מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1294 - 08/12/2020

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

כל עובד 8.12

 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
זכאות עובדים להיעדר בתשלום בחג החנוכה

חג החנוכה בפתח ועובדים רבים יוצאים לחופש לשם טיפול בילדיהם השוהים בחופשה. ככלל, החוק אינו מעניק לעובד זכות להיעדר בתשלום בחג החנוכה וימים אלה ינוכו מצבירת החופשה של העובד.

להתייחסות מאת עו"ד הלית כהן רזניצקי – לחץ כאן
 
 
מאמרים
 
 
הדיווח למוסד לביטוח לאומי של ה מעסיק ושל העובד ביציאה ההדרגתית מהסגר בגל השני של הקורונה ולקראת סגר שלישי

מאמר המקיף את ההשלכות בהמשך התפרצות נגיף הקורונה בישראל. המאמר עוסק בהארכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה ומענק הסתגלות מיוחד, חזרה מחל"ת או ההמשך שהייה בחל"ת, שינויים במצב התעסוקתי והשפעתו על פיטורי העובד וזכאותו לדמי אבטלה, חובת עדכון השינויים התעסוקתיים ועוד...המאמר מבוסס על המידע הידוע לכותבת ביום כתיבתו. לפני שימוש במידע יש להתעדכן באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי והרשויות האחרות. המידע במאמר נועד להסב את תשומת הלב לאמור בו ואינו מהווה ייעוץ או חוות דעת.

למאמר במלואו מאת רו"ח אורנה צח גלרט - לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
 
מחולל חופשה ביוזמת המעסיק [חופשה מאולצת]

מחולל זה מפרט מתי מעסיק יכול להוציא עובדים לחופשה שנתית בכפוף למגבלות מסוימות.

למחולל חופשה ביוזמת המעסיק – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
הטבות מס בישובים - תיקון סעיף 11 לפקודת מס הכנסה

רשות המיסים פרסמה את רשימת הישובים המוטבים הנכללים בתיקון מס' 256 לפקודת מס הכנסה. בתיקון תוקן סעיף 11 לפקודת מס הכנסה כך שלגבי התקופה שמיום 17.6.2020 ועד ליום 31.12.2022 נוספה הגדרה בסעיף 11 (א) לפקודה של "ישוב עירוני" - עירייה או מועצה מקומית, למעט מועצה אזורית כמו כן נוסף סעיף 11 (ב) (3א)(ד) לפקודה, לפיו מי שהיה תושב בישוב מוטב שהוא "ישוב עירוני" בהתאם לכל כללי סעיף 11 לפקודה, יהיה זכאי לזיכוי נוסף ממס בשיעור של 5% על השיעור הקיים ובנוסף תגדל תקרת ההכנסה הקיימת ב- 36,000 ₪. כל זאת, בכפוף למגבלה ששיעור הזיכוי לא יעלה על 12% מהכנסתו החייבת של התושב הזכאי מיגיעה אישית וזאת עד לתקרה של 168,000 ₪.

לחוזר רשות המיסים במלואו – לחץ כאן
 
תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים

המוסד לביטוח לאומי פרסם חוזר בעניין שיפוי למעסיקים עבור תשלום ימי בידוד לעובדים. בהתאם לחוזר, כדי להקל על המעסיקים ולסייע להם כלכלית בתקופת משבר הקורונה, ביטוח לאומי יפצה מעסיקים ששילמו שכר ימי מחלה לעובדים שלהם ששהו בבידוד, וישלם להם עבור ימי הבידוד של העובדים, במהלך התקופה מ- 1.10.20 עד 31.3.21

לחוזר המוסד לביטוח לאומי במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
נטל ההוכחה בגין מתן הפסקה העולה על הקבוע בחוק הוא על המעסיק ומחייב הסדרה, בין היתר בהודעה לעובד

העובד עבד אצל המעסיקה בעבודות בניה עד לפיטוריו. העובד תבע את המעסיקה בין היתר על כך שהמעסיקה ניכתה משעות עבודתו שעה אחת בכל יום, במקום 30 דקות זמן ההפסקה. המעסיקה טענה כי סך כל זמן ההפסקות שקיבל העובד הגיעו לכדי שעה כי מעבר להפסקה הראשית קיבל העובד הפסקות נוספות וכן הפסקה משלימה להפסקה הראשית. ביה"ד האזורי קיבל את תביעתו של העובד וקבע כי המעסיקה לא הוכיחה כי נתנה לעובד הפסקה מעבר לחצי שעה. ביה"ד הארצי קיבל את ערעור המעסיקה בעניין ההפסקות וקבע כי המעסיקה הוכיחה שניתנה לעובד הפסקה לפי סעיף 20 לחוק שעות עבודה ומנוחה, דהיינו הפסקה ראשית בת חצי שעה והפסקה משלימה בת רבע שעה, שביחד הצטברו ל-45 דקות. אשר לרבע השעה הנוספת של הפסקה שלא הוסדרה בחוק, בית הדין הארצי קבע כי מהותה לא הוכחה על ידי המעסיקה ולכן אין לנכות משעות העבודה זמן ההפסקה הנטענת שמעבר לזמן ההפסקה על פי דין (ע"ע 18335-12-18, אכרם שראונה בע"מ נגד אשכול פרוייקטים בע"מ, מיום 20.01.20).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ראובן בבדז'נוב – לחץ כאן
 
עובדים שהתפטרו, התחרו וגנבו סוד מסחרי ממעסיק חויבו בסך של כ- 220,000 ש"ח

עובד בעל מניות, עבד בחברה פרטית שנים עד אשר הסתכסך עם אחד השותפים ואז התפטר. העובד הקים חברה מתחרה, במקביל הצליח לשכנע עוד 2 עובדות להתפטר ולעבור עמו לחברה החדשה שהקים. בנוסף, העובד והעובדות שהתפטרו הצליחו לקחת 2 לקוחות שהיו שייכים למעסיקה. המעסיקה תבעה פיצוי בגין נזק ממוני ולא ממוני שנגרם לה כתוצאה מגניבת הלקוחות, התנהלות בחוסר תום לב, פגיעה באמון וגניבת סוד מסחרי שלה. בית הדין קיבל את התביעה ופסק לטובת החברה הן פיצוי ממוני והן פיצוי בגין נזק לא ממוני בהתאם למידת תרומתם של כל אחד מהעובדים על ביצוע העוולה שגרמה פגיעה לחברה (סע"ש 14888-09-18, אליעם קול סנטר בע"מ נ' מיכאל שמלה ואח', מיום 31.07.2020).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהו – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
מיסוי אופציות לעובדים
תוכניות לתגמול עובדים הן דרך מקובלת למשוך עובדים איכותיים לחברה ומהוות תמריץ להישאר בה לטווח ארוך. ההקצאה מהווה תחליף שכר ללא צורך בהוצאת מזומנים מהחברה. יתר על כן , בהקצאת אופציות שלצורך מימושן נדרשת תוספת מימוש מהעובדים, תיווצר במימוש הזרמת מזומנים נוספת לחברה. טעויות ותקלות אשר נגרמות מחוסר ידיעה או תשומת לב עלולה לגרור חבות מס גבוהה ועוגמת נפש לעובדים, אשר ניתן להימנע מהן בתכנון מוקדם.
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה - 5 מפגשים! הדרכת ZOOM מקצועית ומעשית
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
דמי מחלה ודמי בידוד
חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה), התש"ף-2020
WHAT IF - סדנת אקסל למתקדמים
הסדנה מיועדת למשתמשי אקסל ותיקים שצברו נסיון עם המוצר ורוצים לשפר את יכולות הביצוע שלהם ולהוציא מהאקסל הרבה יותר. כל הנושאים שיועברו בסדנה יובאו עם דוגמאות שימושיות ותרגול דוגמאות מהעבודה היומ-יומית השוטפת. הכלים שילמדו בסדנה זו מהווים כלי השלמה לחקירת נתונים, ואפשרות ל"משחקי" מה-יקרה-אם ושמירת התרחישים השונים שנוצרים בשלב "המשחקים".
הכשרה בנושא זום
בעידן הנוכחי, מערכת Zoom מהווה כלי עבודה ותקשורת מרכזי. בין אם מדובר בחברות או באנשים פרטיים, הזום הנו כלי שימושי והכרחי שילווה אותנו גם בעתיד שאחרי הקורונה. בהכשרה זאת נלמד את מערכת הזום באופן יסודי ומעמיק.
סוגיות ודוחות במיסוי אמריקאי
הבנה וקריאת דוח מס' NR1040; עקרונות והיבטי מיסוי בחברות LLC הן בדין האמריקאי והן בדין הפנימי בישראל, לרבות חוזרי מס הכנסה והחלטות מיסוי בנדון; אופן הדיווח על ההכנסות מחו"ל ומילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, כולל טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ, טופס 1323 - נספח ד' לטופס הדוח השנתי לחברה, טופס 1324 - נספח ד' לדו"ח השנתי ליחיד - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן ועוד.
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
קורס דיני עבודה ב-ZOOM
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום. תינתן התייחסות לעבודה מהבית בהתאם למגבלות הקורונה.
קורס חשבי שכר
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
ביטוח לאומי למעסיקים ולשכירים
יום עיון מעשי ומקיף המוקדש כולו לעדכונים ושינויים בעיקר בשל נגיף הקורונה; שכירים בעלי שליטה בחברות; דמי אבטלה; תיאום דמי ביטוח; תאונות עבודה ועוד
תוסף POWER QUERY
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
ביטקוין ומטבעות דיגיטליים
העליות החדות מאוד בערכו של הביטקוין הגיעו לשיא של כל הזמנים (כ-50,000 דולר) ועוררו לאחרונה עניין מחודש במטבע הדיגיטלי בקרב משקיעים פוטנציאליים והניעו את הרשות למסים לשלוח פניות למחזיקי המטבעות הדיגיטליים לחשיפת היקף נכסיהם והמס בהתאם, במיוחד בתקופת הקורונה, בה המדינה משוועת להכנסות ממסים למימון הגרעון הענק שנוצר.
ביטוח לאומי לעצמאים ובעלי הכנסות פסיביות
יום עיון מעשי ומקיף המוקדם כולו לעדכונים ולשינויים בתקופת נגיף הקורונה: חובת תשלום דמי ביטוח ומקמות לעצמאי, עצמאים שלא עונים להגדרה, עדכונים בצו סיווג מבוטחים, קיזוז הכנסות ממשלח יד מדמי אבטלה, מענקי קורונה ממס הכנסה, בני זוג בעסק משותף, קיזוז הפסדים לעצמאים ועוד
העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל - הלכה למעשה
ביום זה נעסוק בהיבטים החשובים ביותר שעליכם להכיר בנושא העסקת זרים, נושא חשוב ורגיש התופס תאוצה בשנים האחרונות.
הביטוח הפנסיוני - ההלכה והמעשה
קורס מיוחד בנושא ביטוח פנסיוני אשר יעשה לך סדר ויספק עבורך כלים מקצועיים להתנהלות נכונה ובטוחה בעקבות השינויים הרבים שחלים בעולם הפנסיוני.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
השתלמות שע"מ בפשטות - 3 מפגשים ב-ZOOM!
השתלמות שע"מ פרקטית למייצגים מיועדת עבור קהל המייצגים המעוניינים ללמוד ולהרחיב את הידע לשימוש יעיל ופרקטי במערכת שע"מ, לקיצור זמני העבודה והבנת השאילתות השונות לעומקן. ההשתלמות מיועדת לרואי חשבון, יועצי מס וכל העוסקים במערכת שע"מ.
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
השתלמות חשבי שכר בכירים מוסמכים - 2021
ההשתלמות השנתית של מכללת חשבים והיחידה ללימודי תעודה והמשך של הקריה האקדמית אונו, השילוב המוביל בישראל חשבי שכר, מזמינים אתכם להשתלמויות מקצועיות עם מיטב המרצים בתחום! לבחירתכם, בזום/פרונטלי בפריסה ארצית
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
יום עיון מיסוי אופציות לעובדים 16.3.21
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
פינבוט - ראיון אישי משרד דיגיטלי ראשון