מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1428 - 15/08/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1428 15/08/2023
סוגיות בדיני עבודה
תעודת מחלה - האם העובד באמת חולה? placeholder
עובד הביא אישור מחלה בתקופת ההודעה המוקדמת או אחרי ויכוח סוער עם הממונה עליו. המעסיק בטוח שהאישור פיקטיבי. האם המעסיק יכול שלא לשלם לו דמי מחלה?
להתייחסות מאת עו"ד מיטל דולב בלטלחצו כאן
טבלאות
placeholder מחולל זכאות לדמי הבראה
מחולל זה מפרט את נושא זכאות עובדים לתשלום דמי הבראה ואת הדרכים השונות לתשלום.
למחולללחצו כאן
חוזרים
איסוף נתוני מיקום של עובדים באמצעות אפליקציות ומערכות איכון ברכב placeholder
ברשות להגנת הפרטיות התקבלו לאורך השנים פניות שונות בנוגע לשאלת חוקיות המעקב של מעסיקים אחר המיקום הפיזי של עובדיהם, המתבצע באמצעות אפליקציות ייעודיות אותן העובדים מתבקשים להתקין במכשיר הסלולרי הפרטי שלהם, או במכשיר המסופק להם על ידי מקום העבודה, וכן באמצעות מערכות האוספות נתוני מיקום ברכב השייך למעסיק ובו עושים העובדים שימוש. להלן גילוי דעת מטעם הרשות להגנת הפרטיות בנושא, המתייחס לכל מקרה של...
לחוזר הרשות להגנת הפרטיות במלואולחצו כאן
פסיקה
placeholder בג"צ קבע כי מנגנון ניכוי כספי הפיקדון מעובדים זרים אינו חוקתי ונתן לכנסת שהות של 6 חודשים לתיקון ההוראות הרלוונטיות בחוק בטרם יורה על בטלותו
בג"ץ קבע בדעת רוב כי הוראות החוק המאפשרות ניכוי מכספי הפיקדון אשר הופקדו בחשבון הפיקדון לעובד זר, סכום שילך ויגדל ככל שהשיהוי ביציאתו את הארץ יתארך, ובהינתן שיהוי של למעלה משישה חודשים מיציאתו של העובד מישראל ניכוי מלא של כלל כספי הפיקדון פוגע פגיעה מובהקת בזכות לקניין ואינו חוקתי. בית המשפט קבע כי מנגנון הניכוי אינו מידתי מאחר שבמתכונתו הנוכחית אינו מקיים יחס ראוי בין תועלתו לפגיעה שנגרמת כתוצאה...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד אורן פרידלחצו כאן
חברה שפיטרה עובד בזמן מחלה תשלם פיצוי גם אם העובד הוציא אישור מחלה רטרואקטיבי placeholder
עובד הועסק כחמש שנים כמפקח בחברה העוסקת בשמירה וניקיון, עד שפוטר. העובד הגיש תביעה נגד המעסיק בין היתר בגין פיטורים שלא כדין בתקופת מחלתו. בית הדין קיבל את התביעה באופן חלקי וקבע, כי גם אם העובד לא המציא את אישורי המחלה טרם השימוע ובכך גרם לביטול זמן של המעסיקה, אין בכך כדי לשנות את העובדה כי היו בידיו אישורי מחלה וכי המעסיקה לא עשתה דבר על מנת להפריך את תוכנם. לפיכך, נקבע כי נפל פגם בפיטורי...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מעין קישלסלחצו כאן
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן

כל עובד 8.8

חיפוש מבזק

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360