מבזקים בנושא דיני עבודה : גיליון 1226 - כל עובד
סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1226 - 30/07/2019

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

כל עובד

 
חוזרים
 
 
דווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים במערכת הבחירות לכנסת ה-22 בחודש 9/2019

ביום 17/9/2019 (י"ז באלול תשע"ט) צפויות להתקיים הבחירות לכנסת ה-22. בחוק מיסוי תשלומים בתקופת הבחירות, התשנ"ו-1996, ובתקנות מיסוי תשלומים ביום הבחירות התשנ"ו-1996 נקבעו הוראות מיוחדות למיסוי תשלומים בתקופת הבחירות. הוראה זו כוללת הנחיות הן לגבי תשלומים שחלות עליהם הוראות הדין המיוחד, והן לגבי תשלומים אחרים המשולמים בגין בחירות.

לחוזר המוסד לביטוח לאומי במלואו – לחץ כאן
 
תעסוקת אנשים עם מוגבלות – מדריך זכויות

נציבות שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות פרסמה עלון המפרט מידע הנוגע לעובדים או מועמדים לקבלה לעבודה שהינם אנשים עם מוגבלות. המידע מוגש מטעם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, הפועלת לקידום שוויון הזכויות של אנשים עם מוגבלות בישראל בכל תחומי החיים.

למדריך במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
קרן פנסיה המוגדרת כלא פעילה אינה עומדת בתנאי הנדרש לביצוע הפקדות לפנסיה מתחילת העסקת העובד

העובדים הועסקו על ידי המעסיקה, חברה העוסקת במסחר בשוק ההון במשך שמונה חודשים ויומיים. בין העובדים והמעסיקה התגלעה מחלוקת בדבר מועד הזכאות לביצוע ההפקדות לקופת הגמל. בית הדין בחן האם העובדים היו בעלי ביטוח פנסיוני אשר עומד בתנאי סעיף 6(ה) לצו ההרחבה (נוסח משולב) לפנסיית חובה 2011 באופן אשר חייב את המעסיקה לבצע עבורם הפקדות מתחילת העסקת העובדים או שהעובדים לא היו בעלי ביטוח פנסיוני כזה ועל כן היו זכאים לביצוע הפקדות מהחודש השביעי להעסקתם. בית הדין פסק כי כאשר עובד שהוא עמית בקרן פנסיה נחשב ל"עמית לא פעיל" (או בעבר "עמית מוקפא") משמע, אין לו קופת גמל פעילה. ברור, כי חברות בקרן פנסיה המוגדרת כלא פעילה אינה מקנה לעובד/העמית כיסוי ביטוחי כלשהו, ובענייננו עסקינן במי שאין לו הסדר פנסיוני פעיל ובלשון צו ההרחבה הוא אינו מבוטח ועל כן אינו עומד בתנאי הנדרש לביצוע הפקדות מתחילת העסקתו. נקבע כי לעובדים לא היה הסדר פנסיוני פעיל, כלומר, העובדים אינם מבוטחים ולכן אינם זכאים להפקדות מתחילת העסקתם (ס"ע 54077-02-16, עבד אללה תובה ואח' נגד בול מרקט השקעות בע"מ, מיום 11.08.17).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד רן בינות – לחץ כאן
 
בפיטורים מחמת הריון בקביעת גובה הפיצוי יש להתחשב בכך שהעובדת מצאה עבודה אחרת

בפיטורים מחמת הריון בקביעת גובה הפיצוי יש להתחשב בכך שהעובדת מצאה עבודה אחרת
טקסט: עובדת אשר הועסקה כ-5 חודשים כסייעת לגננת הגישה תביעה לתשלום פיצוי על פי חוק שיווין הזדמנויות בעבודה, שכן במועד הפיטורים הייתה בהריון. המעסיקה טענה מנגד, כי כלל לא ידעה על ההיריון במועד הפיטורים ושהעובדת פוטרה מסיבות ענייניות. בית הדין דחה את התביעה אך ציין, כי לו היה נקבע שהפיטורים היו מחמת ההיריון, היה מקום להתחשב בכך שהעובדת מצאה עבודה אחרת חודש וחצי לאחר שפוטרה, בקביעת גובה הפיצוי (סע"ש 20986-12-16, מיטל בר נ' נר לדוד עמותת שלח לחמיך על פני המים, מיום 12.3.2019).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מעיין קישלס – לחץ כאן
 
פיטורי העובדת המבוגרת ביותר במוסד אקדמי אינו מהווה אפליה

אדריכלית מוסמכת אשר עבדה כמרצה בכירה במוסד אקדמי פרטי פוטרה כאשר הסיבה האמתית לפיטורים הייתה ליבת המחלוקת, היינו האם פוטרה על רקע הפלייה בשל גילה בהתאם לגרסת העובדת או שמא פוטרה משיקולים עניינים ועקב צמצומים. נקבע כי השיקולים ששקלה המעסיקה כבסיס לפיטורי העובדת היו עניינים וסבירים. נמצא כי העובדת לא התחייבה בפועל לעבודה מעבר ליומיים בשבוע, לא הוכחה תרומתה בפרויקטים ומיזמים שונים מעבר לתפקידי ההוראה. עוד נקבע כי המעסיקה הפעילה את שיקול הדעת הנתון לה כמעסיקה ובחנה את חברי הסגל הנוספים שהועסקו במשרה שנתית במקביל לעובדת ונמצא כי כל חברי הסגל המועמדים לפיטורים היו ותיקים. יתרת המועמדים לפיטורים היו בעלי נסיבות אישיות שונות שהיוו שיקול שלא לפטרם, בעוד שלעובדת לא היו טענות לנסיבות כאלו. מרבית התביעה נדחתה למעט פיצוי בסך 20,000 ש"ח אותו נקבע כי תשלם המעסיקה לעובדת בשל פגם שנפל בהליך הפיטורים בכך שגיל העובדת לא נלקח בחשבון באופן הולם (סע"ש 26461-06-17, היידי אדר נ' המסלול האקדמי המכללה למנהל, מיום 12.06.2019).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהו – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
יום עיון טופס 161 והמגבלות על פיטורי עובדים
בשנים האחרונות אנו עדים לאינסוף שינויי חקיקה בתחום מיסוי הפרישה. מיסוי הפרישה מתחיל אצל חשב השכר שמוציא את טופס 161 בעת פרישת העובד. מילוי לא נכון של הטופס יכול לגרום לנזקים כספיים לעובד וגם למעביד. ביום עיון זה נלמד את הכללים למילוי נכון של ניירת הפרישה ונדבר על דרכי העבודה הנכונים בהתאם להנחיות מס הכנסה. כמו כן, נלמד מתי המעסיק לא יכול לפטר את עובדיו.
הביטוח הפנסיוני - ההלכה- והמעשה: קורס ייחודי לחשבים והיחידה ללימודי המשך, הקריה האקדמית אונו
העולם הפנסיוני סובל משינויים רבים ותכופים, היוצרים חוסר הבנה ומחבלים בקבלת ההחלטות של איש המקצוע. בעידן של שינוי חקיקה בו פוסקים בתחום הפנסיה, קורס "הביטוח הפנסיוני ההלכה - והמעשה" יעשה עבורכם סדר בנושא.
קורס דיני עבודה
זו השנה הרביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית.
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום ( יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
ביטוח לאומי - השתלמות מקצועית ופרקטית
השתלמות מעשית ומקיפה המתייחסת כולה לשכירים ועצמאים בהיבטי חיוב דמי ביטוח לסוגי מבוטחים שונים,תיאום דמי ביטוח, גמלאות וקצבאות, צוו סיווג מבוטחים, מבוטחים השוהים בחו"ל ועוד.
תיקון 190 ומיסוי פנסיוני
תיקון 190 לפקודה הרחיב את מסגרת הטבות המס לסוגי חוסכים שונים בהפקדות לקופות הגמל. בשנת 2017 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה לעצמאים, אשר מחייב עצמאים להפריש חלק מהכנסתם לחיסכון פנסיוני. מאז חקיקתם נושאים חשובים אלה מעוררים שאלות לגבי אופן ההפקדות, משיכות הכספים, הסנקציות על אי הפקדות ועוד. ביום עיון מרוכז נקדיש לנושאים אלה הסברים, דוגמאות ותשובות לשאלות.
ביטוח אובדן כושר עבודה
סביב ביטוח אובדן כושר עבודה קיימות סוגיות רבות בהיבטי המס, ניכוי דמי ביטוח לאומי, זכויות המבוטחים והכיסויים השונים בקרנות הפנסיה, בחברות ביטוח פרטיות ובמוסד לביטוח לאומי. מכללת חשבים עושה לכם סדר ביום עיון מיוחד שמוקדש כולו לסוגיות אלו.
מיסוי התא המשפחתי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות נבחרות בתחום מיסוי התא המשפחתי לניצול מרבי של ניכויים וזיכויים, הסכמי ממון והשלכתם על הצהרות הון ופטורים במס שבח ומס רכישה, חלוקת הכנסות בין בני זוג בעסק משפחתי בהיבט הביטוח הלאומי ועוד.
קורס חשבי שכר
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
סיום עבודה וטיפול במענקי פרישה
יום עיון המוקדם כולו לאירוע פיטורים, התפטרות ופרישה בהיבט חוקי העבודה, דיני המס החלים על מענקי פרישה ופריסתם, קיבוע זכויות בקרנות הפנסיה והיוון קצבאות
העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל- הלכה למעשה
ביום זה נעסוק בהיבטים החשובים ביותר שעליכם להכיר בנושא העסקת זרים, נושא חשוב ורגיש התופס תאוצה בשנים האחרונות.
היערכות לשינויים בענפי הפנסיה והביטוח
ביום עיון זה נעסוק בהיבטים מעשיים למעסיקים ולעובדים. נדון וננתח את התקנון החדש של קרנות הפנסיה, הכיסוי החדש לאובדן כושר עבודה, נסקר ונעמיק בדוחות השנתיים של ביטוחי המנהלים וקרנות הפנסיה.
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ידע ראשוני בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
סגור חלון

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה
קורס ביטוח פנסיוני - פברואר 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית