מבזקים בנושא דיני עבודה : גיליון 1226 - כל עובד
סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1226 - 30/07/2019

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

כל עובד

 
חוזרים
 
 
דווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים במערכת הבחירות לכנסת ה-22 בחודש 9/2019

ביום 17/9/2019 (י"ז באלול תשע"ט) צפויות להתקיים הבחירות לכנסת ה-22. בחוק מיסוי תשלומים בתקופת הבחירות, התשנ"ו-1996, ובתקנות מיסוי תשלומים ביום הבחירות התשנ"ו-1996 נקבעו הוראות מיוחדות למיסוי תשלומים בתקופת הבחירות. הוראה זו כוללת הנחיות הן לגבי תשלומים שחלות עליהם הוראות הדין המיוחד, והן לגבי תשלומים אחרים המשולמים בגין בחירות.

לחוזר המוסד לביטוח לאומי במלואו – לחץ כאן
 
תעסוקת אנשים עם מוגבלות – מדריך זכויות

נציבות שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות פרסמה עלון המפרט מידע הנוגע לעובדים או מועמדים לקבלה לעבודה שהינם אנשים עם מוגבלות. המידע מוגש מטעם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, הפועלת לקידום שוויון הזכויות של אנשים עם מוגבלות בישראל בכל תחומי החיים.

למדריך במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
קרן פנסיה המוגדרת כלא פעילה אינה עומדת בתנאי הנדרש לביצוע הפקדות לפנסיה מתחילת העסקת העובד

העובדים הועסקו על ידי המעסיקה, חברה העוסקת במסחר בשוק ההון במשך שמונה חודשים ויומיים. בין העובדים והמעסיקה התגלעה מחלוקת בדבר מועד הזכאות לביצוע ההפקדות לקופת הגמל. בית הדין בחן האם העובדים היו בעלי ביטוח פנסיוני אשר עומד בתנאי סעיף 6(ה) לצו ההרחבה (נוסח משולב) לפנסיית חובה 2011 באופן אשר חייב את המעסיקה לבצע עבורם הפקדות מתחילת העסקת העובדים או שהעובדים לא היו בעלי ביטוח פנסיוני כזה ועל כן היו זכאים לביצוע הפקדות מהחודש השביעי להעסקתם. בית הדין פסק כי כאשר עובד שהוא עמית בקרן פנסיה נחשב ל"עמית לא פעיל" (או בעבר "עמית מוקפא") משמע, אין לו קופת גמל פעילה. ברור, כי חברות בקרן פנסיה המוגדרת כלא פעילה אינה מקנה לעובד/העמית כיסוי ביטוחי כלשהו, ובענייננו עסקינן במי שאין לו הסדר פנסיוני פעיל ובלשון צו ההרחבה הוא אינו מבוטח ועל כן אינו עומד בתנאי הנדרש לביצוע הפקדות מתחילת העסקתו. נקבע כי לעובדים לא היה הסדר פנסיוני פעיל, כלומר, העובדים אינם מבוטחים ולכן אינם זכאים להפקדות מתחילת העסקתם (ס"ע 54077-02-16, עבד אללה תובה ואח' נגד בול מרקט השקעות בע"מ, מיום 11.08.17).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד רן בינות – לחץ כאן
 
בפיטורים מחמת הריון בקביעת גובה הפיצוי יש להתחשב בכך שהעובדת מצאה עבודה אחרת

בפיטורים מחמת הריון בקביעת גובה הפיצוי יש להתחשב בכך שהעובדת מצאה עבודה אחרת
טקסט: עובדת אשר הועסקה כ-5 חודשים כסייעת לגננת הגישה תביעה לתשלום פיצוי על פי חוק שיווין הזדמנויות בעבודה, שכן במועד הפיטורים הייתה בהריון. המעסיקה טענה מנגד, כי כלל לא ידעה על ההיריון במועד הפיטורים ושהעובדת פוטרה מסיבות ענייניות. בית הדין דחה את התביעה אך ציין, כי לו היה נקבע שהפיטורים היו מחמת ההיריון, היה מקום להתחשב בכך שהעובדת מצאה עבודה אחרת חודש וחצי לאחר שפוטרה, בקביעת גובה הפיצוי (סע"ש 20986-12-16, מיטל בר נ' נר לדוד עמותת שלח לחמיך על פני המים, מיום 12.3.2019).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מעיין קישלס – לחץ כאן
 
פיטורי העובדת המבוגרת ביותר במוסד אקדמי אינו מהווה אפליה

אדריכלית מוסמכת אשר עבדה כמרצה בכירה במוסד אקדמי פרטי פוטרה כאשר הסיבה האמתית לפיטורים הייתה ליבת המחלוקת, היינו האם פוטרה על רקע הפלייה בשל גילה בהתאם לגרסת העובדת או שמא פוטרה משיקולים עניינים ועקב צמצומים. נקבע כי השיקולים ששקלה המעסיקה כבסיס לפיטורי העובדת היו עניינים וסבירים. נמצא כי העובדת לא התחייבה בפועל לעבודה מעבר ליומיים בשבוע, לא הוכחה תרומתה בפרויקטים ומיזמים שונים מעבר לתפקידי ההוראה. עוד נקבע כי המעסיקה הפעילה את שיקול הדעת הנתון לה כמעסיקה ובחנה את חברי הסגל הנוספים שהועסקו במשרה שנתית במקביל לעובדת ונמצא כי כל חברי הסגל המועמדים לפיטורים היו ותיקים. יתרת המועמדים לפיטורים היו בעלי נסיבות אישיות שונות שהיוו שיקול שלא לפטרם, בעוד שלעובדת לא היו טענות לנסיבות כאלו. מרבית התביעה נדחתה למעט פיצוי בסך 20,000 ש"ח אותו נקבע כי תשלם המעסיקה לעובדת בשל פגם שנפל בהליך הפיטורים בכך שגיל העובדת לא נלקח בחשבון באופן הולם (סע"ש 26461-06-17, היידי אדר נ' המסלול האקדמי המכללה למנהל, מיום 12.06.2019).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהו – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום ( יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
איך לקרוא את תלוש השכר?
על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור, לרבות טיפול בקנסות, פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
תיקון 190 ומיסוי פנסיוני
תיקון 190 לפקודה הרחיב את מסגרת הטבות המס לסוגי חוסכים שונים בהפקדות לקופות הגמל – ועדיין רב הנסתר על הגלוי. יום העיון מוקדש להכרה ולמידת מכלול הטבות המס באפיקי החיסכון הפנסיוני השונים, משיכות כספים והפקדות כספים פנויים לקופות הגמל לקצבה.
Excel Basic - פונקציות מובילות
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה הנ"ל מלמדת שאקסל היא תוכנה ידידותית למשתמש. התוכנה מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
מיסוי התא המשפחתי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות נבחרות בתחום מיסוי התא המשפחתי לניצול מרבי של ניכויים וזיכויים, הסכמי ממון והשלכתם על הצהרות הון ופטורים במס שבח ומס רכישה, חלוקת הכנסות בין בני זוג בעסק משפחתי בהיבט הביטוח הלאומי ועוד.
יום עיון - משולש הזהב
יום עיון המוקדש לחשבי שכר, מנהלי חשבונות, אנשי משאבי אנוש, מעסיקי עובדים, עוסקים בכספים ושכר. יעמדו מיטב המומחים אשר יסייעו לכם להתמודד ולהתנהל ביעילות בסבך החוקים וההוראות. יום העיון יעסוק בשלושה תחומים חשובים: מיסוי | פנסיה | עבודה
יום עיון מע"מ
יום עיון מקיף ומקצועי שבו נתמקד במגוון סוגיות בנושא מע"מ, ננתח באופן מעמיק ומעשי את עיקרי ההוראות ונרענן את הידע הקיים.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
סגור חלון

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה
יום עיון משולש הזהב
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית