סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1293 - 01/12/2020

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

כל עובד 1.12

 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
חובת המעסיק להפקדה לגמל כאשר העובד מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו ותקופת עבודתו פחותה מ-3 חודשים

מועד תחילת ההפקדות לגמל החל על מעסיק, המפקיד בהתאם להוראות צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, משתנה בין עובד שמבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו לבין עובד שאינו מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו. עובד שאינו מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו - יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני ולביצוע ההפרשות מיד בתום 6 חודשים מתחילת העבודה. עובד שמבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו - יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל מהיום הראשון לעבודתו. ההפרשות יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס - המועד המוקדם מבניהם, רטרואקטיבית ליום תחילת עבודתו אצל המעסיק ולא תחול לגביו תקופת ההמתנה האמורה.

להתייחסות מאת עו"ד מעיין קישלס – לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
 
מחולל חוזה עבודה

מחולל זה יוצר עבור המשתמש הסכם עבודה בין עובד למעסיק, בהתאם לנתונים המוזנים לתוכו.

למחולל חוזה עבודה – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
עדכון בנוגע לספירת 100 ימי האבטלה לצורך קבלת מענק אבטלה ממושכת

המוסד לביטוח לאומי פרסם הודעה בעניין מענק אבטלה ממושכת. בהתאם להודעה, בעקבות תיקון בחוק, בבדיקת הזכאות לקבלת מענק אבטלה ממושכת, נספור את 100 ימי האבטלה בין התאריכים 1.3.20 עד 31.10.20

לחוזר המוסד לביטוח לאומי במלואו – לחץ כאן
 
הודעה למעסיקים: מועד הדיווח והתשלום עבור עובדים בחל"ת נדחה ל-15.1.21

ביום 29.11.2020 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה בעניין דחיית מועד הדיווח. בהתאם להודעה, מועד הדיווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים בחל"ת לחודשים אפריל עד נובמבר 2020 נדחה ל- 15.1.2021.

להודעת המוסד לביטוח לאומי במלואה – לחץ כאן
 
הנחיות בדבר תשלום עבור ימי בידוד לעובדים במגזר הציבורי

ביום 25.11.2020 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר ובו הנחיות בדבר תשלום עבור ימי בידוד לעובדים במגזר הציבורי. ביום 19.11.2020 פורסם ברשומות חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשפ"א-2020. חוק הבידוד מסדיר את אופן התשלום לעובד הנעדר מעבודתו משום שחלה עליו חובת בידוד בהתאם להוראות צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות), התש"ף - 2020 וכמפורט בחוק הבידוד. כמו כן החוק מסדיר מנגנון פיצוי לחלק מהמעסיקים בעד התשלום ששולם לעובדים בתקופה בה שהו בבידוד. בהנחיות אלו מפורטים עיקרי החוק, ואין בהן כדי להוות תחליף לעיון בהוראות החוק. מטרת חוזר זה להנגיש את הוראות חוק הבידוד למעסיקים במגזר הציבורי. יובהר שחוזר זה אינו מיועד למעסיקים בסקטור הפרטי.

לחוזר משרד האוצר במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
גובה שכרו של העובד ורכיביו אינם מידע השייך למעסיק בלבד, וככלל אין מדובר בסוד מסחרי של המעסיק

לעניין גילוי פרטי השכר בית הדין קבע כי איסור על חשיפת השכר פוגע בתחרות החופשית המתבססת, בין השאר, על עקרון חופש המידע, פוגע אף בחופש הביטוי של העובד. גובה שכרו של העובד ורכיביו אינם מידע השייך למעסיק בלבד, וככלל אין מדובר בסוד מסחרי של המעסיק. מדובר במידע פרטי השייך בצורה מובהקת יותר לעובד מאשר למעסיק. למעסיק אין זכות לחלוק מידע זה, בכפוף לחובותיו על פי כל דין, בלא הסכמת העובד, אחרת ייתכן ויהיה אחראי לפגיעה בפרטיות העובד. מן הצד השני, כאשר בוחר העובד לגלות את פרטי שכרו הוא מגלה מידע פרטי שלו, דבר אותו הוא זכאי לעשותו. השכר הניתן לעובדים הינו מידע עסקי של המעסיק, אך אינו סוד מסחרי, זהו מידע הזוכה לרמת הגנה פחותה. בית הדין הוסיף כי בהיעדר סוד מסחרי מוגן בו השתמש העובד בניגוד לדין, הרי שעוצמת האינטרס הקנייני המוגן של המעסיקה נמוך מאוד. באיזון בינו לבין חופש העיסוק של העובד ידו של האינטרס הציבורי המגולם בחופש העיסוק על העליונה. בהתאמה לכך, אם ישנו פסול במעשיו של העובד, הרי שאין הוא מגיע לרף החומרה המהווה הפרה של חובת תום הלב (סע"ש 57327-01-18, מידות ומעשי נוף נ' מרדכי הרוש, מיום 12.8.2020).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד רן בינות – לחץ כאן
 
