מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1388 - 31/10/2022
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1388 31/10/2022
סוגיות בדיני עבודה
חובותיו של מעביד במקרה של הטרדה מינית במקום העבודה placeholder
סעיף 7 לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998 קובע את חובת המעסיק לנקוט אמצעים למניעת הטרדה מינית במקום העבודה. במסגרת חובה זו על המעסיק לטפל בכל מקרה של הטרדה מינית, לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה ולפעול לבירורה. בנוסף, על המעסיק לעשות כל שביכולתו למנוע את הישנות המעשים.
להתייחסותה של עו"ד ג'ולייט אליהולחצו כאן
placeholder חיוב עובד לעבוד ביום הבחירות
עובדים המועסקים בשירותים הציבוריים המנויים, ניתן לחייבם לעבוד בכפוף למתן אפשרות לממש את זכותם לבחור. בענפים שאינם מנויים ברשימת השירותים הציבוריים, נתונה לעובדים הזכות להעדר מעבודתם ביום הבחירות והעסקתם ביום הבחירות כפופה להסכמה בלבד, בינם לבין מעסיקיהם.
להתייחסותה של עו"ד הלית כהן רזניצקילחצו כאן
טבלאות
מחולל סיום עבודה placeholder
מחולל רב שלבי המהווה כלי עזר בתהליכי סיום עבודה בהתאם ליוזם התהליך - המעסיק או העובד. כאשר המעסיק יוזם את סיום העסקתו של העובד, המחולל כולל את השלבים שהמעסיק צריך לעשות מהזימון לשימוע, דרך ההחלטה באם לסיים את העסקת העובד, מתן הודעה מוקדמת ואישור על תקופת העסקה, ועד למילוי טופס 161. כאשר העובד מתפטר המחולל כולל מכתב התפטרות, אישור על תקופת העסקה וטופס 161.
למחולל סיום עבודהלחצו כאן
חוזרים
placeholder בחירות 2022
לפי החוק בישראל סעיף 136א לחוק הבחירות עובדים זרים המועסקים בענף הסיעוד על ידי מעסיק פרטי, בענף המלונאות, בענף ההסעדה, בענף החקלאות, בענף הבניין, או בענף התעשייה זכאים לתשלום שכרם הרגיל והמעסיק אינו חייב בתשלום נוסף בגין עבודה ביום זה.
לחוזר זרוע העבודה במלואולחצו כאן
פסיקה
הוצאת העובדת מקבוצת הוואטצאפ של מקום העבודה בטרם קיום שימוע מהווה פגם בהליך הפיטורים placeholder
עובדת אשר הועסקה בתפקיד מנהלת מרחב דרום, האחראית על 26 סניפים ברשת משקפיים, הגישה תביעה למתן פיצוי מכוח "פיטורים שלא כדין" וכן דרישה להחזר ניכויים מהשכר. בחלוף 10 חודשי עבודה זומנה העובדת לשימוע לפני פיטורים, כאשר יום לפני עריכת השימוע, הוציאה אותה המעסיקה מכל קבוצות הוואטצאפ של העובדים ללא התראה מוקדמת. לטענת העובדת, היא פוטרה שלא כדין בהליך שהתקיים למראית עין בלבד ומאחר ששהתה בימי מחלה. המעסיקה...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מעיין קישלסלחצו כאן
placeholder בית הדין ביטל "כתב ויתור זכויות" עקב הטעיית העובד
עובד הועסק כשנתיים וחצי כמנהל ברשת מרכולים עד ליום 20.6.19. ביום זה נתפס בחשד לגניבה וחתם על "כתב ויתור" שבמסגרתו הודה בגניבה, הסכים לפיטוריו, ויתר על זכויותיו והתחייב לפצות את המעסיקה. לאחר מכן חזר בו וביקש לבטל את כתב הויתור. המעסיקה סרבה וטענה כי הצדדים הגיעו להסכמה לפיה עבודתו של העובד תסתיים ללא תשלום פיצויי פיטורים וללא הודעה מוקדמת, תוך שהעובד מוותר על כל זכות שעמדה לו. בנוסף העובד התחייב...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד רן בינותלחצו כאן
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן

כל עובד 25.10

חיפוש מבזק

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!