מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1312 - 20/04/2021

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

כל עובד 20.4

 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
יום עבודה מקוצר בחודש הרמדאן

בחוקי העבודה אין כל התייחסות לשעות העבודה בימי חודש הרמדאן. לפיכך, על פי החוק, יש לראות בימים אלה ימי עבודה רגילים לעניין שעות העבודה המותרות בהם. עם זאת, יש לבחון האם חל על המעסיק הסדר מיוחד מכוחו זכאי העובד ליום עבודה מקוצר.

להתייחסותו של עו"ד עמוס הלפרין- לחץ כאן
 
היעדרות עובד בל"ג בעומר

עובד שאין לו זכות ליום בחירה בל"ג בעומר מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה רשאי לקחת יום חופשה בתשלום, על חשבון החופשה השנתית לה הוא זכאי, בהודעה מראש למעביד.

להתייחסותה של עו"ד הלית כהן רזניצקי – לחץ כאן
 
מסירת הודעות למועמד לעבודה

סעיף 3 א' לחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), התשס"ב-2002 קובע, כי מעסיק ימסור למועמד לעבודה המשתתף בהליכי מיון לעבודה הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון לעבודה ובדבר אי-קבלתו לעבודה של המועמד.

להתייחסותה של עו"ד מעיין קישלס – לחץ כאן
 
החובה לבטח עובד זר בביטוח רפואי פרטי וניכוי הוצאות הביטוח הרפואי משכרו של העובד הזר

בהתאם לחוזרי המוסד לביטוח לאומי, המתפרסמים בינואר בכל שנה, מעסיק ישראלי המעסיק עובד זר, מחויב בתשלום דמי ביטוח מופחתים משכרו של העובד הזר.

להתייחסות מאת עו"ד דנה להב – לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
 
מחולל הוצאות נסיעה לעבודה וממנה

מחולל זה מפרט את חובותיו של מעסיק בתשלום הוצאות נסיעה לעובדים, מביתם לעבודה וממנה.

למחולל הוצאות נסיעה לעבודה וממנה – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
התיישנות הזכאות להבראה ותחולת חוק שעות עבודה ומנוחה על בעל מניות

עובד שהפך לבעל מניות אצל המעסיקה לאחר שנת עבודה, תבע את מעסיקתו לאחר העסקה של כ-7 שנים בעת סיום היחסים בגין תשלום שעות נוספות, דמי הבראה ועוד. בית הדין האזורי קיבל את תביעתו באופן חלקי ופסק לו סך של 281,968 ש"ח בגין עבודה בשעות נוספות והפרשי שכר. המעסיקה ערערה לבית הדין הארצי ושם נקבע כי חוק שעות עבודה ומנוחה לא חל על העובד והוא נכנס לחריג של סעיף 30(5) לחוק- מנהל ומידה מיוחדת של אמון, שהרי היה בעל מניות והיתה לו השפעה על עליית השכר של כל בעלי המניות אצל המעסיקה ולכן החיוב של בית הדין האזורי בוטל. לעניין תשלום דמי הבראה, התקבלה טענת המעסיקה להתיישנות תשלום דמי הבראה ונקבע כי ההסדר החדש בצו ההרחבה לעניין הבראה נכנס לתוקף ב-2016 והעובד סיים לעבוד ב-2015. משכך ההסדר החדש אינו חל עליו, ושאלת פדיון דמי ההבראה מוסדרת בהסדר שקדם להסדר החדש. על כן צדק המעסיק כי העובד זכאי לכל היותר לפדיון דמי הבראה רק עבור השנתיים האחרונות לעבודתו (שלמעשה שולמו באופן שוטף) ולא לשבע שנים- כאמור, ערעור המעסיקה התקבל (ע"ע 41985-02-20, מרכז שירות ברגיל בע"מ נ' יואל אופיר, מיום 20.01.2021).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהו – לחץ כאן
 
