מבזקים בנושא דיני עבודה : גיליון 1245 - כל עובד
סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1245 - 17/12/2019

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

koloved

 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
זכאות עובדים להיעדר בתשלום בחג החנוכה

חג החנוכה בפתח ועובדים רבים יוצאים לחופש לשם טיפול בילדיהם השוהים בחופשה. ככלל, החוק אינו מעניק לעובד זכות להיעדר בתשלום בחג החנוכה וימים אלה ינוכו מצבירת החופשה של העובד.

להתייחסותה של עו"ד הלית כהן רזניצקי – לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
 
מחולל חוזה עבודה

מחולל זה יוצר עבור המשתמש הסכם עבודה בין עובד למעסיק, בהתאם לנתונים המוזנים לתוכו

למחולל חוזה עבודה במלואו – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לשנת המס 2019

להלן לוח עזר לחישוב מס ההכנסה החל על משכורת ועל הכנסה מיגיעה אישית, בשנת המס 2019. הלוח מפרט את המס במרווחים של 500 ₪ הכנסה שנתית ממשכורת, משכר עבודה, או מהכנסה אחרת מיגיעה אישית. מהכנסה שבין כל 500 ₪ יש לחשב את המס לפי השיעורים המפורטים.

ללוח העזר במלואו – לחץ כאן
 
הבהרה לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראות שעה) התשע"ט- 2019 ולהוראות הביצוע

רשות המיסים בישראל פרסמה הבהרה לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים. לאור ריבוי הפניות באשר לתאריכים שבהם הייתה הנחיה שלא לפתוח מוסדות חינוך ו/או לא לפתוח עסקים וליישובים הרלוונטיים שלהם ניתנה ההנחיה כאמור על ידי פיקוד העורף, רשות המסים מצאה לנכון להבהיר לעניין התאריכים הרלוונטיים להגשת תביעה.

לחוזר רשות המיסים במלואו – לחץ כאן
 
משרד העבודה והרווחה הגיש כתב אישום כנגד שופרסל בע"מ: הזמינה שירותי כח אדם מקבלן שלא החזיק ברישיון

משרד העבודה פרסם הודעה על הגשת כתב אישום כנגד שופרסל בע"מ. בהתאם להודעה עולה כי מחקירה שערך האגף לאכיפה פלילית במינהל הסדרה ואכיפה במשרד העבודה והרווחה עלה כי חברת "שירות ותפעול מעל כולם" סיפקה כח אדם ל-4 קצביות בסניפי שופרסל וזאת, ללא שהיה בידה רישיון ממשרד העבודה והרווחה, כנדרש בחוק.

לחוזר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
פיצוי בסך 50,000 ש"ח בגין הטרדה מינית לעובדת שכונתה "זנזונת"

העובדת הגישה תביעה לפיצוי בגין הטרדה מינית, התנכלות ופרסום לשון הרע. העובדת טענה, כי העובד כינה אותה "זנזונת" מס' פעמים ואף צילם אותה בטלפון הנייד שלו, ללא הסכמתה. התנהגות העובד היא בניגוד לחוק למניעת הטרדה מינית בכך שהתייחס אליה התייחסות חוזרת המתמקדת במיניותה כאישה. בית הדין קבע, כי ההתייחסות החוזרת במילה המתייחסת למיניות בהתאם לחוק ולחוות הדעת, מוכיחה עובדתית ומשפטית כי העובד הטריד מינית את העובדת באמירה "זנזונת". בית הדין קיבל את התביעה בחלקה וקבע כי העובד ישלם לעובדת פיצוי בסך 50,000 ש"ח בגין הטרדה מינית והוצאות משפט בסך 7,500 ש"ח (סע"ש 53638-06-16, פלונית נ' אבנר דובדבני, מיום 5.11.2019).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מעיין קישלס – לחץ כאן
 
נפסק כי מדובר בפיטורים כאשר נאמר לעובד שהגיע באיחור לעבודה "לך הביתה"

העובד עבד אצל המעסיקה כמחלק עיתונים במשך כחודש ימים. כמו כן, העובד הגיע באיחור לעבודה ולכן נאמר לו על ידי המעסיקה כי הקו אותו היה אמור לחלק ניתן לאחר וכי ילך לביתו. לאחר אותו יום העובד לא שב לעבוד אצל המעסיקה. לטענת העובד, הוא פוטר מעבודתו, ימים ספורים לפני שהשלים חודש עבודה מלא, מאחר שהמעסיקה ביקשה להימנע מתשלום הבונוס שהובטח לו. מנגד המעסיקה טענה כי העובד התפטר. בית הדין פסק כי אמירה לעובד אשר התייצב לעבודה, גם אם באיחור, שעליו "ללכת הביתה" משמעה פיטורי העובד, זאת במיוחד כאשר לא נאמר לאחר מכן לעובד כי עליו לשוב ולהתייצב בעבודה. נקבע כי העובד נהג באדישות כלפי מקום העבודה ולא פעל בחריצות ראויה ולכן נקבע כי הפיטורים היו קשורים לאיחורים הרבים ולא נעשו במטרה להתחמק מהבונוס המובטח. עוד נקבע כי על המעסיקה לשלם לעובד את שכר עבודתו בהתאם לימים שעבד, בצירוף פיצויי הלנת שכר מופחתים (דמ 2389-02-18, יוני כהן נגד נ.ש גונזלס הפצה בע"מ, מיום 28.5.2019).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מורן טימן גוגול – לחץ כאן
 
חלוקת אחריות בין מעסיק לחברת ביטוח על חוב שנוצר בקופות פנסיוניות לעובדים

בית ספר להוראה המעסיק עובדים נהג לשלם כספים שנועדו להפרשות לפנסיה עבור העובדים שלו באמצעות המחאות, לסוכן ביטוח אשר תיווך בהעברת כספים, לחברת הביטוח מגדל. סוכן הביטוח עמו עבד בית הספר במשך כ- 15 שנה, הלך לעולמו וסכומים נכבדים מתוך הכספים שהעביר לו בית הספר בתפקידו כמעסיק, לא הגיעו ליעדם בחברת הביטוח. המעסיק ביקש מבית הדין להורות למגדל לזכות את חשבונות העובדים בגובה הכספים ששולמו ע"י המעסיק למגדל או לסוכן הביטוח. נטען כי התגלו פערים בהליכי הבקרה של הסוכנים שעבדו מול מגדל, היה עירוב של כספים פרטיים וכספי נאמנות אצל הסוכן ביטוח, מגדל לא עשתה כל פיקוח או בדיקה מול הסוכן. מנגד, מגדל טענה כי מתוך 45 המחאות נפרעו אצלה 8 המחאות בלבד. בית הדין מצא כי התנהלות המעסיק מול הסוכן היתה לקונית, שהרי בביקורת שבוצעה ע"י משרד החינוך לעניין תשלום רכיבי שכר שונים, נתגלו חובות לקופות הפנסיה של העובדים אולם כדי לעקוף את דו"ח הביקורת, עשה המעסיק יד אחת עם סוכן הביטוח והעביר לו המחאה לכאורה על הפער חוב שהתגלה כפיקדון אשר מעולם לא נפרע. נקבע כי יש לחלק את האחריות על הנזק שנגרם לעובדים באופן בו חברת הביטוח תשא ב- 70% מהנזק ואילו על המעסיק, מכוח החובות המוטלים עליו או מדוקטרינת האשם התורם יוטל 30% מהנזק (ק"ג 11830-08-17, עמותת סמינר בית יעקב עלי באר נ' ניו שן קליניק בע"מ, מיום 23.09.2019).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהו – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
יום עיון טופס 161 והמגבלות על פיטורי עובדים
בשנים האחרונות אנו עדים לאינסוף שינויי חקיקה בתחום מיסוי הפרישה. מיסוי הפרישה מתחיל אצל חשב השכר שמוציא את טופס 161 בעת פרישת העובד. מילוי לא נכון של הטופס יכול לגרום לנזקים כספיים לעובד וגם למעביד. ביום עיון זה נלמד את הכללים למילוי נכון של ניירת הפרישה ונדבר על דרכי העבודה הנכונים בהתאם להנחיות מס הכנסה. כמו כן, נלמד מתי המעסיק לא יכול לפטר את עובדיו.
הביטוח הפנסיוני - ההלכה- והמעשה: קורס ייחודי לחשבים והיחידה ללימודי המשך, הקריה האקדמית אונו
העולם הפנסיוני סובל משינויים רבים ותכופים, היוצרים חוסר הבנה ומחבלים בקבלת ההחלטות של איש המקצוע. בעידן של שינוי חקיקה בו פוסקים בתחום הפנסיה, קורס "הביטוח הפנסיוני ההלכה - והמעשה" יעשה עבורכם סדר בנושא.
קורס דיני עבודה
זו השנה הרביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית.
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום ( יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
ביטוח לאומי - השתלמות מקצועית ופרקטית
השתלמות מעשית ומקיפה המתייחסת כולה לשכירים ועצמאים בהיבטי חיוב דמי ביטוח לסוגי מבוטחים שונים,תיאום דמי ביטוח, גמלאות וקצבאות, צוו סיווג מבוטחים, מבוטחים השוהים בחו"ל ועוד.
תיקון 190 ומיסוי פנסיוני
תיקון 190 לפקודה הרחיב את מסגרת הטבות המס לסוגי חוסכים שונים בהפקדות לקופות הגמל. בשנת 2017 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה לעצמאים, אשר מחייב עצמאים להפריש חלק מהכנסתם לחיסכון פנסיוני. מאז חקיקתם נושאים חשובים אלה מעוררים שאלות לגבי אופן ההפקדות, משיכות הכספים, הסנקציות על אי הפקדות ועוד. ביום עיון מרוכז נקדיש לנושאים אלה הסברים, דוגמאות ותשובות לשאלות.
ביטוח אובדן כושר עבודה
סביב ביטוח אובדן כושר עבודה קיימות סוגיות רבות בהיבטי המס, ניכוי דמי ביטוח לאומי, זכויות המבוטחים והכיסויים השונים בקרנות הפנסיה, בחברות ביטוח פרטיות ובמוסד לביטוח לאומי. מכללת חשבים עושה לכם סדר ביום עיון מיוחד שמוקדש כולו לסוגיות אלו.
מיסוי התא המשפחתי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות נבחרות בתחום מיסוי התא המשפחתי לניצול מרבי של ניכויים וזיכויים, הסכמי ממון והשלכתם על הצהרות הון ופטורים במס שבח ומס רכישה, חלוקת הכנסות בין בני זוג בעסק משפחתי בהיבט הביטוח הלאומי ועוד.
קורס חשבי שכר
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
סיום עבודה וטיפול במענקי פרישה
יום עיון המוקדם כולו לאירוע פיטורים, התפטרות ופרישה בהיבט חוקי העבודה, דיני המס החלים על מענקי פרישה ופריסתם, קיבוע זכויות בקרנות הפנסיה והיוון קצבאות
העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל- הלכה למעשה
ביום זה נעסוק בהיבטים החשובים ביותר שעליכם להכיר בנושא העסקת זרים, נושא חשוב ורגיש התופס תאוצה בשנים האחרונות.
היערכות לשינויים בענפי הפנסיה והביטוח
ביום עיון זה נעסוק בהיבטים מעשיים למעסיקים ולעובדים. נדון וננתח את התקנון החדש של קרנות הפנסיה, הכיסוי החדש לאובדן כושר עבודה, נסקר ונעמיק בדוחות השנתיים של ביטוחי המנהלים וקרנות הפנסיה.
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ידע ראשוני בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
סגור חלון

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה
קורס ביטוח פנסיוני - פברואר 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית