מבזקים בנושא דיני עבודה : גיליון 1247 - כל עובד
סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1247 - 31/12/2019

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

kol oved

 
טבלאות
 
 
מחולל הפקדה לגמל לעובדים שהגיעו לגיל פרישה

מחולל זה מתאר את תנאי ההפקדה לגמל לעובד בגיל פרישה.

למחולל הפקדה לגמל לעובדים שהגיעו לגיל פרישה – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
הבחירות לכנסת העשרים ושתיים שיתקיימו במרץ 2020

רשות המיסים מפרסמת שוב הוראות והנחיות לקראת הבחירות השלישיות שייערכו לכנסת ה- 23 במרץ 2020.

לחוזר רשות המיסים במלואו – לחץ כאן
 
הודעה בדבר הפקת טופס 101 אלקטרוני לשנת 2020

בשנת 2020 יחולו הכללים וההוראות להפקת טופס 101 אלקטרוני והנספח הנלווה לכללים כפי שפורסמו לשנת 2019. להלן רשימת בתי תוכנה שקיבלו אישור לשיווק מערכת ממוחשבת למילוי טופס 101 אלקטרוני לשנת 2020.

לחוזר רשות המסים במלואו – לחץ כאן
 
יו"ר ההסתדרות בכנס המנהיגים: "אוביל מהלך להעלאת שכר המינימום"

ביום 25.12.2019 פרסמה הסתדרות העובדים הכללית הודעה לפיה יו"ר ההסתדרות מתכוון לפעול בשנת 2020 להעלאת שכר המינימום בשלבים ל- 6,000 שח

להודעת ההסתדרות הכללית במלואה – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
אין מניעה לקבוע עם העובד שכר בערכי "נטו" ובלבד שרכיבי השכר לא יבואו במקום זכויותיו הקוגנטיות

עובד אזרח אריטריאה שהועסק כפועל ניקיון במסעדה במשך כשנתיים וחצי ועד לחודש מאי 2016. בהסכם העבודה שנחתם עם העובד בשפה שמובנת לו נכתב כי שכרו השעתי יהיה שכר כולל בערכי "נטו" ויעמוד על 26 ₪ לפי הפירוט הבא 23.13 שכר בסיס (שכר מינימום באותה עת) גמול בגין שעות נוספות בסך 1.88 לשעה ודמי נסיעות 1 ₪ לשעה. העובד טען כי יש לראות בשכר השעתי ששולם כשכר בסיס. ביה"ד לעבודה פסק כי אין למנוע מצדדים להסכם עבודה להסכים ביניהם על תשלום שכר בערכי "נטו", ואף להסכים ביניהם אילו רכיבי שכר יכללו בשכר המוסכם, ועם זאת יש להקפיד על כך שלא יהיה בהסכמים מהסוג האמור כדי לחתור תחת הוראות הדין ובכלל זה ההוראות הקבועות בחוק הגנת השכר, ובחוק שעות עבודה ומנוחה. כמו כן קבע ביה"ד לעבודה כי בשים לב לחובה החלה על הצדדים להסכם עבודה לנהוג זה כלפי זה בתום לב, כשם שאין לתת תוקף להסכמה שיש בה כדי לגרוע מזכויותיו הקוגנטיות של העובד, כך אין ליתן תוקף לניסיון של העובד להתנער מההסכמה לעניין השכר השעתי מחד והתשלומים שיהיו על חשבון זכויות סוציאליות קונקרטיות מאידך, ולטעון כי יש לראות את השכר "נטו" כולו כשכר בסיס, ועליו להוסיף את כל הזכויות הקוגנטיות (סע"ש 42836-09-16, Yaqub mesgena heile נגד הרנט חופים הרצליה בע"מ, בלו הראל ואח', מיום 28.06.2019).

לתקציר פסק הדין מאת ראובן בבדז'נוב – לחץ כאן
 
האם מחלת ריאות לאדם מעשן תוכר כתאונת עבודה?

עצמאי אשר עבד בתחום הבניה והשיפוצים כ- 40 שנה חלה במחלה ריאות, הגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי להכרה במצבו הרפואי אולם נדחה. העצמאי פנה לבית הדין וטען כי עבודתו בוצעה במקומות סגורים אשר אינם מאווררים ללא אמצעי מיגון, היה חשוף לחומרים מזיקים במהלך כל שעות היום אשר כללו אבק מזיק בעת שיוף ,שבירה ,קדיחה, ועוד. כמו כן, המומחה הרפואי מטעמו, קבע מפורשות כי מחלת הריאות ממנה סובל הינה בלתי הפיכה והעריך נכותו בשיעור של 100%. מנגד, המל"ל טען כי העצמאי לא הניח תשתית עובדתית להוכחת פגיעותיו על פי תורת המיקרוטראומה שעה שלא נפגע פגיעות זעירות חוזרות ונשנות בריאותיו. מחקירת העצמאי עלה כי ביצע עבודה מגוונת משתנה מדי יום בהתאם לצרכי העבודה ואף חשיפתו לחומרים הנטענים לא הייתה קבועה אלא משתנה בהתאם לסוג העבודה שביצע. עוד נטען כי מהתיעוד הרפואי עולה כי העצמאי עישן עד כ - 2.5 קופסאות סיגריות במשך 43 שנה. בית הדין קבע על בסיס מכלול הנסיבות ועדות העצמאי כי במהלך 40 שנות עבודתו כקבלן שיפוצים ביצע עבודות שונות ומגוונות. עם זאת, היה חשוף במהלך כל שעות עבודתו למגוון של חומרים מזיקים כמפורט בגרסתו ולא במקרים בודדים אלא באופן יום יומי ושוטף. בנסיבות אלה ובשם לב לתקופת עבודתו הממושכת, נקבע כי העצמאי הניח תשתית עובדתית לבחינת תביעתו על פי תורת המיקרוטאומה. לפיכך התקבלה תביעת העצמאי וימונה מומחה רפואי לבחינת שאלת הקשר הסיבתי בין מחלת הריאות ממנה סובל העצמאי ובין תנאי עבודתו (סע"ש 23-01-17, מריה מחאמיד נ' ניו שן קליניק בע"מ, מיום 8.09.19)

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהו – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
יום עיון טופס 161 והמגבלות על פיטורי עובדים
בשנים האחרונות אנו עדים לאינסוף שינויי חקיקה בתחום מיסוי הפרישה. מיסוי הפרישה מתחיל אצל חשב השכר שמוציא את טופס 161 בעת פרישת העובד. מילוי לא נכון של הטופס יכול לגרום לנזקים כספיים לעובד וגם למעביד. ביום עיון זה נלמד את הכללים למילוי נכון של ניירת הפרישה ונדבר על דרכי העבודה הנכונים בהתאם להנחיות מס הכנסה. כמו כן, נלמד מתי המעסיק לא יכול לפטר את עובדיו.
הביטוח הפנסיוני - ההלכה- והמעשה: קורס ייחודי לחשבים והיחידה ללימודי המשך, הקריה האקדמית אונו
העולם הפנסיוני סובל משינויים רבים ותכופים, היוצרים חוסר הבנה ומחבלים בקבלת ההחלטות של איש המקצוע. בעידן של שינוי חקיקה בו פוסקים בתחום הפנסיה, קורס "הביטוח הפנסיוני ההלכה - והמעשה" יעשה עבורכם סדר בנושא.
קורס דיני עבודה
זו השנה הרביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית.
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום ( יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
ביטוח לאומי - השתלמות מקצועית ופרקטית
השתלמות מעשית ומקיפה המתייחסת כולה לשכירים ועצמאים בהיבטי חיוב דמי ביטוח לסוגי מבוטחים שונים,תיאום דמי ביטוח, גמלאות וקצבאות, צוו סיווג מבוטחים, מבוטחים השוהים בחו"ל ועוד.
תיקון 190 ומיסוי פנסיוני
תיקון 190 לפקודה הרחיב את מסגרת הטבות המס לסוגי חוסכים שונים בהפקדות לקופות הגמל. בשנת 2017 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה לעצמאים, אשר מחייב עצמאים להפריש חלק מהכנסתם לחיסכון פנסיוני. מאז חקיקתם נושאים חשובים אלה מעוררים שאלות לגבי אופן ההפקדות, משיכות הכספים, הסנקציות על אי הפקדות ועוד. ביום עיון מרוכז נקדיש לנושאים אלה הסברים, דוגמאות ותשובות לשאלות.
ביטוח אובדן כושר עבודה
סביב ביטוח אובדן כושר עבודה קיימות סוגיות רבות בהיבטי המס, ניכוי דמי ביטוח לאומי, זכויות המבוטחים והכיסויים השונים בקרנות הפנסיה, בחברות ביטוח פרטיות ובמוסד לביטוח לאומי. מכללת חשבים עושה לכם סדר ביום עיון מיוחד שמוקדש כולו לסוגיות אלו.
מיסוי התא המשפחתי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות נבחרות בתחום מיסוי התא המשפחתי לניצול מרבי של ניכויים וזיכויים, הסכמי ממון והשלכתם על הצהרות הון ופטורים במס שבח ומס רכישה, חלוקת הכנסות בין בני זוג בעסק משפחתי בהיבט הביטוח הלאומי ועוד.
קורס חשבי שכר
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
סיום עבודה וטיפול במענקי פרישה
יום עיון המוקדם כולו לאירוע פיטורים, התפטרות ופרישה בהיבט חוקי העבודה, דיני המס החלים על מענקי פרישה ופריסתם, קיבוע זכויות בקרנות הפנסיה והיוון קצבאות
העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל- הלכה למעשה
ביום זה נעסוק בהיבטים החשובים ביותר שעליכם להכיר בנושא העסקת זרים, נושא חשוב ורגיש התופס תאוצה בשנים האחרונות.
היערכות לשינויים בענפי הפנסיה והביטוח
ביום עיון זה נעסוק בהיבטים מעשיים למעסיקים ולעובדים. נדון וננתח את התקנון החדש של קרנות הפנסיה, הכיסוי החדש לאובדן כושר עבודה, נסקר ונעמיק בדוחות השנתיים של ביטוחי המנהלים וקרנות הפנסיה.
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ידע ראשוני בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
סגור חלון

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה
קורס ביטוח פנסיוני - פברואר 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית