מבזקים בנושא דיני עבודה : גיליון 1227 - כל עובד
סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1227 - 06/08/2019

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

6.8

 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
היעדרות עובד בתשעה באב

עובד שאין לו זכות ליום בחירה מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה, רשאי לקחת יום חופשה, על חשבון החופשה השנתית לה הוא זכאי, בהודעה מראש למעסיק כקבוע בחוק חופשה שנתית.

להתייחסותה של עו"ד דנה להב – לחץ כאן
 
האם 'רצף פיצויים' ממשיך להתקיים כשאחד המעסיקים לשעבר משך את כספי הפיצויים?

משיכת כספי הפיצויים על ידי אחד המעסיק לשעבר, אינה מנתקת את 'רצף הפיצויים' שכן היא מתייחסת להפקדות מעסיק זה בלבד

לתשובה מאת רו"ח ישראל עזרא - לחץ כאן
 
חישוב שעות נוספות לעובד – העדר אפשרות לחישוב שעות חודשי מצטבר

יתכן מצב שבו עובד יעבוד מעבר ל-182 שעות בחודש מסוים (בעיקר בחודשים ארוכים בהם ישנם 22 או 23 ימי עבודה), אולם ברמה היומית וברמה השבועית שעות עבודתו לא חרגו מתחום השעות הקבוע להם בחוק או בצו ההרחבה. בהתאם לכך, שעות העבודה מעבר ל-182 לא יחשבו כשעות נוספות.

להתייחסותו של עו"ד עמוס הלפרין – לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
 
מחולל העסקת עובדים זרים

מחולל זה מציג את התנאים הנדרשים להעסקת עובדים זרים וזכויותיהם.

למחולל העסקת עובדים זרים – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
היעדר התייחסות לגיל העובד בעת פיטוריו מכתים את החלטת הפיטורים בהפליה

לפנינו שתי תביעות שאוחדו, של עובדים כנגד המעסיקה, חברה לייצור וגילוון צינורות מתכת, בטענה לפיטורים שלא כדין, אפליה מחמת גיל לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ועגמת נפש. העובדים טענו כי פוטרו שלא כדין מחמת גילם, כשנתיים וחצי לפני יציאתם לגמלאות, בניגוד לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה ואילו המעסיקה טענה כי העובדים פוטרו בשל עבירות משמעת חמורות שכללו התעמרות והתנהגות משפילה כלפי עובדים חדשים אצל המעסיקה. בית הדין סבור כי האירועים שאירעו עם העובד החדש, בהנחה שאכן התרחשו, לא היוו סיבה מספקת ועניינית לפטר את העובדים בהתחשב בנסיבותיהם האישיות. נקבע כי לא הוכחה טענת המעסיקה בדבר שיטה שבה נהגו העובדים להתעמר בעובדים חדשים אצל המעסיקה. בנוסף בית הדין הגיע למסקנה שלא הוכחה סיבה שהצדיקה את פיטורי העובדים וזאת ביתר שאת לאור נסיבותיהם האישיות של העובדים- עובדים ותיקים ומוערכים, שלא היו לגביהם תלונות קודמות על עבירות משמעת, לא היו להם הפרות משמעת בעבר והם היו כשנתיים וחצי לפני פרישתם לפנסיה. זאת ועוד, צוין כי המעסיקה לא הרימה את הנטל הראייתי המוטל עליה להוכיח שההחלטה לפטר את העובדים לא הייתה נגועה בהפליה עקב גילם. המעסיקה הייתה מודעת לנסיבותיהם האישיות של העובדים- ותק, גיל ומועד גיל פרישה. בית הדין סבור כי המעסיקה הייתה צריכה לשקול את פיטורי עובדים בכובד ראש, וגילם היה צריך להיחשב כשיקול חיובי בעת קבלת ההחלטה האם יש הצדקה לפטר אותם. היעדר התייחסות לשיקול או התייחסות אליו כ"שיקול ניטרלי" הוא המכתים את ההחלטה בהפליה. לאור האמור נפסק לעובדים פיצוי בגין הפסד השתכרות ופיצוי לא ממוני בשל עגמת נפש כתוצאה מההפליה (סע"ש 29493-09-16, יוסף אללוף ואח' נגד צינורות המזרח התיכון, מיום 4.4.2019).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מורן טימן גוגול- לחץ כאן
 
יש לערוך שימוע ולקבל היתר לפיטורי עובדת בהריון גם בעת סגירת עסק

עובדת אשר הועסקה כמוכרת בחנות נעליים בקניון פוטרה בעקבות סגירה החנות בעת שהייתה בהריון. העובדת הגישה תביעה לתשלום פיצויי פיטורים וזכויות נוספות, לרבות פיצוי בגין פיטורים בהריון. לטענת העובדת היא פוטרה בהיותה בהריון, ללא שימוע, בשיחת טלפון, לא קיבלה מכתב פיטורים ואף לא קיבלה פיצויי פיטורים וזכויות אחרות. לטענת החברה, החנות נסגרה ללא התראה מראש, בהוראה של הנהלת הקניון, אשר מצאה שוכר חלופי לחנות. זאת ועוד, החברה טענה, כי במועד הפיטורים לא ידעה על כך שהעובדת בהריון. בית הדין סבר, כי אף שהחנות נסגרה היה על החברה לזמן את העובדת בצורה מסודרת ליידע אותה על סגירת החנות, לערוך לה גמר חשבון ולשלם את זכויותיה. לכל הפחות, היה על החברה למסור לעובדת מכתב פיטורים. התביעה התקבלה, החברה נדרשה לשלם לעובדת פיצוי בגין רכיבים שונים, ביניהם פיצוי בגין היעדר שימוע וכן פיצוי על פי חוק עבודת נשים למרות שהעובדת לא הוכיחה שבחברה ידעו שהיא בהריון (סע"ש 26397-05-17, סשה קוגן נ' ג.מ אירוסול 2009 בע"מ, מיום 18.2.2019).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מעיין קישלס – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
היערכות לשינויים בענפי הפנסיה והביטוח
ביום עיון זה נעסוק בהיבטים מעשיים למעסיקים ולעובדים. נדון וננתח את התקנון החדש של קרנות הפנסיה, הכיסוי החדש לאובדן כושר עבודה, נסקר ונעמיק בדוחות השנתיים של ביטוחי המנהלים וקרנות הפנסיה.
סדנת מסדי נתונים באקסל
בסדנה ניגע בנושאים כמו: מושגי יסוד ועקרונות טבלה "חוקית", יבוא נתונים ממערכות חיצוניות (בעיות תאריך, בעיות זיהוי מספרים, בעיות טקסט בעברית), סיכומי ביניים (כללי עבודה, מעברי עמוד, העתקת נתונים, רמות תצוגה ואיחוד דוחות, סיכום של מספר אופרטורים מתמטיים), וטבלאות ציר - pivot tables (שימוש באשף טבלאות ציר, חיתוך וניתוח נתנים על פי מספר מפתחות בו זמנית, קיבוץ נתונים לפי תאריכים, מספרים או הגדרות פרטניות, תרשימי גרף, שימוש בנוסחאות)
סדנה בנושא הוראות ניהול ספרים
הסדנה מוקדשת כולה להתנהלות נכונה בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים; עמידה בביקורות ספרי העסק; הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול.
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
כנס המסים השנתי של חברת "חשבים מידע עסקי בע"מ"
הכנס יוקדש לכלל הנושאים הרלוונטיים להיערכות נכונה לסוף שנת המס תוך מתן דגש להשלכות הרפורמה במס שיושמה והונהגה בשנת 2019, והשלכותיה על הדוחות השנתיים על פי שינויי החקיקה שנקבעו במסגרת חוק ההסדרים. כגון: חברות ארנק; יתרות חובה בעלי שליטה; עידוד בנייה להשכרה והטבות מס בהתחדשות עירונית; מיסוי פרישה; מיסוי קרנות הפנסיה; סוגי חייבים בהגשת דוחות; שינויים בחוק הביטוח הלאומי ועוד. ♦ מושב מיסוי ליחידים ותאגידים ♦ מושב מיסוי פנסיוני. יפתח את הכנס אורח הכבוד ד"ר אייל דורון. המשתתפים יוכלו לבחור את מושב המיסים המתאים לו וכן להתנייד בין המושבים לפי בחירתו, ברישום מתואם מול "מכללת חשבים"
קורס דיני עבודה
זו השנה הרביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום.
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום ( יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
איך לקרוא את תלוש השכר?
על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור, לרבות טיפול בקנסות, פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
תיקון 190 ומיסוי פנסיוני
תיקון 190 לפקודה הרחיב את מסגרת הטבות המס לסוגי חוסכים שונים בהפקדות לקופות הגמל – ועדיין רב הנסתר על הגלוי. יום העיון מוקדש להכרה ולמידת מכלול הטבות המס באפיקי החיסכון הפנסיוני השונים, משיכות כספים והפקדות כספים פנויים לקופות הגמל לקצבה.
Excel Basic - פונקציות מובילות
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה הנ"ל מלמדת שאקסל היא תוכנה ידידותית למשתמש. התוכנה מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
מיסוי התא המשפחתי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות נבחרות בתחום מיסוי התא המשפחתי לניצול מרבי של ניכויים וזיכויים, הסכמי ממון והשלכתם על הצהרות הון ופטורים במס שבח ומס רכישה, חלוקת הכנסות בין בני זוג בעסק משפחתי בהיבט הביטוח הלאומי ועוד.
יום עיון - משולש הזהב
יום עיון המוקדש לחשבי שכר, מנהלי חשבונות, אנשי משאבי אנוש, מעסיקי עובדים, עוסקים בכספים ושכר. יעמדו מיטב המומחים אשר יסייעו לכם להתמודד ולהתנהל ביעילות בסבך החוקים וההוראות. יום העיון יעסוק בשלושה תחומים חשובים: מיסוי | פנסיה | עבודה
יום עיון מע"מ
יום עיון מקיף ומקצועי שבו נתמקד במגוון סוגיות בנושא מע"מ, ננתח באופן מעמיק ומעשי את עיקרי ההוראות ונרענן את הידע הקיים.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
סגור חלון

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה
יום עיון תהליך סיום העסקה - אוקטובר 19
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית