מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1313 - 27/04/2021

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

כל עובד 27.4

 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
זכאות נער/ה לפיצויי פיטורים לאחר שנת עבודה

חוק עבודת נוער, התשי"ג - 1953, חל על עובדים החל מגיל 14 ועד גיל 18 והוא נועד להגן על עובדים אלו שטרם הגיעו לגיל 18. החוק קובע הסדרים בעניין הגיל המותר של נערים עובדים, שעות העסקתם, מגבלות, פיקוח וכו' - וזאת כדי להבטיח את שלומם, בטיחותם וזכויותיהם המיוחדות, וכן כדי להבטיח את יכולתם לרכוש השכלה בתוך תקופת העסקתם.

להתייחסותה של עו"ד ג'ולייט אליהו – לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
 
מחולל זכאות לפיצויי פיטורים

מחולל זה מפרט את תנאי הזכאות לתשלום פיצויי פיטורים.

למחולל זכאות לפיצויי פיטורים – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
עדכון למקבלי דמי אבטלה והבטחת הכנסה בנוגע להתייצבות בשירות התעסוקה

ביום 12.4.2021 המוסד לביטוח לאומי פרסם הודעה לפיה לשכות שירות התעסוקה חזרו לקבל קהל, לפי ההנחיות החדשות של שירות התעסוקה בנוגע להתייצבות: מי שקיבל מסרון או שיחה טלפונית משירות התעסוקה עם זימון להתייצב בלשכה - חייב להתייצב במועד שנקבע לו, כדי שזכאותו לקצבה לא תיפגע.

להודעה מאת המוסד לביטוח לאומי במלואה – לחץ כאן
 
עבודה מהבית/מרחוק בשירות המדינה לתקופת השגרה

בשני העשורים האחרונים עלה בהדרגה שיעור המועסקים המבצעים את עבודתם ללא הגעה פיזית למקום העבודה. זאת, בהמשך להתפתחות האמצעים הטכנולוגיים המאפשרים ביצוע עבודה מרחוק ושיפור פריון העבודה, וכן בשל הרצון לצמצם זמני נסיעה ובכך להפחית את הגודש בכבישים ואת
הנזקים הסביבתיים ובזבוז הזמן הנלווה לו. עד כה, מגמה זו באה לידי ביטוי בישראל בעיקר במגזר הפרטי. בשנים האחרונות, מתוך רצון לשפר את פריון העבודה ולגייס לשירות הציבורי עובדים איכותיים, וכן לאור החרפת הגודש בכבישים, החלו להיבחן מודלים של עבודה מרחוק גם לגבי עובדי
שירות המדינה, אולם מודל כזה טרם יצא אל הפועל באופן נרחב בעת שגרה.

לחוזר משרד האוצר במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
מעסיק רשאי לדרוש מעובדים להתחסן או לחילופין להיבדק

חברת שופרסל בע"מ מעסיקה את העובדת כקופאית. בשל השפעת נגיף הקורונה עובדים רבים חלו או נכנסו לבידוד, מה שהסב למעסיקה פגיעה בריאותית וכלכלית, לאחר שנפתחה האפשרות להתחסן ולאחר שהמעסיקה התייעצה עם וועד העובדים וקיבלה חוות דעת רפואית, ביקשה המעסיקה מכלל עובדיה להתחסן או להמציא בכל 72 שעות בדיקה. בשל כך ביקשה העובדת סעד מבית הדין, וטענה כי, החלטת המעסיקה פוגעת בזכויות יסוד, לכבוד, לעיסוק, לשיווין ולמניעת אפליה וכל זאת ללא סמכות בחוק. הלכה למעשה החלטת המעסיקה כופה על עובדיה להתחסן או לעבור בדיקה פולשנית. לעומת זאת המעסיקה טענה כי, זכויות היסוד של העובדת הן יחסיות ואינן מוחלטות. אל מול הזכות של העובדת לכבוד ולחופש העיסוק עומדות זכויותיהם של שאר העובדים הלקוחות והספקים לחיים ובריאות. כמו כן גם זכות הקנין, הזכות הניהולית וחופש העיסוק של המעסיקה נפגעת. ביה"ד פסק כי, החלטת המעסיקה התקבלה בהסכמת נציגות העובדים וההחלטה היא מדתית וסבירה הבנויה ממדרג של חלופות על מנת לאפשר את המשך העבודה של העובדים שאינם מחוסנים. ההחלטה אינה מונעת מעובדים המסרבים להתחסן מכל סיבה שהיא ו/או ממנועי חיסון לעבוד, כמובן תוך הצגת בדיקה או לחילופין העסקה מהבית או במקום מבודד. על המעסיקה לנסות להעביר עובדת המסרבת להתחסן לתפקיד אחר ככל שניתן. ביה"ד דחה את בקשת העובדת וחייב אותה בתשלום הוצאות המעסיקה ע"ס 2000 ₪ (סע"ש 33232-03-21, סיגלית (גינגול) פיקשטיין נ' שופרסל בע"מ, מיום 26.03.2021).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד עידו סמולר – לחץ כאן
 
למדינה הזכות להתקין נוהל שעניינו מערכת לאיכון ברכבי הנהגים בכפוף לכך שעליה לשנות את הנוהל בהתאם להנחיות שנקבעו

המדינה מנהלת צי רכב רחב היקף ולאור זאת התקינה מערכת (מערכת איכון פוינטר) שמטרתה הייתה כלי בידי מנהל הרכב הממשלתי לבצע בקרה שוטפת על רכבי המדינה. השאלה העיקרית שבמחלוקת, היא האם עומדת למדינה הזכות להתקין ולהפעיל את מערכת האיכון- מערכת הפוינטר, ברכבי המדינה ובכך לאסוף מידע על התנהלות הנהגים הן מבחינת שימוש ברכב והן מבחינת בטיחות נהיגתם, ובכלל זה ביחס לרכבי העובדים שמשמשים את העובדים גם מחוץ לשעות העבודה- בחייהם האישיים ואת בני משפחותיהם. התקנת מערכת הפוינטר ברכבי העובדים נוגעת לשתי סוגיות שונות: האחת הינה סוגיית הקרינה והשנייה הינה סוגיית הפגיעה בפרטיות. בית הדין סבר כי מבחינה מהותית עומדת למדינה הזכות להתקין ולהפעיל את מערכת האיכון- מערכת הפוינטר, ברכבי המדינה ובכך לאסוף מידע על התנהלות הנהגים הן מבחינת שימוש ברכב והן מבחינת בטיחות נהיגתם, שכן שתי התכליות שבבסיס רצונה של המדינה להטמיע את מערכת האיכון- הכלכלית והבטיחותית- הן ככלל, תכליות ראויות וחיוניות במסגרת פעילות צי הרכב כחלק מעיסוקיה של המדינה, וזאת בכפוף לכך שעל המדינה להתאים ולשנות את הנוהל בהתאם להנחיות שנקבעו בפסק הדין תוך מילוי חובת היוועצות עם המבקשים. לפיכך, בית הדין הורה למדינה לערוך מחדש את הנוהל "תפיסת ניהול לתפעול מערכת לאיכון ורישום נסיעות ברכב ממשלתי", בשים לב לקביעות המנחות בפסק הדין זה, תוך היוועצות עם המבקשים (ס"ק 2994-06-19 הסתדרות העובדים הכללית הסתדרות עובדי המדינה ואיגוד רכזי התחבורה והנהגים נ' מדינת ישראל, מיום 08.10.20).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מורן טימן גוגול – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
יום עיון מע"מ
יום העיון מוקדש לסוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה, בעמדות חייבות בדיווח ובהחלטות המיסוי שפרסמה רשות המסים והשלכותיהן על ציבור החייבים במס והמייצגים.
יום עיון המגזר השלישי - מלכ"רים, עמותות ומוסדות ציבור
יום עיון המוקדש לעדכונים ולהתמודדות עם השינויים שנעשו בחוק העמותות ואשר ישפיעו על קבלת אישור ניהול תקין לשנה הקרובה; תקינה חשבונאית חדשה; שווי עבודת מתנדבים; ביקורות בעמותה - תפקידי הוועד המנהל, חובות הדיווח המקוון; מיסוי פעילות באמצעות חברות בנות.
תלוש השכר
על כל מנהל בארגון שיש תחתי ועובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
נפרדנו כך - תהליך סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
קורס דיני עבודה - פרונטלי ובזום
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל - הלכה למעשה
ביום זה נעסוק בהיבטים החשובים ביותר שעליכם להכיר בנושא העסקת זרים, נושא חשוב ורגיש התופס תאוצה בשנים האחרונות.
יום עיון לבעלי תפקידים אדמניסטרטיביים
גם בארגונים קטנים וגם בחברות ובתאגידים בין-לאומיים, המשמעות של ניהול לשכת מנכ"ל או ניהול משרד היא להיות בו זמנית מנהלת ,מנהיגה, יוזמת דרך, מגשרת ומפשרת, ובעצם לנצח על תזמורת ענקית. ביום עיון זה נציג לכם רעיונות, טכניקות, כלים ושיטות מהמתקדמות ביותר המותאמות לשנת 2021 וקדימה.
