מילות מפתח
מונחים והסבריהם מחולקים לפי סדר א-ב. לחיצה על המונח הנבחר תפנה אל רשימת המסמכים המקושרים לאותו מונח
תוצאות עבור מילים שמתחילות באות ו הצג הכל
מצב בו אדם מוותר על רשות שניתנה לו או על קניין שניתן לו. ישנן זכויות שניתנות לעובד מכח חוקי מגן, שהינן זכויות קוגנטיות, שלא ניתן להתנות עליהן או לוותר עליהן.
הנציגות הישירה של העובדים במקום העבודה וארגון של ארגון העובדים.ועד עובדים מטפל בכל תנאי העבודה ובעיות ביחסי עבודה של העובד ברמה המקומית במקום העבודה.לוועד עובדים מוקנות סמכויות שונות מכוח ההסכמים הקיבוציים שעליהם חתום ארגון העובדים, והחלים במקום העבודה, בין היתר, בכל הנוגע לענייני קבלה לעבודה וסיום יחסי העבודה.
משך הזמן שאדם עובד בעבודה מסוימת. הותק בדרך מתייחס למשך תקופת העבודה אצל המעביד או במקום העבודה.

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!