פיצוי ע"ס 150,000 ₪ לעובדת בגין התעמרות בעבודה

העובדת עבדה בעיריית ירושלים החל משנת 1994 באגף היועמ"ש, בתחילה כמתמחה במשפטים ואח"כ כסגנית היועץ המשפטי לתכנון ובניה. לטענת העובדת ממחצית שנת 2016, החל היועץ המשפטי לעירייה, לפגוע בה ובסמכויותיה בצורה בלתי חוקית ומתמשכת, באופן שמרוקן את תפקידה מכל תוכן ומונע ממנה לבצעו. העובדת תבעה בין היתר בגין התעמרות והתנכלות תעסוקתית הגורמת לעוגמת נפש קשה. לטענת המעסיקה באגף היועמ"ש חל שינוי ארגוני מהותי פרי עבודה מאומצת של כלל הגורמים המקצועיים בעירייה ובליווי יועצים ארגוניים מקצועיים חיצוניים, השינוי נועד לשפר את השירות לתושב מחד גיסא ומאידך גיסא להתמודד עם ביקורות. בית הדין קיבל את טענת העובדת בחלקה ופסק כי על המעסיק להשיב לעובדת את מירב סמכויותיה עובר ליום הפגיעה ללא פגיעה בצד ג', ועקב הפגיעה הקשה וההתעמרות מצד המעסיקה פסק לעובדת פיצויי לא ממוני על סך של 150,000 ₪ (סע"ש 67012-07-18, אילנית מיכאלי עיריית ירושלים, מיום 21.02.2021).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד עידו סמולר – לחץ כאן
 
עובדת עונתית שפוטרה ממקום עבודתה זכאית לתשלום זכויות סוציאליות

העובדת הועסקה כמשווקת ספרי לימוד בהוצאת המעסיקה במתכונת של עובדת עונתית, כך שכל שנה עבדה מספר חודשים במשך 16 שנים. לטענת העובדת, היא הועסקה ברציפות משך כל השנים בעבודה עונתית שנמשכה חמישה שישה חודשים בשנה, ללא ניתוק יחסי עובד ומעסיק. עוד טענה כי המעסיקה לא ציינה בתלושי השכר במשך כל השנים את צבירת הזכויות להן הייתה זכאית, ואף לא הפרישה לה במהלך כל שנות עבודתה כספים לקרן פנסיה. מלבד זאת טענה כי פוטרה מעבודתה בשיחת טלפון, ללא שימוע וללא הודעה מוקדמת. המעסיקה, מאידך, טענה כי דובר בעובדת עונתית שעבדה במשרה חלקית מספר חודשים בשנה בלבד, ואין זה יתכן כי זכויותיה הצטברו לה כמי שעבדה 16 שנים רצופות. לשיטת המעסיקה, יש לחבר את כלל החודשים בהם עבדה ועל פיהם לחשב את זכויותיה של העובדת, ואכן כך פעלה בפועל. בית הדין קבע כי העובדת אכן הייתה "עובדת עונתית", שיש לראות בהעסקתה העסקה מתמשכת שלא חל בה נתק מדי שנה, בעיקר לאור העובדה שהצדדים בחרו להתייחס אליה ככזו, והמעסיקה אף שילמה לה פיצויי פיטורים, דמי הבראה וימי חופשה-שהן זכויות הנגזרות בהכרח מוותק, באופן המהווה הודאה מטעמה בזכויותיה המצטברות של העובדת. לאור זאת, נקבע כי העובדת זכאית לפיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת, פיצוי על פיטורים, היעדר שימוע כדין וכיוצב' (סע"ש 55946-07-18, טובה נגרי נ' דניאל רוז בע"מ, מיום 15.11.20).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מורן טימן גוגול – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
יום עיון מע"מ
יום העיון מוקדש לסוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה, בעמדות חייבות בדיווח ובהחלטות המיסוי שפרסמה רשות המסים והשלכותיהן על ציבור החייבים במס והמייצגים.
יום עיון המגזר השלישי - מלכ"רים, עמותות ומוסדות ציבור
יום עיון המוקדש לעדכונים ולהתמודדות עם השינויים שנעשו בחוק העמותות ואשר ישפיעו על קבלת אישור ניהול תקין לשנה הקרובה; תקינה חשבונאית חדשה; שווי עבודת מתנדבים; ביקורות בעמותה - תפקידי הוועד המנהל, חובות הדיווח המקוון; מיסוי פעילות באמצעות חברות בנות.
תלוש השכר
על כל מנהל בארגון שיש תחתי ועובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
נפרדנו כך - תהליך סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
קורס דיני עבודה - פרונטלי ובזום
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל - הלכה למעשה
ביום זה נעסוק בהיבטים החשובים ביותר שעליכם להכיר בנושא העסקת זרים, נושא חשוב ורגיש התופס תאוצה בשנים האחרונות.
יום עיון לבעלי תפקידים אדמניסטרטיביים
גם בארגונים קטנים וגם בחברות ובתאגידים בין-לאומיים, המשמעות של ניהול לשכת מנכ"ל או ניהול משרד היא להיות בו זמנית מנהלת ,מנהיגה, יוזמת דרך, מגשרת ומפשרת, ובעצם לנצח על תזמורת ענקית. ביום עיון זה נציג לכם רעיונות, טכניקות, כלים ושיטות מהמתקדמות ביותר המותאמות לשנת 2021 וקדימה.
מיסוי אופציות לעובדים
תוכניות לתגמול עובדים הן דרך מקובלת למשוך עובדים איכותיים לחברה ומהוות תמריץ להישאר בה לטווח ארוך. ההקצאה מהווה תחליף שכר ללא צורך בהוצאת מזומנים מהחברה. יתר על כן , בהקצאת אופציות שלצורך מימושן נדרשת תוספת מימוש מהעובדים, תיווצר במימוש הזרמת מזומנים נוספת לחברה. טעויות ותקלות אשר נגרמות מחוסר ידיעה או תשומת לב עלולה לגרור חבות מס גבוהה ועוגמת נפש לעובדים, אשר ניתן להימנע מהן בתכנון מוקדם.
ניהול ספרים
תיעודי פנים חוץ, תעודות משלוח, חשבונית מס, חשבונית מס מרכזת, בקשות להקלה בניהול ספרים, ניהול ספרי חשבונות ממוחשבים ועוד. אי עמידה בהוראות ניהול ספרים מהווה עילה לפסילת ספרי החשבונות ועל כן חשוב מאד להתעדכן!
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
קורס דיני עבודה - פרונטלי ובזום
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
ביטוח לאומי לעצמאים ובעלי הכנסות פסיביות - בשעות אחר הצהריים
יום עיון מעשי ומקיף המוקדם כולו לעדכונים ולשינויים בתקופת נגיף הקורונה: חובת תשלום דמי ביטוח ומקמות לעצמאי, עצמאים שלא עונים להגדרה, עדכונים בצו סיווג מבוטחים, קיזוז הכנסות ממשלח יד מדמי אבטלה, מענקי קורונה ממס הכנסה, בני זוג בעסק משותף, קיזוז הפסדים לעצמאים ועוד
טיפים וחידושים ב-Office 365
הצטרפו אלינו להשתלמות מיוחדת בה נעמיק באפשרויות החדשות והשיפורים של ממשק העבודה ותוכנות ה-Office לגרסאות 365 ו-2019: Powerpoint, Outlook, Word, Excel
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
פסילת ספרים
יום עיון בזום המוקדש להתנהלות נכונה מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבולים; סנקציות ודרכי ערעור; זכויות וחובות בעת ביקורת ניהול ספרי חשבונות גם כשהעסק מנוהל מהבית; הודעות זיכוי וחיוב בביטול עסקאות; חובות אבודים ותיעודם.
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
יום עיון - משולש הזהב
יום עיון המוקדש לחשבי שכר, מנהלי חשבונות, אנשי משאבי אנוש, מעסיקי עובדים, עוסקים בכספים ושכר. יעמדו מיטב המומחים אשר יסייעו לכם להתמודד ולהתנהל ביעילות בסבך החוקים וההוראות. יום העיון יעסוק בשלושה תחומים חשובים: מיסוי | פנסיה | עבודה
תיקון 190 ופנסיה אופטימאלית חלופית
תיקון 190 לפקודה הרחיב את מסגרת הטבות המס לסוגי חוסכים שונים בהפקדות לקופות הגמל, מאיפה נכון לקבל קצבה? מסלולי קצבה? מתי להתחיל? יום העיון יעסוק בכל הקשור לתיקון 190 - נוסחת הקיזוז קצבה מזכה - קצבה מוכרת ועוד. וכן נעסוק במקדמי המרה לקצבה ובחירת חלופת הפנסיה האופטימאלית.
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
השתלמות חשבי שכר בכירים מוסמכים - 2021
ההשתלמות השנתית של מכללת חשבים והיחידה ללימודי תעודה והמשך של הקריה האקדמית אונו, השילוב המוביל בישראל חשבי שכר, מזמינים אתכם להשתלמויות מקצועיות עם מיטב המרצים בתחום! לבחירתכם, בזום/פרונטלי בפריסה ארצית
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
יום עיון תהליך סיום העסקה - מאי 21
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
פינבוט- טעויות בהנהלת חשבונות