מיסוי אופציות לעובדים
תוכניות לתגמול עובדים הן דרך מקובלת למשוך עובדים איכותיים לחברה ומהוות תמריץ להישאר בה לטווח ארוך. ההקצאה מהווה תחליף שכר ללא צורך בהוצאת מזומנים מהחברה. יתר על כן , בהקצאת אופציות שלצורך מימושן נדרשת תוספת מימוש מהעובדים, תיווצר במימוש הזרמת מזומנים נוספת לחברה. טעויות ותקלות אשר נגרמות מחוסר ידיעה או תשומת לב עלולה לגרור חבות מס גבוהה ועוגמת נפש לעובדים, אשר ניתן להימנע מהן בתכנון מוקדם.
ניהול ספרים
תיעודי פנים חוץ, תעודות משלוח, חשבונית מס, חשבונית מס מרכזת, בקשות להקלה בניהול ספרים, ניהול ספרי חשבונות ממוחשבים ועוד. אי עמידה בהוראות ניהול ספרים מהווה עילה לפסילת ספרי החשבונות ועל כן חשוב מאד להתעדכן!
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
קורס דיני עבודה - פרונטלי ובזום
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
ביטוח לאומי לעצמאים ובעלי הכנסות פסיביות - בשעות אחר הצהריים
יום עיון מעשי ומקיף המוקדם כולו לעדכונים ולשינויים בתקופת נגיף הקורונה: חובת תשלום דמי ביטוח ומקמות לעצמאי, עצמאים שלא עונים להגדרה, עדכונים בצו סיווג מבוטחים, קיזוז הכנסות ממשלח יד מדמי אבטלה, מענקי קורונה ממס הכנסה, בני זוג בעסק משותף, קיזוז הפסדים לעצמאים ועוד
טיפים וחידושים ב-Office 365
הצטרפו אלינו להשתלמות מיוחדת בה נעמיק באפשרויות החדשות והשיפורים של ממשק העבודה ותוכנות ה-Office לגרסאות 365 ו-2019: Powerpoint, Outlook, Word, Excel
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
פסילת ספרים
יום עיון בזום המוקדש להתנהלות נכונה מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבולים; סנקציות ודרכי ערעור; זכויות וחובות בעת ביקורת ניהול ספרי חשבונות גם כשהעסק מנוהל מהבית; הודעות זיכוי וחיוב בביטול עסקאות; חובות אבודים ותיעודם.
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
יום עיון - משולש הזהב
יום עיון המוקדש לחשבי שכר, מנהלי חשבונות, אנשי משאבי אנוש, מעסיקי עובדים, עוסקים בכספים ושכר. יעמדו מיטב המומחים אשר יסייעו לכם להתמודד ולהתנהל ביעילות בסבך החוקים וההוראות. יום העיון יעסוק בשלושה תחומים חשובים: מיסוי | פנסיה | עבודה
תיקון 190 ופנסיה אופטימאלית חלופית
תיקון 190 לפקודה הרחיב את מסגרת הטבות המס לסוגי חוסכים שונים בהפקדות לקופות הגמל, מאיפה נכון לקבל קצבה? מסלולי קצבה? מתי להתחיל? יום העיון יעסוק בכל הקשור לתיקון 190 - נוסחת הקיזוז קצבה מזכה - קצבה מוכרת ועוד. וכן נעסוק במקדמי המרה לקצבה ובחירת חלופת הפנסיה האופטימאלית.
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
השתלמות חשבי שכר בכירים מוסמכים - 2021
ההשתלמות השנתית של מכללת חשבים והיחידה ללימודי תעודה והמשך של הקריה האקדמית אונו, השילוב המוביל בישראל חשבי שכר, מזמינים אתכם להשתלמויות מקצועיות עם מיטב המרצים בתחום! לבחירתכם, בזום/פרונטלי בפריסה ארצית
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
יום עיון תהליך סיום העסקה - מאי 21
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
פינבוט- טעויות בהנהלת חשבונות