מילות מפתח
מונחים והסבריהם מחולקים לפי סדר א-ב. לחיצה על המונח הנבחר תפנה אל רשימת המסמכים המקושרים לאותו מונח
תוצאות עבור מילים שמתחילות באות ז הצג הכל
הפחתת גובה המס בו חייב העובד בנסיבות שונות (למשל בשל מגורים באזור פיתוח או בשל תשלום מזונות). הזיכוי נועד להתחשב ביכולת לשלם את המס, כפי שהיא מושפעת, למשל, ממצבו המשפחתי של העובד, וכן נועד הזיכוי לעודד פעולות מסוימות, כגון עידוד החיסכון. למרבית הזיכויים קבועה תקרה, כלומר סכום מרבי לכל זיכוי.
חוק חופשה שנתית הינו חוק סוציאלי הקובע את אורך החופשה השנתית לה זכאי העובד, בהתאם לוותק ולשנות העבודה, ואת דמי החופשה שישתלמו לעובד. החוק מפרט אילו ימים לא יבואו במניין ימי החופשה ובאיזה אופן תינתן החופשה. מטרת החוק אינה מתן תוספת שכר לעובד, אלא לגרום לכך כי העובד אכן ינצל בפועל את ימי החופשה להם הוא  זכאי על-פי החוק.
חוק פיצויי פיטורים קובע את זכותו של העובד לפיצויים במקרה של פיטורים. החוק מגדיר את התנאים בהם קמה לעובד או לשאיריו הזכות לקבל פיצויי פיטורים, מהו שיעור פיצויי הפיטורים, כיצד יחושבו, על בסיס מה יחושבו ומהו המועד בו יש לשלמם. החוק מפרט שורה של מצבים אשר על אף שאינם פיטורים, יראו בהם כפיטורים לעניין הזכות לקבלת פיצויי פטורים. בצד זאת, מפרט החוק מקרים בהם מותר לפטר עובד ללא מתן פיצויי פיטורים. סוגייה נוספת בה עוסק החוק היא זכאות לפיצויי פיטורים במקרה בו נפטר המעביד או העובד.
זכות, במסגרת הזכויות החברתיות, לפיה זכאי כל אדם להתארגן בקבוצה, לשם הגשמתן של מטרות משותפות לחברי הקבוצה.זכות זו משקפת את ההכרה באדם כיצור חברתי, ואת ההכרה בכוחה של הפעילות המאורגנת להגיע להישגים שאדם אינו יכול להגיע אליהם לבדו.בתחום יחסי העבודה נכללות בחופש ההתאגדות שתי חירויות: חירות של העובד להצטרף לארגון עובדים בהתאם לרצונו, להקים ארגון עובדים יחד עם אחרים, ומצד שני - זכותו של העובד שלא להצטרף לארגון עובדים.החירות להקים ארגון עובדים (ולמעבידים - החירות להקים ארגון מעבידים) ללא צורך בהיתר של השלטונות.בהתאם לפסקי דין של בית הדין הארצי לעבודה, נכללות בחופש ההתאגדות גם הזכות לנהל משא-ומתן קיבוצי והזכות לנהל מאבק מקצועי.
ככלל, זמן נסיעה אל מקום העבודה וממנו, אינו נחשב לשעות עבודה, שכן לא מדובר בשעות בהן העובד עומד לרשות העבודה, ועל כן, אין חובת תשלום שכר לעובד עבור זמן זה, אף אם הוא ממושך. עם זאת, יתכנו נסיבות בהן תקום זכאות לתשלום עבור זמן הנסיעה, למשל מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה.
היעדרות ממושכת של עובד ממקום עבודתו, ללא קבלת אישורו של המעביד, עשויה בנסיבות מיוחדות במשפט העבודה להיחשב כזניחת עבודה ולהביא לסיומם של יחסי עובד-מעביד (בדרך של התפטרות).לא כל היעדרות יש בה משום זניחת עבודה (ולא רק הפרת משמעת) והעניין ייבחן לאור נסיבות המקרה ואורך ההיעדרות, תוך בחינה האם היתה כוונה של העובד להביא את קשר העבודה לידי גמר.

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360