מורה שהצטרדה במסגרת תפקידה קיבלה פיצויים על סך 216,000 ש"ח

העובדת עבדה כמורה במשרד החינוך ובמהלך שנות עבודתה נכפה עליה לטענתה הצורך לדבר בקול רם מול כיתות גדולות מלאות בתלמידים, והיא החלה לסבול מצרידות, עד אשר פנתה למומחה אא"ג שאבחן יבלות על מיתרי קולה שהתפחתו עקב מאמץ קולי. טענותיה כלפי המעסיקה בתמצית הן כי זו לא דאגה לבריאותה ולמסגרת עבודה ראויה, לא הדריכה אותה כיצד לעשות שימוש נכון בקולה ובשל כך נוצרה יבלת על מיתרי קולה, שגרמה לה לצרידות ובעטיה נאלצה גם להפחית מהיקף משרתה. מנגד המעסיקה טענה כי לא הוכח יסוד ההתרשלות באשר העובדת היות ולא עבדה בסביבת עבודה חריגה וכן חולקת על קיומו של קשר סיבתי בין תנאי העסקתה של העובדת לבין הצרידות שהתגלתה, ועל כך כי מצבה הרפואי מקנה אחוזי נכות. נקבע שכדי למנוע הצטרדות ולצמצם את הנזק למיתרי הקול, המעסיקה הייתה צריכה להפנות מורים לקלינאי תקשורת אשר יסייע בידם לעשות שימוש נכון בקולם. באשר לחובותיו של המעסיק צוין כי מעסיק חב בחובת זהירות כלפי העובד אצלו ועליו להגן על עובדים מסיכונים המצויים במקום העבודה או בתהליך העבודה. נפסק כי משרד החינוך לא הדריך את העובדת כראוי לשמור על קולה, ולכן הפר את חובת הזהירות שלו כלפיה ולאור זאת נפסק לעובדת פיצוי על סך 216,000 ₪ (ת"א 30740-02-15, פלונית נ' מדינת ישראל-משרד החינוך, מיום 30.12.19).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מורן טימן גוגול – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
סדנת להמריא עם אקסל
חברת מיקרוסופט שידרגה את גרסאות האקסל השונות, הוסיפה כלים חדשים ושיכללה את הישנים ובגרסאות 2016 ו- 2019, האקסל הפך לכלי עוצמתי יותר. אספנו עבורכם את הנושאים בהם חזרו שאלות במהלך קורסי האקסל השונים, הוספנו את הכלים החדשים.
הביטוח הפנסיוני - ההלכה והמעשה
קורס מיוחד בנושא ביטוח פנסיוני אשר יעשה לך סדר ויספק עבורך כלים מקצועיים להתנהלות נכונה ובטוחה בעקבות השינויים הרבים שחלים בעולם הפנסיוני.
היערכות לסוף שנת המס 2020 בתחום הביטוח הלאומי בצל משבר הקורונה
כחלק מההיערכות לסוף שנת המס בחרנו להקדיש יום עיון נפרד לתחום הביטוח הלאומי, שבו נביא את כלל העדכונים והשינויים, ואת ההוראות המיוחדות למעסיקים, לשכירים, לעצמאיים, למובטלים, לעובדים בחל"ת ולמקבלי קצבאות וגמלאות. נסקור את מענקי הקורונה של רשות המסים ואת המענקים שמשלם הביטוח הלאומי, ועוד נושאים חשובים המסכמים את השנה. ומסייעים למייצגים, למעסיקים ולציבור העצמאים להיערך נכון לתום שנת 2020 ואף לתחילת שנת 2021.
קורס מנהלי כספים
קורס מקצועי של 6 מפגשים המוקדש כולו למנהלי כספים. מיטב אנשי מקצוע ומומחים בתחום הכספים מרכזים עבורכם את הנושאים הכי חשובים וחמים בתחום הכספים, המיסוי, משפטים וניהול.
קורס חשבי שכר
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
השתלמות מע"מ
שלושת המפגשים מוקדשים לסוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה, בעמדות חייבות בדיווח ובהחלטות המיסוי שפרסמה רשות המסים והשלכותיהן על ציבור החייבים במס והמייצגים.
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה - 5 מפגשים! הדרכת ZOOM מקצועית ומעשית
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
השתלמות שע"מ בפשטות - 3 מפגשים ב-ZOOM!
השתלמות שע"מ פרקטית למייצגים מיועדת עבור קהל המייצגים המעוניינים ללמוד ולהרחיב את הידע לשימוש יעיל ופרקטי במערכת שע"מ, לקיצור זמני העבודה והבנת השאילתות השונות לעומקן. ההשתלמות מיועדת לרואי חשבון, יועצי מס וכל העוסקים במערכת שע"מ.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
סגור חלון

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה
פינבוט 0 טסטמוניאל חדש ענת
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית