תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:משרה מלאה
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:משרה מלאה
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 17 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
ארציעע ******/** עובדים המועסקים בשכר קיבולת - זכאים לשכר מינימום * האם חל חוק שכר מינימום תשמ"ז-1987, גם על עובד לפי קיבולת? * נקבע: החוק שותק באשר לשכר מינימום כאשר העבודה היא לפי קיבולת. את שתיקתו זו יש לראות כחסר (לאקונה). המחוקק לא נתן דעתו לשאלה זו. על כן, משהגענו למסקנה כי לא מדובר בהסדר שלילי אלא בחסר, עלינו לפנות לחוק יסודות המשפט לשם מילוי החסר. סעיף 1 לחוק יסודות המשפט, ה'תש"מ - 1980 דן ב"מקודות משפט משלימים" וקבע: "ראה בית המשפט שאלה משפטית הטעונה הכרעה, ולא מצא לה תשובה בדבר חקיקה, בהלכה פסוקה או בדרך של היקש, יכריע בה לאור עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל". ההיקש בענייננו צריך להילמד מתכלית החוק שהיא תשלום שכר מינימום לכל עובד. לאור תכלית זו ברי כי המחוקק לא התכוון לשלול שכר מינימום מעובד על פי קיבולת. הדבר היה נוגד בפירוש את תכליתו של החוק. על כן המסקנה חייבת להיות כי בכל סוג של עבודה, גם עבודה לפי קיבולת, יש לשלם לעובד שכר מינימום*
תחום: פסיקה
עמודים:6
ארצי
מציג 1 - 15 / מתוך 17 תוצאות חיפוש
הקורסים המקצועיים והמובילים עפ מיטב המרצים בארץ!
×

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!