סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1236 - 10/10/2019

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

koloved

 
מאמרים
 
 
חובת עריכת שימוע טרם פיטורי עובד במגזר הפרטי ואופן קיומה

חוקי העבודה עד עצם היום הזה אינם מעגנים את זכותו של עובד לשימוע בטרם פיטוריו. עם זאת, בהלכות שנקבעו על ידי בית הדין הארצי לעבודה ובשורה של פסקי דין של בתי הדין האזוריים, הורחבה זכות השימוע, כך שתחול גם במגזר הפרטי.

למאמר מאת עו"ד הלית כהן רזניצקי – לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
 
מחולל הודעה מוקדמת לפיטורים לאחר שימוע ללא עבודה בפועל

מחולל זה יוצר עבור המשתמש מסמך סיום העסקה במצב של פיטורי עובד ללא עבודה בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת.

למחולל במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
לצורך העברת נטל השכנוע על כתפי המעסיק שלא ערך רישום נוכחות, על העובד להציג תחילה גרסה עובדתית מהימנה הנתמכת בעדות ובתצהיר

העובד התחייב לעבוד בהיקף משרה מלאה ללא הגדרת שעות ככל שיידרש. לאחר שהתפטר הגיש תביעה כנגד המעסיק בגין שעות נוספות ורכיבים סוציאליים נוספים. בית הדין האזורי דחה את תביעתו של העובד ופסק כי לא הונחה גרסה עובדתית ממנה ניתן ללמוד כי העובד הועסק בשעות נוספות. על החלטה זו הגיש העובד ערעור לביה"ד הארצי. ביה"ד הארצי לעבודה פסק כי מקום בו המעסיק לא מציג את רישומי הנוכחות, עליו הנטל לשכנע את ביה"ד כי העובד לא עמד לרשות העבודה בשעות השנויות במחלוקת. אך על מנת ששאלת השעות הנוספות תהיה "שנויה במחלוקת" נדרש כי תהיה גרסה עובדתית של העובד הנתמכת בעדות (לרבות תצהיר) שתעמוד לפני ביה"ד, וכי העובד יוכל להיחקר עליה. במישור של העברת נטל השכנוע על כתפי המעסיק לעניין העסקה בשעות נוספות כמתחייב מסעיף 26 לחוק שעות עבודה ומנוחה ביה"ד הארצי הבחין בין ארבעה מצבים אפשריים ביחס למידת הוודאות בהתקיימות התנאי של עבודה בשעות נוספות. בית הדין דחה את ערעור העובד מאחר ולא הציג גרסה עובדתית מהימנה להעסקה בשעות הנוספות (ע"ע 47715-09-14, עוזי ריעני נגד אליאסי שיווק בע"מ ואח', מיום 29.3.17).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ראובן בבדז'נוב – לחץ כאן
 
עובד זכאי לפיצויי פיטורים כשמדובר בפיטורים מוסכמים

העובד עבד במשך כ-4 שנים אצל המעסיקה, חברה העוסקת בהכנת אוכל ואספקתו, בעיקר למוסדות חינוך. העובד טען כי כחודש וחצי לפני סיום העסקתו, הוא סירב לדרישת מנהלו לשנות את שעות עבודתו ולטענתו הוא הסכים לעבוד בשעות עבודתו הרגילות בעמדה אחרת במטבח, אולם המעסיקה סירבה להציבו במקום עבודה אחר ומסרה לו מכתב פיטורים בשל סירוב זה. מנגד המעסיקה טענה כי העובד התפטר. בענייננו נקבע כי העובד זכאי לתשלום פיצויי פיטורים, גם מהטעם שמדובר בפיטורים מוסכמים, ולכן העובד מצוי במעגל הזכאים לקבלת מלוא פיצויי הפיטורים וגם אם היה נקבע כי מדובר בהתפטרות מוסכמת הרי שבנסיבות העניין, חל שינוי במתכונת שעות העבודה של העובד והעובד התריע בפני המעסיקה כי השינוי האמור מהווה הרעה בתנאי עבודתו ומקשה עליו, ונתן לה הזדמנות לחזור בה מהחלטתה, והיא לא נאותה לשנות את החלטתה. לאור האמור, גם בסיטואציה זו העובד זכאי לפיצויי פיטורים בשל הרעה בתנאי עבודתו (סע"ש 60484-06-16, בקלה גטהון נגד א.א. דרך האכול (חיפה) בע"מ, מיום 13.5.2019).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מורן טימן גוגול- לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
סדנה בנושא הוראות ניהול ספרים
סדנה אשר מוקדשת כולה להתנהלות נכונה בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים, עמידה בביקורות ספרי העסק, הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור, לרבות טיפול בקנסות, פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
יום עיון טופס 161 והמגבלות על פיטורי עובדים
בשנים האחרונות אנו עדים לאינסוף שינויי חקיקה בתחום מיסוי הפרישה. מיסוי הפרישה מתחיל אצל חשב השכר שמוציא את טופס 161 בעת פרישת העובד. מילוי לא נכון של הטופס יכול לגרום לנזקים כספיים לעובד וגם למעביד. ביום עיון זה נלמד את הכללים למילוי נכון של ניירת הפרישה ונדבר על דרכי העבודה הנכונים בהתאם להנחיות מס הכנסה. כמו כן, נלמד מתי המעסיק לא יכול לפטר את עובדיו.
איך לקרוא את תלוש השכר?
על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
השתלמות מקצועית מס ערך מוסף
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיוח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
מיסוי בינלאומי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי LLC כגון: דיווח על הכנסות מחו"ל, מיסוי חברות מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת דוח מס NR1040 ודוחות מס אחרים מחו"ל ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
סגור חלון

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה
יום עיון טופס 161 יוני 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית