מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1415 - 16/05/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1415 16/05/2023
דברי הסבר לחקיקה והצעות חוק
הארכת תוקפן של התקנות המעניקות זיכוי בגין עבודה במשמרות placeholder
ביום 11.5.2023 פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון), התשפ"ג-2023. במסגרת התיקון הוארך תוקפן של תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות), אשר יעניקו זיכוי בגין עבודה במשמרות, עד ליום 31.12.2024.
לדברי הסבר מאת עו"ד מיטל דולב בלטלחצו כאן
סוגיות בדיני עבודה
placeholder חג השבועות - שעות העבודה בערב החג ותשלום עבור יום החג
סעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948 קובע, כי ימי המנוחה הקבועים במדינת ישראל (מועדי ישראל) הינם שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח וחג השבועות. לקראת חג השבועות, להלן תזכורת באשר לעיקר זכויות העובדים בחג.
למאמר במלואו מאת עו"ד מיטל דולב בלטלחצו כאן
היעדרות עובד ביום ירושלים placeholder
בחוק יום ירושלים, התשנ"ח-1998, הוכרז יום כח' באייר כחג מדינה, אשר ייקרא בשם "יום ירושלים". יום ירושלים נקבע בחוק כיום בחירה - יום שהבחירה בידי העובד לצאת לחופשה או לעבוד. באם בחר העובד לצאת לחופשה ביום ירושלים, ינוכה היום מיתרת ימי החופשה הצבורים העומדים לרשותו.היעדרות עובד ביום ירושלים עו"ד מיטל דולב בלט בחוק יום ירושלים, התשנ"ח-1998, הוכרז יום כח' באייר כחג מדינה, אשר ייקרא בשם "יום ירושלים".
להתייחסותה של עו"ד מיטל דולב בלטלחצו כאן
טבלאות
placeholder מחולל הודעה לעובד
מחולל זה מהווה כלי עזר ליצירת הודעה לעובד[הודעה בדבר פירוט תנאי עבודה, הודעה על שינוי בתנאי עבודה, הודעה על הפרשת תשלומים עבור תנאים סוציאליים]
למחולל הודעה לעובדלחצו כאן
פסיקה
אקדמאית עם מוגבלות נפשית זכתה בפיצוי עקב אפליה בקבלה למקום עבודה placeholder
אקדמאית עם מוגבלות נפשית ניסתה להתקבל לעבודה בתפקיד של אחות בבית אבות. היא נדחתה לאחר שהודיעה מיוזמתה ובתום לב בראיון הקבלה לעבודה על המוגבלות הנפשית שלה וביקשה כי יתנו לה הזדמנות להוכיח עצמה. היא ציינה כי היא מטופלת וכשירה לעבודה. המראיינת התרשמה ממנה לחיוב, אולם בהמשך התעלמה המעסיקה ולא חזרה אליה. לאחר שפנתה המועמדת למעסיקה עם מכתב דרישה מטעם נציבות שוויון הזדמנויות הגיע המקרה לבית הדין ושם...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהולחצו כאן
placeholder נפסק פיצוי בסך 80,000 ₪ לעובד שהופלה מחמת גיל בהליך סיום העסקתו
עובד הועסק אצל מעסיקה כ-37 שנים עד לפיטוריו עקב צמצומים נוכח משבר הקורונה. העובד הגיש תביעה לביה"ד לפיצוי בגין הפלייתו מטעמי גיל והפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. ביה"ד פסק כי שעה שלא הוצגו או הוכחו נתונים אחרים שיכולים להצביע על הבחנה לגיטימית ביניהם ושעה שלא הובהר מהי הסיבה בגינה פוטר העובד ולא עובדים אחרים המקבילים אליו, הרי שהמעסיקה לא הרימה את הנטל להוכיח כי העובד לא הופלה מחמת גילו, והוכח...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ראובן בבדז'נובלחצו כאן
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן

כל עובד 16.5

חיפוש מבזק

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360