדרות עובד בחג הסיגד

חג הסיגד נקבע בחוק כיום בחירה - יום שהבחירה בידי העובד לצאת לחופשה או לעבוד. באם בחר העובד לצאת לחופשה ביום זה, ינוכה היום מיתרת ימי החופשה שלו. במידה וחל במקום העבודה הסכם קיבוצי/צו הרחבה/חוזה עבודה/נוהג, הקובע הוראה המיטיבה עם העובד, יחול ההסדר המיטיב.

להתייחסותה של עו"ד מיטל דולב בלט – לחץ כאן
 
תשלום החזר נסיעות לחיילים

ההסכם הקיבוצי הכללי בדבר החזר הוצאות נסיעה, אשר הורחב בצו הרחבה (*) וחל על כלל המעסיקים במשק קובע, כי כל עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי לקבל ממעסיקו השתתפות עד לתקרה של 22.60 ש"ח ליום (החל מפברואר 2016), בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה, בעד כל יום עבודה בפועל בו השתמש בתחבורה, כדי להגיע למקום עבודתו. במידה וחיילים וחיילות פטורים מתשלום נסיעה בתחבורה ציבורית, לא תקום חובה על המעסיק לשלם עבורם החזר הוצאות נסיעה.

להתייחסותה של עו"ד מיטל דולב בלט – לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
 
מחולל חוזה עבודה

מחולל זה יוצר עבור המשתמש הסכם עבודה בין עובד למעסיק, בהתאם לנתונים המוזנים לתוכו.

למחולל חוזה עבודה – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
נחתם הסכם תשלום שכר לעובדים שנעדרו במבצע "עלות השחר"

ביום 7.11.2022 פרסמה ההסתדרות הודעה לפיה ההסתדרות ונשיאות המגזר העסקי חתמו על הסכם שכר לעובדות ולעובדים שמתגוררים עד 40 ק"מ מרצועת עזב ונעדרו מעבודתם במבצע "עלות השחר" שנערך באוגוסט.

לחוזר ההסתדרות הכללית במלואו – לחץ כאן
 
הקלות בחובת מילוי טופס 101 או 101ג למשלמי ומקבלי קצבאות - תוספת להנחיה

ביום 8.11.2022 פרסמה רשות המיסים הודעה על שיפור השירות למקבלי קצבאות. בהתאם להודעה, גמלאי אשר מלאו לו 70 שנה בשנת המס שלגביה נדרש למלא טופס 101, יהיה פטור ממילוי טופס 101 מכאן ואילך.

לחוזר רשות המיסים במלואו – לחץ כאן
 
חדש: אישורי סיום העסקה יוצגו באזור האישי של רשות המיסים

ביום 9.11.2022 פרסמה רשות המיסים הודעה בעניין אישורי העסקה. בהתאם להודעה, רשות המיסים החלה להציג לציבור באזור האישי של הרשות תחת הקטגוריה "אישורים ותעודות" את אישורי סיום העסקה בגין פרישה מעבודה, אשר דווחו לרשות. כך, ניתן יהיה לצפות באישורים, להדפיס העתקים וכן לעקוב אחר הדיווחים לרשות.

להודעת רשות המיסים במלואה – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
בית הדין קבע כי אירוע ירי של אדם בדרכו לעבודה יוכר כתאונת עבודה

מדובר בתביעה לקבלת גמלת תלויים בנפגעי עבודה בגין אירוע בו נורה עובד וכתוצאה מזה נפטר. המוסד לביטוח לאומי דחה את התביעה מהטעם שלא הוכח שארע לעובד אירוע תאונתי תוך כדי ועקב עבודתו. לטענת משפחת העובד, העובד לא היה עבריין וחי חיים נורמטיביים, כאשר גם היום בחלוף כשבע שנים מהאירוע לא ידוע מה המניע לרצח, דבר המחזק את הטענה כי לא מדובר ברצח על רקע אישי. המוסד לביטוח לאומי טען מנגד, כי אירוע הירי היה אירוע פלילי בשל סכסוך אישי וללא קשר לעבודתו. בית הדין קיבל את התביעה וקבע כי מסתבר יותר שהירי בעובד היה ירי אקראי או בשל טעות בזיהוי מאשר ירי שכוון אליו באופן אישי. לאור האמור, אשת העובד המנוח זכאית לקבל גמלת תלויים בנפגע עבודה בגין האירוע בו נורה העובד וכתוצאה מכך נפטר (ב"ל 31943-08-18, קטרין פיומי נ' המוסד לביטוח לאומי, מיום 3.8.2022).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מעיין קישלס – לחץ כאן
 
ביה"ד הארצי פסק כי תשלום רכיב שעות נוספות גלובאלי היה מוסווה לשכר רגיל שעה שרכיב זה משמש כבסיס להשלמה לשכר מינימום

ביה"ד הארצי פסק כי תשלום רכיב שעות נוספות גלובאלי היה מוסווה לשכר רגיל שעה שרכיב זה משמש כבסיס להשלמה לשכר מינימום
טקסט: ערעור על פסק הדין של ביה"ד האזורי לעבודה בעניינו של עובד שהועסק במסעדה בבעלות המעסיקה במשך כ 6 שנים, תחילה בתפקיד שוטף כלים ובהמשך כטבח. עקב סגירת המסעדה הוצע לעובד לעבוד במסעדה אחרת סמוכה בבעלות חברה אחרת. ביה"ד האזורי קבע כי לעובד הוצע לעבוד בחברה האחרת באותם תנאי השכר תוך שמירת הזכויות והרציפות וכי העובד סרב להצעה ולכן מדוב בהתפטרות. ביה"ד לעובדה קבע כי רכיב שעות הנוספות שתבע העובד אינו פיקטיבי אך חייב את המעסיק לשלם הפרשי שעות נוספות וכן סכומים שונים בגין תקופת עבודתו. העובד הגיש ערעור וחזר על טענותיו כי פוטר וכי שעות הנוספות היו בגדר רכיב פיקטיבי. ביה"ד הארצי לעבודה פסק כי בנסיבות מקרה זה רכיב השעות הנוספות הגלובלי ששולם לעובד לא נראה כתשלום עבור שעות נוספות, ומסתברת יותר המסקנה כי רכיב זה לא היה תשלום בחסר בעד שעות נוספות, אלא תשלום שכר רגיל תוך הסוואתו בשם אחר. לפיכך העובד זכאי לגמול שעות נוספות בסכום גבוה יותר מכפי שנפסק לו. כמו כן פסק ביה"ד הארצי כי במקרה זה אין מדובר בחילופי מעסיקים באותו מקום עבודה או בחילופי מקום עבודה אצל אותו מעסיק, אלא בסיום עבודת העובד אצל המעסיק, כאשר לא הייתה חובה עליו להסכים להצעה לעבור לעבוד בחברה אחרת, והוא זכאי לפיצויי פיטורים (ע"ע 8531-08-20, נמר אחמד נגד רחמו- מעדני נחלת שבעה בע"מ, מיום 28.04.22).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ראובן בבדז'נוב – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים בZOOM, להלן 3 מחזורי הקורס: במרץ / ביוני / בנובמבר
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס בפברואר / יוני / אוקטובר
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור לרבות טיפול בקנסות פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
EXCEL מתקדם - בZOOM
קורס של 3 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס במרץ
Excel למתחילים
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
ניהול ספרים
תיעודי פנים חוץ, תעודות משלוח, חשבונית מס, חשבונית מס מרכזת, בקשות להקלה בניהול ספרים, ניהול ספרי חשבונות ממוחשבים ועוד. אי עמידה בהוראות ניהול ספרים מהווה עילה לפסילת ספרי החשבונות ועל כן חשוב מאד להתעדכן!
סדנת גבייה וחייבים - סודות וטכניקות לגבייה יעילה
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, תוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית. מטרת ההדרכה: הכשרה מקצועית והתנהגותית של אנשי הגבייה למקצוע חשוב זה, תוך הקניית מיומנות וכלים לגבייה. ההדרכה: הסדנה מועברת כהרצאה פרונטאלית בשילוב למידה התנסותית ובאמצעות ניתוח אירועים שיוצפו על ידי המשתתפים והמדריך.
זכויות עובדים במחלה וזכויות העובדים מול ביטוח לאומי
זכויות עובדים במחלה וגמלאות מחליפות שכר ביטוח לאומי
קורס דיני עבודה
זו השנה השמינית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
הליך סיום עבודה וטופס 161
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס. ובנוסף יוקדש זמן למענה לשאלות המרצה: יועץ מס צורי כנזי מומחה במיסוי קופות גמל, מיסוי פרישה, קצבאות וחלוקת חיסכון פנסיוני, לשעבר מנהל תחום שרות לקוחות במשרד מס הכנסה
הביטוח הפנסיוני - ההלכה- והמעשה: קורס ייחודי לחשבים והיחידה ללימודי המשך, הקריה האקדמית אונו
הדרכה פרונטלית - שני מחזורים: מחזור מאי ומחזור ספטמבר
EXCEL מתקדם - בZOOM
קורס של 3 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס במאי
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים בZOOM, להלן 2 מחזורי הקורס: ביוני / בנובמבר
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס: יוני / אוקטובר
PQ + Pivot Table
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
סדנת גבייה וחייבים - סודות וטכניקות לגבייה יעילה
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, תוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית. מטרת ההדרכה: הכשרה מקצועית והתנהגותית של אנשי הגבייה למקצוע חשוב זה, תוך הקניית מיומנות וכלים לגבייה. ההדרכה: הסדנה מועברת כהרצאה פרונטאלית בשילוב למידה התנסותית ובאמצעות ניתוח אירועים שיוצפו על ידי המשתתפים והמדריך.
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס: אוקטובר
EXCEL מתקדם - בZOOM
קורס של 3 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס באוקטובר
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים ב ZOOM
השתלמות חשבי שכר בכירים מוסמכים - 2023
ההשתלמות השנתית של מכללת חשבים והיחידה ללימודי תעודה והמשך של הקריה האקדמית אונו, השילוב המוביל בישראל חשבי שכר, מזמינים אתכם להשתלמויות מקצועיות עם מיטב המרצים בתחום! לבחירתכם, בזום/פרונטלי בפריסה ארצית
PQ + Pivot Table
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
כל המוצרים הפיננסים
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית